Zwiększone ryzyko raka jelita grubego u pacjentów z młodym ademem

Zwiększone ryzyko raka jelita grubego u pacjentów z młodym ademem

Najnowsze badania opublikowane w American Journal of Gastroenterology ujawniają, że osoby z zaawansowanym młodym ademem (YOA) mają znacznie większe ryzyko rozwoju raka jelita grubego (CRC). Badanie przeprowadzone przez dr Yas Casey i jego kolegów z VA Loma Linda Healthcare System w Kalifornii porównało zachorowalność na CRC u dorosłych poniżej 50 roku życia z diagnozą YOA do osób z normalnym wynikiem kolonoskopii.

W badaniu uwzględniono 54 284 weteranów z USA w wieku od 18 do 49 lat, którzy przeszli kolonoskopię w latach 2005–2016. Badacze stwierdzili, że 10-letnie kumulatywne ryzyko rozwoju CRC wynosiło 0,11% dla dowolnej diagnozy ademu, 0,18% dla zaawansowanej diagnozy YOA, 0,10% dla diagnozy ademu niezaawansowanego oraz 0,06% dla osób z normalnym wynikiem kolonoskopii.

Ważnym spostrzeżeniem jest to, że weterani z zaawansowanym ademem mieli osiem razy większe ryzyko rozwoju CRC niż osoby z normalnym wynikiem kolonoskopii. Jednak nie stwierdzono istotnych różnic w ryzyku śmiertelnym z powodu CRC w badanych grupach.

Autorzy badania zauważają, że kumulatywne ryzyko zachorowania na CRC oraz wskaźniki śmiertelności po upływie 10 lat były stosunkowo niskie u osób z młodym ademem niezaawansowanym lub zaawansowanym. Sugeruje to, że szybkie wykrycie i odpowiednie zarządzanie YOA mogą pomóc zmniejszyć ryzyko rozwoju raka jelita grubego.

Konieczne są dalsze badania mające lepsze zrozumienie mechanizmów i cech YOA, które przyczyniają się do zwiększonego ryzyka rozwoju CRC. Niemniej jednak, te wyniki podkreślają znaczenie regularnych badań i kontroli u młodszych osób, zwłaszcza tych z YOA.

To badanie ukazuje potencjalne długoterminowe konsekwencje YOA oraz podkreśla potrzebę wcześniejszej interwencji i działań zapobiegawczych mających na celu zmniejszenie zachorowalności na raka jelita grubego w tej populacji.

Źródła:
– Yas Casey i inni, Ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego po diagnozie młodego ademu: badanie kohortowe na skalę narodową, American Journal of Gastroenterology (2023). DOI: 10.14309/ajg.0000000000002296

All Rights Reserved 2021.
| .