Understanding Seasonal Affective Disorder (SAD) in Children

Zrozumienie sezonowego zaburzenia afektywnego (SAD) u dzieci

Sezonowe zaburzenie afektywne (SAD) jest powszechnie kojarzone z dorosłymi i ich trudnościami w okresie zimowym. Jednak ważne jest uznanie, że SAD może również dotyczyć dzieci i znacząco wpływać na ich zdrowie psychiczne. Według ekspertów ds. zdrowia psychicznego, około 1-3 procent dzieci i młodzieży może być dotkniętych SAD.

Dr Katy James, dyrektor kliniczny w Vita Health Group, zwraca uwagę, że chociaż SAD częściej diagnozuje się u dorosłych, badania sugerują, że znaczny odsetek młodych osób również boryka się z tą dolegliwością. Ryzyko wystąpienia SAD u dzieci wzrasta wraz z wiekiem, stając się bardziej zauważalne w okresie nastoletnim.

Jakie są więc objawy SAD, na które rodzice powinni zwracać uwagę u swoich dzieci? Ważne jest świadomość, że SAD może objawiać się różnymi sposób u dzieci. Niektóre oznaki, na które warto zwrócić uwagę, to utrzymujący się smutek, drażliwość, zmiany w wzorcach snu lub poziomach energii, zmienione nawyki żywieniowe, trudności w koncentracji oraz zauważalny spadek w osiągnięciach szkolnych lub zainteresowaniu aktywnościami społecznymi.

Jeśli rodzice zauważą te objawy u swoich dzieci, ważne jest stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym będą mogły wyrazić swoje uczucia. Rozpoczęcie rozmowy skupionej na ich myślach i emocjach, używanie otwartych pytań i unikanie osądzania może być pomocne. Dodatkowo, rodzice mogą zachęcić swoje dzieci do rozmowy ze swoim rodzeństwem, krewnymi, nauczycielem lub szukać pomocy u lekarza pierwszego kontaktu, który może ocenić nasilenie objawów i zapewnić odpowiednie interwencje.

Leczenie SAD u dzieci często obejmuje wieloaspektowe podejście. Opcje obejmują terapię światłem, terapię poznawczo-behawioralną (CBT) oraz, w niektórych przypadkach, leki, takie jak leki przeciwdepresyjne. Włączenie szkoły do procesu może być również korzystne, ponieważ nauczyciele i administracja szkoły mogą zapewnić wsparcie i dostosowania.

Chociaż nie ma dowodów na skuteczne sposoby zapobiegania SAD u dzieci, ważne jest tworzenie środowiska, które wspiera zdrowie psychiczne i emocjonalne. Zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu, zapewnienie odpowiedniego oświetlenia wewnątrz budynku, utrzymanie zrównoważonej diety bogatej w witaminę D i kwasy omega-3, promowanie regularnego ruchu i ustanawianie stałego rytmu snu – wszystko to może przyczynić się do zapobiegania SAD i wspierania ogólnego zdrowia psychicznego dziecka.

Poprzez pozostanie wrażliwymi na zmiany zachowań, wspieranie otwartej komunikacji i podejście proaktywne, rodzice mogą znacznie przyczynić się do zdrowia psychicznego swojego dziecka, zapewniając mu rozwój nawet w trudnych warunkach sezonowych.

Sezonowe zaburzenie afektywne (SAD) – rodzaj depresji, której doświadczają osoby w określonych porach roku, najczęściej w miesiącach zimowych.

Specjaliści ds. zdrowia psychicznego – profesjonaliści specjalizujący się w dziedzinie zdrowia psychicznego, zwykle psycholodzy lub psychiatrzy.

Dzieci i młodzież – osoby w przedziale wiekowym dzieciństwa (zwykle 0-12 lat) i adolescencji (zwykle 13-19 lat).

Znaczący odsetek – znaczna lub zauważalna część.

Okres nastoletni – okres życia człowieka między 13 a 19 rokiem życia.

Objawy SAD – oznaki lub wskaźniki, że ktoś może doświadczać sezonowego zaburzenia afektywnego.

Utrzymujący się smutek – trwałe uczucie nieszczęścia lub niskiego nastroju.

Drażliwość – łatwość do denerwowania się lub rozwścieczania.

Wzorce snu – regularność i jakość snu danej osoby, w tym czas trwania snu oraz pora, o której się śpi.

Zmienione nawyki żywieniowe – zmiany w apetycie lub spożyciu pokarmów.

Trudności w koncentracji – problemy z koncentracją lub skupianiem uwagi.

Spadek wyników szkolnych – obniżenie ocen szkolnych lub wyników dziecka.

Dobrostan psychiczny – stan zdrowia psychicznego i szczęścia.

Terapia światłem – leczenie SAD polegające na ekspozycji na jasne światło w celu zrekompensowania braku światła słonecznego w ciemniejsze sezony.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – rodzaj terapii, która skupia się na identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych myśli i zachowań.

Leki przeciwdepresyjne – leki przepisywane w celu złagodzenia objawów depresji.

Witamina D – rodzaj witaminy, która pomaga organizmowi wchłaniać wapń i utrzymywać mocne kości, często pozyskiwanej poprzez ekspozycję na słońce lub pokarmy.

Kwasy omega-3 – zdrowe tłuszcze znajdujące się w niektórych pokarmach, takich jak ryby, które mają związek z poprawą zdrowia psychicznego.

Niektóre polecane odnośniki:
– Mayo Clinic: Seasonal Affective Disorder (Sezonowe zaburzenie afektywne)
– National Institute of Mental Health: Seasonal Affective Disorder (Sezonowe zaburzenie afektywne)

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact