The Disparity of Cervical Cancer Among Women in Low-Income Regions

Zróżnicowanie raka szyjki macicy wśród kobiet w regionach o niskim dochodzie

Mimo postępów w technologii medycznej i środków zapobiegawczych, wskaźniki diagnozy i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy wśród kobiet w regionach o niskim dochodzie w Stanach Zjednoczonych są niepokojąco wysokie, wynika z najnowszego badania.

Podczas gdy badanie wykazało, że badania przesiewowe, wczesne wykrywanie oraz szczepienia przeciwko HPV są skuteczne w ochronie kobiet przed rakiem szyjki macicy, okazało się, że te metody nie docierają równomiernie do wszystkich populacji. Od 2000 roku odnotowano spadek wskaźników zachorowalności na raka szyjki macicy w obszarach o wysokich dochodach, ale jednocześnie nastąpił znaczny wzrost przypadków w obszarach o niskich dochodach.

Badanie wykazało, że kobiety białe mieszkające w regionach o niskim dochodzie doświadczyły największego wzrostu przypadków raka szyjki macicy w późnym stadium, podczas gdy kobiety czarne miały najwyższy wzrost śmiertelności związanej z rakiem szyjki macicy w powiatach o niskim dochodzie. Kobiety hiszpańskie mieszkające w biednych obszarach również miały wysoki wskaźnik zachorowalności na raka szyjki macicy.

Brak dostępu do szczepień, badań przesiewowych i leczenia w społecznościach o niskim dochodzie stanowi główny czynnik przyczyniający się do tych różnic. Badanie podkreśliło, że te problemy są szczególnie powszechne w południowych i zachodnich regionach kraju.

Aby uzyskać te wyniki, badacze analizowali dane z rejestru Narodowego Instytutu Raka z lat 2000-2019, koncentrując się na ponad 119 000 przypadkach raka szyjki macicy na całym kraju. Dane zostały skonfrontowane z informacjami o rasie, pochodzeniu etnicznym i średnich dochodach gospodarstw domowych na poziomie powiatu.

Powiaty o niskim dochodzie miały wyższy wskaźnik usuwania macicy i szyjki macicy po diagnozie w porównaniu do obszarów o wysokich dochodach. Podczas gdy badanie odnotowało znaczący wzrost raka w późnym stadium u kobiet białych, wzrost śmiertelności nie był istotny statystycznie. Z kolei nie-hiszpańskie kobiety czarne w powiatach o niskim dochodzie odnotowały spadek przypadków raka szyjki macicy, ale jednocześnie utrzymywał się ciągły wzrost wskaźników śmiertelności.

Specjaliści podkreślają, że rak szyjki macicy jest chorobą, którą można zapobiec. Główną metodą zapobiegania jest szczepienie przeciwko HPV, a następnie regularne badania, takie jak cytologia. Jednak badanie uwzględnia, że dane mogą nie w pełni odzwierciedlać wpływ szczepionek przeciwko HPV, ponieważ szczepionka została wprowadzona w 2006 roku i podawana nastolatkom.

Wyniki badania rzucają światło na ważność zagadnienia dostępu do usług opieki zdrowotnej w społecznościach o niskim dochodzie. W biednych powiatach często brakuje wyspecjalizowanych pracowników służby zdrowia, co dodatkowo przyczynia się do nierówności wyników w przypadku kobiet z rakiem szyjki macicy.

Wysiłki mające na celu podnoszenie świadomości i zapewnienie bardziej dostępnych i przystępnych opcji opieki zdrowotnej są kluczowe w łagodzeniu wpływu raka szyjki macicy wśród kobiet w regionach o niskim dochodzie. Ograniczenia badania w zakresie gromadzenia kompleksowych danych podkreślają potrzebę prowadzenia dalszych badań i ukierunkowanych interwencji mających na celu rozwiązanie związanego z tą chorobą problemu nierówności rasowych i społeczno-ekonomicznych.

Sekcja FAQ:

1. Jakie są główne wyniki badania?
Badanie wykazało, że mimo postępów w technologii medycznej i środków zapobiegawczych, wskaźniki zachorowalności i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy są niepokojąco wysokie wśród kobiet mieszkających w regionach o niskim dochodzie w Stanach Zjednoczonych. Od 2000 roku odnotowano spadek wskaźników zachorowalności na raka szyjki macicy w obszarach o wysokich dochodach, ale jednocześnie nastąpił znaczny wzrost przypadków w obszarach o niskich dochodach. Kobiety białe mieszkające w regionach o niskim dochodzie doświadczyły największego wzrostu przypadków raka szyjki macicy w późnym stadium, podczas gdy kobiety czarne miały najwyższy wzrost śmiertelności związanej z rakiem szyjki macicy w powiatach o niskim dochodzie. Kobiety hiszpańskie mieszkające w biednych obszarach również miały wysoki wskaźnik zachorowalności na raka szyjki macicy.

2. Jakie czynniki przyczyniają się do różnic w wskaźnikach zachorowalności na raka szyjki macicy?
Brak dostępu do szczepień, badań przesiewowych i leczenia w społecznościach o niskim dochodzie stanowi główny czynnik przyczyniający się do różnic. Te problemy są szczególnie powszechne w południowych i zachodnich regionach kraju. Powiaty o niskim dochodzie miały również wyższy wskaźnik usuwania macicy i szyjki macicy po diagnozie w porównaniu do obszarów o wysokich dochodach.

3. Jak przeprowadzono badanie?
Badacze analizowali dane z rejestru Narodowego Instytutu Raka z lat 2000-2019, koncentrując się na ponad 119 000 przypadkach raka szyjki macicy na całym kraju. Dane zostały skonfrontowane z informacjami dotyczącymi rasy, pochodzenia etnicznego i średnich dochodów gospodarstw domowych na poziomie powiatu.

4. Jakie są metody zapobiegania raka szyjki macicy?
Główną metodą zapobiegania jest szczepienie przeciwko HPV, a następnie regularne badania, takie jak cytologia. Metody te okazały się skuteczne w ochronie kobiet przed rakiem szyjki macicy.

5. Jakie znaczenie ma zagadnienie dostępu do usług opieki zdrowotnej w społecznościach o niskim dochodzie?
W biednych powiatach często brakuje wyspecjalizowanych pracowników służby zdrowia, co dodatkowo przyczynia się do nierówności wyników w przypadku kobiet z rakiem szyjki macicy. Wysiłki mające na celu podniesienie świadomości i zapewnienie bardziej dostępnych i przystępnych opcji opieki zdrowotnej mają kluczowe znaczenie dla łagodzenia wpływu raka szyjki macicy wśród kobiet mieszkających w regionach o niskim dochodzie.

Definicje:
– Rak szyjki macicy: Rodzaj raka, który występuje w komórkach szyjki macicy, czyli dolnej części macicy, która łączy się z pochwą.
– Szczepienie przeciwko HPV: Szczepionka chroniąca przed wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest główną przyczyną raka szyjki macicy.
– Regiony/powiaty o niskim dochodzie: Obszary o niższych dochodach gospodarstw domowych w porównaniu do regionów/powiatów o wysokim dochodzie.
– Rak w późnym stadium: Rak, który rozprzestrzenia się z pierwotnego miejsca do innych części ciała; zaawansowany rak.
– Różnice: Różnice lub nierówności w wskaźnikach lub wynikach między różnymi grupami, takie jak różnice w wskaźnikach zachorowalności na raka szyjki macicy związane z rasą i sytuacją ekonomiczną.

Zaproponowane powiązane linki:
1. Rak szyjki macicy – American Cancer Society
2. Rak szyjki macicy – Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact