Reduced Funding Raises Concerns for HIV/AIDS Treatment in Kenya

Zredukowane finansowanie budzi obawy dotyczące leczenia HIV/AIDS w Kenii

Kiedy pani Minne Gachau w 2006 roku tragicznie straciła swojego męża z powodu powikłań związanych z AIDS, stanęła przed bolesną rzeczywistością również otrzymania diagnozy HIV-pozytywnej, którą początkowo skrywała przed przyjaciółmi i rodziną. Dopiero gdy ich młody syn został zdiagnozowany jako pozytywny dla wirusa i rozpoczął leczenie antyretrowirusowe, pani Gachau w końcu zaczęła szukać leków dla siebie. Dziś aktywnie współpracuje z kobietami w ciąży, aby zapobiegać przenoszeniu HIV na ich dzieci.

Pani Gachau to tylko jedna z około 1,3 miliona Kenijczyków, którzy otrzymali życiodajne leczenie HIV/AIDS dzięki programowi Prezydenckiego Planu Nadzwyczajnej Pomocy w Dziedzinie AIDS (PEPFAR). Program ten został uruchomiony po raz pierwszy w 2003 roku przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a W. Busha i jest odnawiany co pięć lat. Ostatnie jednoroczne odnowienie finansowania wzbudziło obawy wśród beneficjentów.

Konserwatywni ustawodawcy domagali się krótszego odnowienia programu i żądali, aby organizacje pozarządowe, które otrzymują finansowanie PEPFAR, nie wspierały ani nie świadczyły usług aborcyjnych. Oba strony obecne w USA już zakazują wykorzystywania takiego finansowania na aborcje, a Departament Stanu USA potwierdza, że PEPFAR nie finansuje ani nie oferuje usług aborcyjnych, obawy jednak pozostają.

Podczas gdy wskaźnik zachorowalności na HIV/AIDS w Kenii zmniejszył się o prawie połowę w ciągu ostatnich dwóch dekad, obecny wskaźnik wynosi 3,7% według danych UNAIDS. Jest nadal wiele do zrobienia. Stany Zjednoczone odgrywały znaczącą rolę w walce z HIV/AIDS w Kenii, pomagając krajowi zbliżyć się do celów ONZ na 2025 rok.

Ambitne cele te obejmują zapewnienie, aby 95% osób żyjących z HIV znało swój stan, aby 95% zdiagnozowanych otrzymało leczenie antyretrowirusowe, a 95% tych, którzy otrzymują leczenie, wykazuje tłumienie wirusa. Dzięki hojnym ofiarodawcom, w tym Stanom Zjednoczonym, Kenia poczyniła znaczące postępy od 2013 roku, redukując nowe zakażenia HIV/AIDS o 78% i zgonów związanych z tą chorobą o 68%.

Jednak ostatnia niepewność dotycząca finansowania PEPFAR wzbudza obawy dotyczące długoterminowej zrównoważoności programów HIV/AIDS w Kenii. Medhin Tsehaiu, dyrektor krajowy UNAIDS dla Kenii, podkreśla konieczność opracowania przez kraj własnych planów zrównoważonego rozwoju w celu wsparcia programu, mając na uwadze ciężką zależność od funduszy ofiarodawców.

Osoby zależące od programu w celu leczenia czują się bezbronnie. Dla sprzedawcy ulicznego Dicksona Mwaniki, który żyje z HIV od 19 lat, koszt leków antyretrowirusowych jest nieosiągalny bez wsparcia. Z przeciętnym dziennej dochodem rzędu 1000 szylingów kenijskich (6,27 USD) z sprzedaży przekąsek, Mwaniki nie jest w stanie opłacić miesięcznego kosztu 5000 szylingów kenijskich za potrzebne mu leki.

Podobnie, młoda kobieta, która prosiła o zachowanie anonimowości, podzieliła się, że polega na swoich rodzicach, a obawia się, że może być zmuszona do prostytucji, jeśli będzie musiała samodzielnie płacić za leczenie. Młode kobiety, takie jak ona, nadal są narażone na wysokie ryzyko zakażenia HIV/AIDS w Kenii, odpowiadając za 26% nowych zakażeń dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 24 lat, zgodnie z danymi USAID.

W miarę jak obawy gromadzą się z powodu możliwych negatywnych skutków zakłóconego finansowania, kliniki i pracownicy służby zdrowia zauważają spadek nowych przypadków, co podkreśla sukces wsparcia PEPFAR. Jednak obawy pozostają, że brak kontynuowanego finansowania może cofnąć te osiągnięcia i pozbawić bezbronnych społeczności dostępu do niezbędnego leczenia HIV/AIDS.

Ta sytuacja podkreśla pilną potrzebę opracowania w Kenii zrównoważonych rozwiązań finansowych, aby zagwarantować ciągłą opiekę i wsparcie dla osób dotkniętych wirusem. W miarę jak walka z HIV/AIDS trwa, niezwykle ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony współpracowały, aby zapewnić dostępność i dostępność środków finansowych, co w rezultacie poprawi jakość życia osób żyjących z tą chorobą w Kenii i poza nią.

Sekcja FAQ:

1. Kto uruchomił program Prezydenckiego Planu Nadzwyczajnej Pomocy w Dziedzinie AIDS (PEPFAR)?
Były prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush uruchomił program PEPFAR w 2003 roku.

2. Ile Kenijczyków otrzymało leczenie HIV/AIDS dzięki programowi PEPFAR?
Ok. 1,3 miliona Kenijczyków otrzymało życiodajne leczenie HIV/AIDS dzięki programowi PEPFAR.

3. Jakie obawy wzbudziło ostatnie jednoroczne odnowienie finansowania PEPFAR?
Niektórzy konserwatywni ustawodawcy domagali się skrócenia odnowienia programu i żądali, aby organizacje pozarządowe otrzymujące finansowanie PEPFAR nie wspierały ani nie świadczyły usług aborcyjnych.

4. Jakie są cele ONZ na 2025 rok w walce z HIV/AIDS?
Cele ONZ na 2025 rok obejmują zapewnienie, aby 95% osób żyjących z HIV znało swój stan, 95% zdiagnozowanych otrzymało leczenie antyretrowirusowe, a 95% otrzymujących leczenie osiągnęło tłumienie wirusa.

5. Jakie postępy poczyniła Kenia w walce z HIV/AIDS?
Od 2013 roku Kenia zmniejszyła nowe zakażenia HIV/AIDS o 78% i zgonów związanych z tą chorobą o 68%.

6. Jakie są obawy dotyczące długoterminowej zrównoważoności programów HIV/AIDS w Kenii?
Ostatnia niepewność dotycząca finansowania PEPFAR wzbudza obawy dotyczące długoterminowej zrównoważoności programów HIV/AIDS w Kenii, biorąc pod uwagę silną zależność od funduszy ofiarodawców.

7. Jak brak kontynuowanego finansowania wpływa na osoby, które zależą od programu PEPFAR w celu leczenia?
Osoby, które zależą od programu PEPFAR w celu leczenia, takie jak uliczny handlarz Dickson Mwaniki, mają trudności z opłaceniem leków antyretrowirusowych bez wsparcia.

8. Jaką rolę odgrywają młode kobiety w kontekście HIV/AIDS w Kenii?
Młode kobiety odpowiadają za 26% nowych zakażeń HIV wśród dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 24 lat w Kenii.

9. Jaki jest potencjalny wpływ zakłóconego finansowania na leczenie HIV/AIDS?
Brak kontynuowanego finansowania może cofnąć osiągnięcia w leczeniu HIV/AIDS i pozbawić bezbronnych społeczności dostępu do niezbędnej opieki.

10. Jaka jest sugerowana rozwiązanie w celu zapewnienia ciągłej opieki i wsparcia dla osób dotkniętych HIV/AIDS w Kenii?
Kenia musi opracować zrównoważone rozwiązania finansowe, aby zagwarantować ciągłą opiekę i wsparcie dla osób dotkniętych HIV/AIDS w kraju.

Definicje:
1. PEPFAR: Prezydencki Plan Nadzwyczajnej Pomocy w Dziedzinie AIDS (PEPFAR) to program uruchomiony przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a W. Busha w 2003 roku, mający na celu zapewnienie życiodajnego leczenia i wsparcia dla osób zakażonych HIV/AIDS.

2. Leczenie antyretrowirusowe: Leczenie antyretrowirusowe to terapia, która wykorzystuje kombinację leków w celu hamowania replikacji wirusa HIV w organizmie, pozwalając osobom żyjącym z HIV/AIDS na prowadzenie zdrowszego życia.

3. UNAIDS: Wspólny Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) to wspólne działanie Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz walki z globalną epidemią HIV/AIDS.

4. Finansowanie przez ofiarodawców: Finansowanie przez ofiarodawców to środki finansowe przekazywane przez osoby lub organizacje prywatne, rządy lub

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact