The Importance of Climate-Ready Healthcare and Protecting Environmental Defenders

Znaczenie opieki zdrowotnej gotowej na zmiany klimatyczne i ochrony obrońców środowiska

W momencie, gdy Australia stoi w obliczu zagrożenia ze strony cyklonu Kirrily na północy Queenslandu, inny kryzys zbliża się wielkimi krokami. Ostrzeżenia o fali upałów i niepokoje związane z zmianami klimatycznymi nadal rosną, co podkreśla pilną potrzebę zrównoważonej opieki zdrowotnej i działań mających na celu ochronę naszego środowiska. W ostatnim wydaniu czasopisma The Milbank Quarterly, zatytułowanym „W kierunku gotowego na zmiany klimatyczne systemu opieki zdrowotnej: czynniki motywacyjne instytucji i zaangażowanie personelu”, omówiono bariery i rozwiązania dotyczące osiągnięcia gotowości na zmiany klimatyczne w instytucjach opieki zdrowotnej.

Ograniczenia finansowe i regulacyjne, a także niedobór personelu, zostały zidentyfikowane jako główne przeszkody, z jakimi borykają się instytucje chcące przygotować się na zmiany klimatyczne. W celu pokonania tych wyzwań, publikacja sugeruje różne zalecenia polityczne i możliwości dla profesjonalistów z branży opieki zdrowotnej, aby zająć się przyczynami i skutkami zmian klimatycznych. Dr Caleb Dresser z Harvard T.H. Chan School of Public Health podkreśla, że osiągnięcie gotowości na zmiany klimatyczne wymaga zaangażowania wszystkich zawodów medycznych, od farmaceutów po pracowników socjalnych.

Wśród zaleceń politycznych przedstawionych w publikacji znajduje się łączenie przepisów dotyczących przygotowania systemów opieki zdrowotnej z nowymi źródłami finansowania, wprowadzanie metryk zrównoważonego rozwoju do akredytacji organizacji opieki zdrowotnej, finansowanie programów poprawy równości zdrowotnej w kontekście zmian klimatycznych, ustalanie wytycznych dotyczących włączania informacji o gotowości na zmiany klimatyczne do kształcenia i certyfikacji pracowników służby zdrowia oraz profesjonalizacja działań związanych z gotowością na zmiany klimatyczne poprzez wprowadzenie nowych ról i wytycznych praktyki.

Jednak nie tylko profesjonaliści z branży opieki zdrowotnej odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z potrójnym kryzysem związanym z zmianami klimatycznymi, utratą bioróżnorodności i zanieczyszczeniem. Obrońcy środowiska, którzy działają dla dobra wszystkich nas, również muszą być chronieni. Specjalny sprawozdawca ONZ ds. Obrońców Środowiska, Michel Forst, jest poważnie zaniepokojony „regresywnymi nowymi prawami” w Wielkiej Brytanii, które podważają prawo do pokojowego protestu i narażają obrońców środowiska na ryzyko.

W środku tych kryzysów niezwykle istotne jest, abyśmy docenili znaczenie opieki zdrowotnej gotowej na zmiany klimatyczne i konieczność ochrony tych, którzy bronią naszego środowiska. Poprzez wprowadzanie trwałych zmian systemowych i zapewnienie bezpieczeństwa obrońców środowiska, możemy dążyć do bardziej zrównoważonej i odpornej przyszłości dla wszystkich.

Sekcja FAQ:

P: O czym jest artykuł?
Odp: Artykuł porusza potrzebę zrównoważonej opieki zdrowotnej i działań mających na celu ochronę środowiska, szczególnie w odpowiedzi na zagrożenie ze strony cyklonu Kirrily na północy Queenslandu.

P: Jakie główne wyzwania wymieniono dla instytucji opieki zdrowotnej w celu przygotowania na zmiany klimatyczne?
Odp: Ograniczenia finansowe i regulacyjne, a także niedobór personelu, zostały zidentyfikowane jako główne przeszkody dla instytucji opieki zdrowotnej w przygotowaniu na zmiany klimatyczne.

P: Jakie zalecenia polityczne sugeruje publikacja?
Odp: Zalecenia polityczne obejmują łączenie przepisów dotyczących przygotowania systemów opieki zdrowotnej z nowymi źródłami finansowania, wprowadzenie metryk zrównoważonego rozwoju do akredytacji organizacji opieki zdrowotnej, finansowanie programów poprawy równości zdrowotnej w kontekście zmian klimatycznych, ustalanie wytycznych dotyczących włączania informacji o gotowości na zmiany klimatyczne do kształcenia i certyfikacji pracowników służby zdrowia oraz profesjonalizację działań związanych z gotowością na zmiany klimatyczne poprzez wprowadzenie nowych ról i wytycznych praktyki.

P: Kto jeszcze jest ważny w radzeniu sobie z potrójnym kryzysem planetarycznym?
Odp: Obrońcy środowiska, którzy działają dla dobra wszystkich, są również kluczowi w radzeniu sobie z potrójnym kryzysem planetarycznym związanym ze zmianami klimatycznymi, utratą bioróżnorodności i zanieczyszczeniem.

P: Jakie obawy wyraził Specjalny Sprawozdawca ONZ?
Odp: Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Obrońców Środowiska wyraził obawy dotyczące „regresywnych nowych praw” w Wielkiej Brytanii, które podważają prawo do pokojowego protestu i narażają obrońców środowiska na ryzyko.

Definicje:

– Gotowość na zmiany klimatyczne: Odnosi się do zdolności instytucji opieki zdrowotnej do skutecznego reagowania i adaptacji na skutki zmian klimatycznych.
– Obrońcy środowiska: Osoby lub grupy aktywnie działające na rzecz ochrony środowiska i jego zasobów.
– Metryki zrównoważonego rozwoju: Miary stosowane do oceny zrównoważonego rozwoju organizacji lub systemu, uwzględniające jego wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Sugerowane powiązane linki:

– W kierunku gotowego na zmiany klimatyczne systemu opieki zdrowotnej: czynniki motywacyjne instytucji i zaangażowanie personelu
– Program Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych
– Światowa Organizacja Zdrowia – Zmiany klimatyczne i zdrowie

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact