Zmiany klimatyczne a używanie substancji: Rozumienie złożonego związku

Zmiany klimatyczne a używanie substancji: Rozumienie złożonego związku

Zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie nie tylko dla naszego zdrowia fizycznego i dobrostanu, ale również mają głębokie implikacje dla naszego zdrowia psychicznego. W miarę nasilania się ekstremalnych zjawisk pogodowych, wpływ na nasze stan psychiczny nie może być ignorowany. Ostatnie badania wskazują, że zmiany klimatyczne mogą potencjalnie zwiększyć ryzyko szkodliwego używania substancji na kilka sposobów.

1. Zdrowie psychiczne a używanie substancji

Zmiany klimatyczne mają bezpośredni związek z problemami zdrowia psychicznego, które z kolei mogą przyczyniać się do zaburzeń związanych z używaniem substancji. Narastające ryzyka dla zdrowia psychicznego spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi mogą prowadzić do zwiększonego niepokoju wśród populacji. Na przykład, badania wykazały, że ekstremalne upały wiążą się ze zwiększoną liczbą wizyt na oddziałach ratunkowych psychiatrycznych, w tym przypadków problemów z alkoholem i używaniem substancji. Ponadto, traumatyczne doświadczenia i stres przeżywane podczas takich zdarzeń mogą trwać przez miesiące lub nawet lata, zwiększając prawdopodobieństwo sięgnięcia po substancje jako mechanizm radzenia sobie.

2. Zmartwienia i emocjonalne obciążenia

Rosnąca świadomość społeczna dotycząca wpływu zmian klimatycznych na nasze samopoczucie podniosła obawy dotyczące przyszłości. Te zmartwienia, w połączeniu z różnymi reakcjami emocjonalnymi, takimi jak lęk, strach, poczucie winy, gniew, żałoba i bezradność, mogą mieć implikacje dla używania substancji. Stany emocjonalne, takie jak smutek, zostały skorelowane z długotrwałym paleniem tytoniu i nawrotem do używania substancji.

3. Fizyczne obrażenia i używanie substancji

Ekstremalne zjawiska pogodowe często wiążą się z obrażeniami fizycznymi, takimi jak wdychanie dymu, oparzenia oraz związane z powodzią rany i zakażenia. Te obrażenia nie tylko zwiększają ryzyko wystąpienia zdrowotnych i psychicznych dolegliwości, ale także przyczyniają się do poczucia beznadziejności i depresji, co sprawia, że niektóre osoby samoleczą się substancjami. Same używanie substancji może prowadzić do długotrwałych szkód fizjologicznych i przewlekłych problemów zdrowotnych, dalszo pogłębiających problemy związane z substancjami.

4. Zakłócenia codziennego życia

Czy to katastrofalne zdarzenie, czy bardziej subtelne zmiany w klimacie i wzorcach pogodowych, zakłócenie naszego codziennego życia ma konsekwencje. Zmiany w zachowaniu i rutynach mogą prowadzić do pojawienia się nowego lub pogorszonego używania substancji, gdy jednostki starają się radzić sobie z tymi zmianami. Na przykład, korzystanie ze stymulantów w celu zwalczania zmęczenia spowodowanego wyższymi temperaturami może prowadzić do używania substancji.

5. Destabilizacja społeczności

Zmiany klimatyczne zakłócają systemy społeczne, gospodarcze i naturalne, które są niezbędne dla dobrostanu i przetrwania człowieka. Uszkodzona infrastruktura, straty w rolnictwie, zamknięcie szkół, bezdomność i wyparcie – wszystko to przyczynia się do stresu psychospołecznego, co może prowokować ostrą i przewlekłą odpowiedź na stres. Stres jest czynnikiem ryzyka szkodliwego używania substancji i zwiększa prawdopodobieństwo nawrotu.

Dlaczego powinniśmy się martwić?

Szkodliwe używanie substancji, czy zdiagnozowane czy nie, wiąże się z istotnymi kosztami ekonomicznymi i społecznymi. Nie tylko wpływa na zdrowie fizyczne, ale także zakłóca edukację, zatrudnienie, relacje i ogólną funkcjonowanie rodziny. Rozpoznanie złożonego związku między zmianami klimatycznymi a używaniem substancji jest kluczowe dla opracowania kompleksowych strategii zapobiegania.

Podsumowanie

W miarę przygotowań świata do COP28 – globalnych rozmów klimatycznych, które podkreślą pilność działań na rzecz zmian klimatycznych, ważne jest, aby politycy i decydenci polityczni uznali daleko idące implikacje zmian klimatycznych dla zdrowia i dobrostanu człowieka. Istotne jest takie zmienianie zmian klimatycznych i wdrażanie strategii wspierających podatne grupy społeczne, aby zminimalizować ryzyko i budować zdrowszą przyszłość.

FAQ

Jak zmiany klimatyczne wpływają na zdrowie psychiczne?

Zmiany klimatyczne mogą zwiększać ryzyko problemów zdrowia psychicznego z powodu fizycznego i psychicznego traumatycznego doświadczenia, które wynika z ekstremalnych zjawisk pogodowych. Stres, lęk i depresja wynikające z tych zdarzeń mogą prowadzić do szkodliwego używania substancji jako mechanizmu radzenia sobie.

Czy zmartwienia dotyczące zmian klimatycznych mogą prowadzić do używania substancji?

Zmartwienia i emocjonalne obciążenie związane ze zmianami klimatycznymi mogą przyczyniać się do szkodliwego używania substancji. Stany emocjonalne, takie jak smutek, zostały skorelowane z nawrotem do używania substancji, podczas gdy zmartwienie o przyszłość może skłonić jednostki do szukania pocieszenia w substancjach.

Czy istnieją długoterminowe efekty zmian klimatycznych na używanie substancji?

Długoterminowe skutki zmian klimatycznych, takie jak fizyczne obrażenia, zakłócenia codziennego życia i destabilizacja społeczności, mogą przyczyniać się do przewlekłego stresu i problemów związanych z używaniem substancji. Ponadto, same używanie substancji może prowadzić do przewlekłych problemów zdrowotnych i dalszego utrwalania szkodliwego używania substancji.

Co można zrobić, aby zająć się związkiem między zmianami klimatycznymi a używaniem substancji?

Konieczne są kompleksowe strategie zapobiegania, które obejmują wielowymiarowe czynniki związane z zmianami klimatycznymi i używaniem substancji. W strategiach tych powinno się znaleźć działania mające na celu łagodzenie zmian klimatycznych, wsparcie podatnych grup społecznych oraz zapewnienie zasobów dotyczących zdrowia psychicznego i leczenia związanych z używaniem substancji. Współdziałanie polityków, badaczy i społeczności jest niezbędne, aby skutecznie zająć się tym złożonym problemem.

All Rights Reserved 2021.
| .