Złożoność przepisów dotyczących danych zdrowotnych: Nawigowanie po zgodności w obliczu zagrożeń cybernetycznych

Złożoność przepisów dotyczących danych zdrowotnych: Nawigowanie po zgodności w obliczu zagrożeń cybernetycznych

W dzisiejszym krajobrazie opieki zdrowotnej złożoność i ogrom zagrożeń cybernetycznych podkreślają potrzebę silnych przepisów mających na celu ochronę pacjentów i organizacji. Jednak zrozumienie i przestrzeganie tych przepisów może być wyzwaniem, co podkreśla znaczenie solidnego zrozumienia krajobrazu regulacyjnego.

Jednym z utrwalających się błędów jest przekonanie, że Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) obejmuje wszystkie informacje zdrowotne. W rzeczywistości zakres HIPAA jest ograniczony do planów zdrowotnych, centrali opieki zdrowotnej i dostawców opieki zdrowotnej uczestniczących w standardowych transakcjach, wraz z ich partnerami biznesowymi.

Pacjenci mogą również zakładać, że HIPAA chroni ich dane zdrowotne niezależnie od podmiotu gromadzącego je czy miejsca ich przechowywania. Jednak regulacjami HIPAA objęte są tylko podmioty uprawnione i ich partnerzy biznesowi.

Dodatkowo, wśród dostawców opieki zdrowotnej panuje zamieszanie co do tego, kiedy mogą ujawniać informacje, a kiedy nie. Mimo że HIPAA obowiązuje od ponad 20 lat, wciąż istnieje niepewność wśród tych osób.

Innym obszarem zamieszania jest rola Federalnej Komisji Handlu (FTC) w ochronie danych zdrowotnych przechowywanych przez podmioty nieobjęte regulacjami HIPAA, zwłaszcza w obszarze cyfrowej opieki zdrowotnej. Ponieważ tylko niewielka liczba aplikacji z dziedziny cyfrowego zdrowia podlega jurysdykcji HIPAA, FTC odgrywa znaczącą rolę na tym polu.

Oprócz Health Breach Notification Rule FTC, inne przepisy dotyczące danych zdrowotnych obejmują przepisy dotyczące zaburzeń związanych z używaniem substancji, przepisy stanowe i przepisy międzynarodowe. Zgodność i reakcja na naruszenia mogą być trudne ze względu na wiele elementów regulacyjnych.

Elizabeth Hodge, partner w grupie praktyk zdrowotnych w firmie Akerman, podkreśla znaczenie prowadzenia wnikliwego planu reakcji na incydenty, który uwzględnia zarówno działania związane z przestrzeganiem przepisów, jak i zakłócenia operacyjne. Organizacje powinny okresowo testować swoje plany reakcji, zapewnić skuteczne odzyskiwanie kopii zapasowych offline, inwestować w różne zabezpieczenia i zapewniać szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla swojej kadry.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy HIPAA obejmuje wszystkie informacje zdrowotne?
Nie, HIPAA dotyczy tylko podmiotów uprawnionych i ich partnerów biznesowych, chroniąc dane zdrowotne w kontekście określonym przez przepisy.

Czy HIPAA chroni wszystkie informacje zdrowotne?
Nie, HIPAA odnosi się tylko do podmiotów objętych regulacjami i ich partnerów biznesowych, zapewniając ochronę danych zdrowotnych zgodnie z wytycznymi regulacji.

Jaka jest rola Federalnej Komisji Handlu (FTC) w ochronie danych zdrowotnych?
FTC odgrywa znaczącą rolę w ochronie danych zdrowotnych przechowywanych przez podmioty nieobjęte regulacjami HIPAA, zwłaszcza w obszarze cyfrowej opieki zdrowotnej, gdzie tylko niewielka liczba aplikacji podlega jurysdykcji HIPAA.

Jakie są niektóre wyzwania związane z zachowaniem zgodności z przepisami dotyczącymi danych zdrowotnych?
Niektóre wyzwania obejmują zrozumienie, które przepisy dotyczące powiadamiania o naruszeniu danych mają zastosowanie, ponieważ podmioty mogą podlegać jurysdykcji HIPAA lub FTC. Ponadto, wszystkie 50 stanów posiada przepisy dotyczące powiadamiania o naruszeniach, z których niektóre obejmują informacje zdrowotne, a na poziomie stanowym wprowadzane są nowe przepisy dotyczące prywatności konsumentów.

Jak organizacje mogą nawigować w przestrzeganiu przepisów dotyczących danych i reagować na naruszenia?
Organizacje powinny być na bieżąco z wytycznymi agencji rządowych, opracowywać i testować plany reakcji na incydenty, przechowywać kopie zapasowe offline i regularnie testować swoje zdolności odzyskiwania danych, inwestować w różne zabezpieczenia oraz oferować ciągłe szkolenia i edukację dotyczącą zagrożeń cybernetycznych dla swojej kadry.

Źródło: Healthcare Strategies – (URL)

All Rights Reserved 2021.
| .