Zdrowie serca – różnice między niskim a wysokim dochodem

Zdrowie serca – różnice między niskim a wysokim dochodem

Najnowsze badania opublikowane w Annals of Internal Medicine rzucają światło na dysproporcje w zdrowiu sercowo-naczyniowym wśród osób dorosłych w wieku średnim o niskim i wysokim dochodzie. Naukowcy odkryli, że w latach 1999-2020 częstość występowania nadciśnienia, cukrzycy i palenia tytoniu była systematycznie wyższa wśród osób o niskim dochodzie, podczas gdy osoby o wysokim dochodzie doświadczały wzrostu cukrzycy i otyłości.

Badanie przeprowadzone przez Michaela Liua, M.Phil., z Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie, analizowało trendy w czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego wśród 20 761 osób w wieku 40-64 lat. Wyniki ujawniły niepokojący wzrost nadciśnienia wśród osób o niskim dochodzie, z odsetkiem wzrastającym z 37,2 do 44,7 procent w okresie badawczym. Jednak w tej grupie nie zaobserwowano istotnych zmian w zakresie cukrzycy ani otyłości.

Natomiast osoby o wysokim dochodzie wykazały inną tendencję. Pomimo braku wzrostu nadciśnienia, odnotowano znaczny wzrost częstości występowania cukrzycy, która wzrosła z 7,8 do 14,9 procent. Ponadto odsetek otyłości również wzrósł z 33,0 do 44,0 procent. Ważne jest zauważenie, że częstość palenia tytoniu pozostała stała wśród osób o niskim dochodzie, lecz zmalała wśród osób o wysokim dochodzie.

Wyniki badania podkreślają pilną potrzebę ukierunkowanych interwencji w zakresie zdrowia publicznego i inicjatyw politycznych mających na celu rozwiązanie rosnących dysproporcji w zdrowiu sercowo-naczyniowym wśród osób w średnim wieku, zwłaszcza w społecznościach o niskim dochodzie. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie zapobiegania, diagnozowania i leczenia czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w celu złagodzenia trwającego wzrostu śmiertelności związanej z chorobami serca.

Przy wprowadzaniu kompleksowych strategii i poprawie dostępu do zasobów opieki zdrowotnej możliwe jest zmniejszenie różnic w wynikach w dziedzinie zdrowia sercowo-naczyniowego. Dążąc do zaspokojenia potrzeb społeczności o niskim dochodzie, uświadamiając jednostki na temat zdrowego stylu życia i promując skuteczne interwencje, możemy dążyć do przyszłości, w której każdy będzie miał równe szanse na prowadzenie zdrowego stylu życia sercowego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

All Rights Reserved 2021.
| .