Wzrost zainteresowania AI w opiece zdrowotnej

Wzrost zainteresowania AI w opiece zdrowotnej

Według przeprowadzonego przez Dataconomy badania w sierpniu 2023 roku, doszło do znaczącego wzrostu o ponad 300% w wyszukiwaniach w Google związanych z sztuczną inteligencją (AI) i opieką zdrowotną. Ten wzrost sygnalizuje istotną zmianę w ciekawości publicznej dotyczącej potencjału AI do rewolucjonizacji branży opieki zdrowotnej.

W 2020 roku było 12 100 wyszukiwań związanych z AI w opiece zdrowotnej. Jednak ta liczba wzrosła do imponującej liczby 33 100 wyszukiwań w 2023 roku, a średnia miesięczna wynosi 60 774 wyszukiwań. Integracja AI z robotyką szczególnie wzbudziła zainteresowanie tym wzrostem AI w opiece zdrowotnej. Firmy takie jak Robosculptor, specjalizujące się w zautomatyzowanych systemach masażu robotycznego, odnotowały dwukrotny wzrost ruchu na swoich stronach internetowych w tym okresie.

Tangible wpływ AI na opiekę zdrowotną staje się widoczny poprzez transformację zastosowań w świecie rzeczywistym. Ma on potencjał do poprawy usług, zwiększenia dostępności i napędzania wzrostu gospodarczego. Na przykład roboty AI umożliwiają rozwój potencjału w ramach branży zdrowia, wellness i spa, dzięki czemu usługi są bardziej dostępne i koszty są niższe. W rezultacie wzrasta przychód firm.

Podczas gdy zainteresowanie rolą AI w opiece zdrowotnej jest oczywiste, istnieje wyraźna różnica w porównaniu z wyszukiwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa AI. Liczba zapytań dotyczących bezpieczeństwa AI wzrosła sześciokrotnie w tym samym trzyletnim okresie. Jednak pozostają one dziesięciokrotnie niższe niż wyszukiwania dotyczące AI w opiece zdrowotnej. Podkreśla to istotną potrzebę edukacji publicznej dotyczącej etycznego wymiaru, obaw dotyczących prywatności danych i potencjalnych uprzedzeń związanych z AI.

Wpływ AI rozszerzył się na różne branże, ale sektor opieki zdrowotnej odnotował największy wzrost. Obecność AI w muzyce, grach, bankowości i edukacji również wzrosła, co wskazuje na jej wszechstronność i potencjalny wpływ na różne sektory.

Potencjał AI w ramach opieki zdrowotnej jest ogromny. Może on pomagać w robotycznych operacjach, masażach, odkrywaniu leków, analizie predykcyjnej, analizie genomów i urządzeniach do monitorowania zdrowia noszonych na ciele. Jego zastosowania obiecują poprawę wyników pacjenta, zwiększenie dokładności diagnozy i przekształcenie praktyk medycznych.

W miarę jak AI rozwija się, odpowiedni rozwój, wzięcie pod uwagę aspektów etycznych i rygorystyczne regulacje stają się kluczowe. Branża opieki zdrowotnej stoi na progu transformacyjnej ery, w której AI ma potencjał do zdefiniowania opieki nad pacjentami i praktyk medycznych na pokolenia.

Wzrost zainteresowania rolą AI w opiece zdrowotnej jest świadectwem jej głębokiego wpływu na ludzkie życie w świecie opartym na danych i technologii. Jednak wyraźna różnica między zainteresowaniem AI w opiece zdrowotnej a AI w zakresie bezpieczeństwa podkreśla potrzebę większej edukacji i świadomości publicznej w zakresie etyki i aspektów bezpieczeństwa. Odpowiedni rozwój i solidne ramy etyczne będą niezbędne, aby te postępy w dziedzinie AI przyniosły korzyści społeczeństwu.

Definicje:
– AI (sztuczna inteligencja): symulacja procesów inteligencji ludzkiej przez maszyny, zwłaszcza systemy komputerowe.
– Robotyka: interdyscyplinarne pole, które integruje informatykę i inżynierię, aby tworzyć maszyny zdolne do wykonywania zadań autonomicznie lub z pomocą człowieka.

Źródło: Dataconomy

All Rights Reserved 2021.
| .