Emerging Threat: The Rise of Nitazenes in the Drug Market

Wzrastające zagrożenie: Pojawienie się nitazenów na rynku narkotyków

Istnieje nowe zagrożenie w świecie nielegalnych narkotyków, a nosi ono nazwę nitazenów. Podczas gdy kryzys związany z fentanylem budził obawy w ostatnich latach, pojawienie się tych „opioidów opartych na benzimidazolu” szybko staje się powodem większego niepokoju. Nitazeny, które pierwotnie zostały opracowane jako potencjalne leki przeciwbólowe pod koniec lat 50., teraz pojawiają się u ofiar przedawkowania na całym świecie.

Co sprawia, że nitazeny są tak niebezpieczne? Po pierwsze, są niezwykle potężne. Analog o nazwie etonitazene może być nawet 1000 razy potężniejszy od morfiny, co czyni go dużo silniejszym niż sam fentanyl. Badania wykazały, że leczenie przedawkowania nitazenem może wymagać kilku dawek naloksonu – antidotum na przedawkowanie opioidowe – w porównaniu do jednej dawki fentanylu. W niektórych przypadkach nawet kilka dawek nie wystarczało, by uratować życie użytkownika.

Co więcej, istnieje ograniczona wiedza na temat nitazenów. W przeciwieństwie do fentanylu i jego pochodnych, struktura chemiczna nitazenów jest wciąż w dużej mierze nieznana, a nawet niewielkie modyfikacje mogą dramatycznie zmienić ich potencję i efekty. Sprawia to, że nitazeny są niebezpiecznym nieznanym czynnikiem na rynku narkotyków ulicznych. Kartele narkotykowe mogą łatwo tworzyć różne potężne pochodne, a bez odpowiednich środków testowych możliwość przedawkowania znacznie wzrasta.

Obecność nitazenów na rynku narkotyków można przypisać „żelaznej zasadzie prohibicji”. W miarę zaostrzania egzekwowania przepisów dotyczących narkotyków, producenci narkotyków są zmuszeni do tworzenia bardziej potężnych form, aby maksymalizować swoje zyski. Mniejsze opakowania silniejszych narkotyków są łatwiejsze do przemytu i sprzedaży, co poprawia stosunek ryzyka do korzyści dla handlarzy. Widzieliśmy ten wzorzec również w przypadku innych narkotyków, na przykład wzrostu stężenia THC w konopiach czy też ewolucji od przepisowych tabletek przeciwbólowych do heroiny i fentanylu.

Winę za kryzys związany z nitazenami ostatecznie ponosi prohibicja narkotykowa, polityka, która konsekwentnie prowadzi do powstania coraz bardziej niebezpiecznych i potężnych substancji. W miarę jak liczba zgonów związanych z przedawkowaniami narkotyków nadal eksponencjalnie rośnie, czas, aby decydenci polityczni zajęli się główną przyczyną tego problemu. Wojna z narkotykami tylko zagłębia społeczeństwo w coraz głębszą i bardziej śmiercionośną dziurę. Być może pojawienie się nitazenów w końcu posłuży jako przestrogą, by zakończyć tę nieowocną i szkodliwą strategię.

Podczas gdy świat radzi sobie z trwającym kryzysem opioidowym, pojawienie się nitazenów stwarza nowe i pilne wyzwanie. Niezwykle ważne jest, aby decydenci polityczni i agencje egzekwujące prawo podjęły szybkie działania w celu zrozumienia i zwalczania tego nowego zagrożenia. Życie jest zagrożone, a tylko poprzez zgłębienie inherentnych problemów związanych z prohibicją narkotykową możemy mieć nadzieję na znalezienie trwałego rozwiązania dla niszczącego wpływu nielegalnych narkotyków na naszą społeczność.

Często zadawane pytania dotyczące nitazenów

1. Czym są nitazeny?
Nitazeny to opioidy oparte na benzimidazolu, które pierwotnie zostały opracowane jako potencjalne leki przeciwbólowe pod koniec lat 50. Są to nowa i niebezpieczna klasa nielegalnych narkotyków, które teraz pojawiają się u ofiar przedawkowania na całym świecie.

2. Dlaczego nitazeny są niebezpieczne?
Nitazeny są niezwykle potężne, a analog o nazwie etonitazene może być nawet 1000 razy potężniejszy od morfiny. Leczenie przedawkowania nitazenem może wymagać kilku dawek naloksonu – antidotum na przedawkowanie opioidowe – w porównaniu do jednej dawki fentanylu. Ich struktura chemiczna jest w dużej mierze nieznana, co czyni je niebezpiecznym nieznanym czynnikiem na rynku narkotyków ulicznych.

3. Jak obecność nitazenów na rynku narkotyków wiąże się z „żelazną zasadą prohibicji”?
„Żelazna zasada prohibicji” stanowi, że im bardziej surowa jest egzekwowanie przepisów dotyczących narkotyków, tym bardziej producenci narkotyków są zmuszeni do opracowywania bardziej potężnych form, aby maksymalizować swoje zyski. Nitazeny stanowią przykład narkotykowych karteli tworzących silniejsze narkotyki w celu poprawienia stosunku ryzyka do korzyści dla handlarzy.

4. Kto ponosi winę za kryzys związanym z nitazenami?
Ostateczną winę za kryzys związanym z nitazenami ponosi prohibicja narkotykowa, polityka, która konsekwentnie prowadzi do powstania coraz bardziej niebezpiecznych i potężnych substancji. Wojna z narkotykami przyczyniła się do powstania nitazenów i innych szkodliwych narkotyków.

5. Jakie działania powinny zostać podjęte w celu rozwiązania kryzysu związanego z nitazenami?
Decydenci polityczni i agencje egzekwujące prawo powinny podjąć szybkie działania w celu zrozumienia i zwalczania pojawiającego się zagrożenia nitazenami. Niezwykle istotne jest rozwiązanie inherentnych problemów prohibicji narkotykowej oraz rozważenie alternatywnych podejść do polityki narkotykowej w celu znalezienia trwałego rozwiązania dla niszczącego wpływu nielegalnych narkotyków na społeczności.

Więcej informacji na temat prohibicji narkotykowej i jej konsekwencji znajdziesz na stronie Drug Policy Alliance.

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact