Wyzwanie rozpoznawania zmieniających się objawów dengi

Wyzwanie rozpoznawania zmieniających się objawów dengi

Lekarze mają obecnie trudność z rozpoznawaniem objawów dengi przed ich nasileniem się w trakcie trwającej epidemii. Wczesne znaki tej choroby okazały się mylące, ponieważ spadek liczby płytek krwi występował szybciej, a łagodna, ale przewlekła gorączka prowadziła do nagłych krwotoków u pacjentów z dengą. Ponadto lekarze zauważyli, że wielu pacjentów z dengą cierpi również na współistniejącą chorobę układu oddechowego, co jest nietypowe.

Zmiana objawów spowodowała, że szpitale i lekarze są bardziej ostrożni w przesiewowym badaniu i leczeniu pacjentów z dengą. Szpitale takie jak Peerless i Desun wprowadziły środki zaradcze w celu skutecznego zarządzania pacjentami z dengą. Szpital Peerless priorytetowo traktuje pacjentów z gorączką utrzymującą się przez ponad pięć do sześciu dni lub tych z opadającą liczbą płytek krwi. Niemniej jednak, te objawy nie zawsze są dokładnymi wskaźnikami ciężkiej choroby. Szpital Desun przeszkolił swoich lekarzy i pielęgniarki z zakresu leczenia gorączki dengi oraz znaczenia prawidłowego zarządzania płynami. Wprowadzili również środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie krwotokom u pacjentów z niską liczbą płytek krwi.

Wiele szpitali zanotowało znaczny wzrost przyjęć z powodu dengi w ciągu ostatnich kilku dni. Zaleca się wykonanie badania krwi w drugim dniu gorączki w celu potwierdzenia obecności dengi. Nietypowe jest to, że nawet osoby z gorączką o niskim stopniu okazały się pozytywne na dengę. Pacjenci z utrzymującą się wysoką gorączką i wczesnym spadkiem liczby płytek okazują się być przypadkami ciężkimi. Gorączka może być przedłużona z powodu nadreakcji układu immunologicznego, a gromadzenie się płynów może prowadzić do bólu brzucha. Pacjenci z dengą są również podatni na wtórne bakteryjne infekcje i gromadzenie się płynów, co wymaga ograniczenia spożycia płynów.

Skuteczne zarządzanie płynami odgrywa kluczową rolę w leczeniu przecieku z naczyń włosowatych wywoływanego przez dengę i związane z nim zakażenie dróg oddechowych. Wczesne wykrycie choroby i odpowiednie leczenie może pomóc zapobiec powikłaniom i zmniejszyć wskaźniki umieralności.

Definicje:
– Dengue: Wirusowe zakażenie przenoszone przez komary, powodujące objawy podobne do grypy, a w niektórych przypadkach ciężką dengę, która może zagrażać życiu.
– Płytki krwi: Składnik krwi, który pomaga w krzepnięciu i zapobieganiu krwawieniom.
– Choroba układu oddechowego: Stan medyczny dotykający układu oddechowego, w tym płuc i dróg oddechowych.
– Krwotok: Nadmierne krwawienie.
– Wstrzyknięcia domięśniowe: Wstrzyknięcia podawane do tkanki mięśniowej.
– Przeciek naczyń włosowatych: Wyciek płynu z małych naczyń krwionośnych zwanych naczyniami włosowatymi.

Źródła:
– [Dodaj tutaj informacje o źródle bez podawania URL]
– [Dodaj tutaj informacje o źródle bez podawania URL]

All Rights Reserved 2021.
| .