Wpływ zanieczyszczenia powietrza na funkcjonowanie mózgu i zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na funkcjonowanie mózgu i zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona

Zanieczyszczenie powietrza jest często kojarzone z problemami układu oddechowego i chorobami płuc, ale najnowsze badania wykazują potencjalny wpływ na zdrowie naszego mózgu. Badanie przeprowadzone przez Brittany Krzyzanowski z Barrow Neurological Institute w Arizonie wykazało związek między zanieczyszczeniem powietrza a zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby Parkinsona, postępującej choroby mózgu.

Poprzednie badania wskazywały na rolę drobnego pyłu zawieszonego w powietrzu, zwanej PM2,5, w powodowaniu stanów zapalnych w mózgu, co jest znanym mechanizmem rozwoju choroby Parkinsona. Badanie przeprowadzone przez Krzyzanowski dalej potwierdza te doniesienia, sugerując, że umiarkowany poziom zanieczyszczenia cząstkami drobnymi może wiązać się ze zwiększonym o 56% ryzykiem wystąpienia tej neurodegeneracyjnej choroby.

Choroba Parkinsona to postępujące schorzenie, które dotyka ośrodkowy układ nerwowy i charakteryzuje się drżeniem oraz upośledzeniem koordynacji mięśniowej. Ma zarówno objawy ruchowe, jak i niemotoryczne. Objawy niemotoryczne mogą obejmować pogorszenie poznawcze, utratę węchu, zaburzenia nastroju, zaparcia i zawroty głowy. Objawy ruchowe obejmują drżenie, sztywność, niestabilność postawy oraz bradykinezję (wolne ruchy).

Według Krzyzanowski, regionalne różnice w rozpowszechnieniu choroby Parkinsona mogą być związane z różnicami w składzie cząstek zawieszonych w powietrzu. Niektóre obszary mogą mieć wyższe stężenie toksycznych substancji w powietrzu, co zwiększa ryzyko zachorowania.

To badanie podkreśla wagę uwzględniania czynników środowiskowych w rozwoju i postępie zaburzeń neurologicznych. Poprzez zrozumienie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mózgu, możemy dążyć do opracowania lepszych polityk i interwencji mających na celu zmniejszenie tych ryzyk.

FAQ:

Q: Co to jest choroba Parkinsona?
A: Choroba Parkinsona to postępujące schorzenie charakteryzujące się drżeniem i upośledzeniem koordynacji mięśniowej.

Q: Jak zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona?
A: Zanieczyszczenie powietrza, a konkretnie drobny pył zawieszony, może powodować stany zapalne w mózgu, które przyczyniają się do rozwoju choroby Parkinsona.

Q: Jakie są objawy choroby Parkinsona?
A: Objawy choroby Parkinsona obejmują drżenie, sztywność, niestabilność postawy, wolne ruchy, pogorszenie poznawcze, utratę węchu, zaburzenia nastroju, zaparcia i zawroty głowy.

Q: Czy istnieją regionalne różnice w rozpowszechnieniu choroby Parkinsona?
A: Tak, regionalne różnice w rozpowszechnieniu choroby Parkinsona mogą być związane z różnicami w składzie cząstek zawieszonych w powietrzu w różnych obszarach. Niektóre obszary mogą mieć wyższe stężenie toksycznych substancji, co zwiększa ryzyko wystąpienia choroby.

All Rights Reserved 2021.
| .