The Impact of Pharmacy Closures: Addressing Health Inequities in Marginalized Neighborhoods

Wpływ zamknięcia aptek: Rozwiązywanie nierówności zdrowotnych w marginalizowanych dzielnicach

Zamknięcie apteki Walgreens w dzielnicy Roxbury, w której przeważają członkowie społeczności Afroamerykanów, wywołało oburzenie mieszkańców, którzy uważają to za niesprawiedliwą decyzję. Chociaż niedogodność utraty lokalnej apteki jest istotna, konsekwencje wykraczają poza samą niedogodność. Brak dostępu do apteki może pogorszyć istniejące nierówności zdrowotne, które są wynikiem polityki, praktyk i barier, które uniemożliwiają pewnym grupom osiągnięcie optymalnego zdrowia.

Niedawno opublikowane badanie w JAMA Network Open przeanalizowało wpływ zamknięcia aptek na przestrzeganie przez starszych pacjentów leczenia lekami na choroby związane z sercem. Badania, w których przeanalizowano dane 3,1 miliona osób, wykazały, że osoby te miały większe prawdopodobieństwo opóźnienia w przyjmowaniu przepisanych leków w ciągu trzech miesięcy po zamknięciu apteki. Te dysproporcje utrzymywały się przez ponad rok, co uwidacznia głębokie konsekwencje ograniczonego dostępu do aptek na wyniki zdrowotne. Szczególnie niepokojące jest to, że choroby serca są główną przyczyną zgonów we wszystkich grupach rasowych w Stanach Zjednoczonych.

Apteki w marginalizowanych dzielnicach odgrywają także kluczową rolę w świadczeniu istotnych usług zdrowotnych, takich jak szczepionki i leki w sytuacjach awaryjnych. Związane z rasą i pochodzeniem etnicznym nierówności już występują w zakresie szczepień, ze względnie niższymi wskaźnikami u dorosłych Afroamerykanów i Łacińskich w porównaniu z nie-Afroamerykanami i nie-Łacińskimi białymi. Zamknięcie aptek w dzielnicach zamieszkałych przez czarnoskóre społeczności może jeszcze bardziej pogorszyć te nierówności.

Ten problem ograniczonego dostępu do aptek nie jest nowy. Poprzednie badania wykazały, że przeważające czarnoskóre społeczności są bardziej narażone na „pustynie apteczne”, czyli osiedla o niskich dochodach z ograniczonym dostępem do aptek. W dużych miastach, takich jak Nowy Jork, Houston, Los Angeles i Chicago, pustyniami aptecznymi najczęściej dotkniete są czarnoskóre i latynoskie dzielnice.

Dla rozwiązania tego problemu konieczne jest dokonanie zmian legislacyjnych, które zapobiegną przyszłym zamknięciom i powstawaniu pustyń aptecznych w marginalizowanych dzielnicach. Zapewnienie odpowiednich stawek zwrotu kosztów dla aptek i wdrożenie publicznego finansowania lub regulacji, które będą zachęcały do umieszczania aptek w obszarach niewystarczająco obsługiwanych, to potencjalne rozwiązania. Dodatkowo, polityki wspierające przesyłki pocztowe i opcje transportu mogą zmniejszyć bariery dostępu dla osób, które muszą pokonać długie odległości, aby otrzymać swoje leki.

Niezwykle ważne jest, aby przedstawiciele polityczni ściśle współpracowali z lokalnymi społecznościami i aptekami w celu opracowania skutecznych i zrównoważonych rozwiązań. Poprzez priorytetowe traktowanie równości zdrowotnej i rozwiązywanie unikalnych wyzwań stojących przed marginalizowanymi dzielnicami, możemy zagwarantować równy dostęp do leków, szczepionek i innych ratujących życie interwencji medycznych dla wszystkich osób, bez względu na ich kod pocztowy.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące dostępu do aptek i nierówności zdrowotnych:

Q: Dlaczego zamknięcie apteki Walgreens w dzielnicy Roxbury, w której przeważają członkowie społeczności Afroamerykanów, wywołało oburzenie?
A: Zamknięcie apteki zostało uznane przez mieszkańców za niesprawiedliwą decyzję, która ogranicza dostęp do niezbędnych usług zdrowotnych w ich społeczności.

Q: Jak brak dostępu do apteki pogłębia nierówności zdrowotne?
A: Ograniczony dostęp do apteki może prowadzić do różnic w przestrzeganiu leczenia farmakologicznego i wyników zdrowotnych, zwłaszcza u osób z chorobami związanymi z sercem, które są główną przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych.

Q: Co wykazało niedawno opublikowane badanie w JAMA Network Open na temat wpływu zamknięcia aptek na przestrzeganie leczenia farmakologicznego?
A: Badanie wykazało, że osoby miały większe prawdopodobieństwo opóźnienia w przyjmowaniu przepisanych leków w ciągu trzech miesięcy po zamknięciu apteki, a te dysproporcje utrzymywały się przez ponad rok.

Q: Jaką rolę odgrywają apteki w marginalizowanych dzielnicach w świadczeniu istotnych usług zdrowotnych?
A: Apteki w marginalizowanych dzielnicach świadczą usługi takie jak szczepienia i leki w sytuacjach awaryjnych. Zamknięcie tych aptek może pogarszać istniejące rasowe i etniczne dysproporcje w zakresie szczepień.

Q: Co to są pustynie apteczne?
A: Pustynie apteczne to dzielnice o niskich dochodach, które mają ograniczony dostęp do aptek. Poprzednie badania wykazały, że przeważające społeczności czarnoskóre są bardziej narażone na te pustynie, szczególnie w dużych miastach.

Q: Jakie są potencjalne rozwiązania dla ograniczonego dostępu do aptek w marginalizowanych dzielnicach?
A: Zmiany legislacyjne, takie jak zapewnienie odpowiednich stawek zwrotu kosztów dla aptek i wdrożenie publicznego finansowania lub regulacji zachęcających do umieszczania aptek w obszarach o niewystarczającej obsłudze, mogą pomóc zapobiec przyszłym zamknięciom i powstawaniu pustyń aptecznych. Polityki wspierające przesyłki pocztowe i opcje transportu mogą również zmniejszyć bariery dostępu.

Q: Dlaczego tak ważne jest, aby przedstawiciele polityczni ściśle współpracowali z lokalnymi społecznościami i aptekami?
A: Dzięki współpracy z lokalnymi społecznościami i aptekami, przedstawiciele polityczni mogą opracować skuteczne i zrównoważone rozwiązania, które priorytetowo traktują równość zdrowotną i adresują unikalne wyzwania stojące przed marginalizowanymi dzielnicami.

Sugerowane powiązane linki:
– JAMA Network Open: Oficjalna strona czasopisma wspomnianego w artykule, w której można znaleźć więcej artykułów naukowych na różne tematy związane ze zdrowiem.
– Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC): Zapewnia informacje i zasoby na temat równości zdrowotnej, dostępu do aptek i innych powiązanych tematów.

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact