Wpływ transformacji cyfrowej na przemysł paszowy

Wpływ transformacji cyfrowej na przemysł paszowy

Przemysł paszowy może wyciągnąć cenne nauki z sektora opieki zdrowotnej, który szybko zaakceptował produkty i technologie cyfrowe w celu poprawy satysfakcji klientów. Dzięki wprowadzeniu robotów, Internetu rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI), opieka zdrowotna przekształciła swoje operacje i poprawiła opiekę nad pacjentami. Również rolnictwo przechodzi rewolucję technologiczną, a zmiany obserwowane w opiece zdrowotnej implikują dwie kluczowe tendencje dla przemysłu paszowego. Po pierwsze, technologia nie zmniejszy liczby osób pracujących w branży, ale zmieni charakter ich pracy i roli przywódczych. Po drugie, integracja technologii w rolnictwie będzie miała znaczący wpływ na zatrudnienie, wymagając zespołu posiadającego nowe umiejętności i zdolności.

Roboty już odgrywają kluczową rolę w opiece zdrowotnej, wspomagając pracowników o niskich i wysokich kwalifikacjach w zadaniach od logistyki po operacje. Podobnie w rolnictwie, firmy takie jak Aigen i EcoRobotix opracowały roboty, które mogą zajmować się zadaniami takimi jak sadzenie, odchwaszczanie i zbieranie plonów. Te roboty oferują skuteczne i ekonomiczne rozwiązania dla problemów z zarządzaniem plonami i brakiem siły roboczej. Użytkowanie robotów rolniczych spodziewane jest wzrostu w kolejnych latach.

W dziedzinie opieki zdrowotnej Internet rzeczy (IoT) zrewolucjonizował przemysł, dostarczając dane w czasie rzeczywistym i poprawiając efektywność. Podobnie przemysł paszowy również wdraża technologię IoT dzięki firmom takim jak BinSentry i Distynct. Te rozwiązania IoT umożliwiają monitorowanie zapasów i poprawę efektywności operacyjnej, co prowadzi do oszczędności dla młynów paszowych i integratorów pionowych. Dodatkowo, urządzenia IoT pomagają gromadzić dokładne dane agronomiczne, umożliwiając precyzyjne alokowanie zasobów i poprawę plonów oraz zrównoważoności.

Sztuczna inteligencja (AI) to kolejna dziedzina, w której opieka zdrowotna dokonała znaczących postępów. Systemy AI mogą pomóc w podejmowaniu decyzji, redukując błędy spowodowane przez czynniki ludzkie. W rolnictwie AI może analizować ogromną ilość dostępnych danych w celu wykrycia wzorców w wydajności zwierząt i systemach produkcji roślin. Firmy takie jak Ever.Ag dostarczają rolnikom informacji w czasie rzeczywistym i rekomendacje oparte na danych, poprawiające proces podejmowania decyzji i redukujące błędy.

Siła robocza jest kluczowym problemem w przemyśle paszowym, z wyzwaniami wynikającymi z niskiego wynagrodzenia i trudnych warunków pracy. Podczas gdy branża była powolna w przyjmowaniu różnorodności, ważne jest otwarcie drzwi dla osób bez rolniczego doświadczenia i skupienie się na zatrudnianiu opartym na umiejętnościach, takich jak analiza danych i inżynieria oprogramowania. Przewiduje się wzrost zatrudnienia w przemyśle paszowym, zwłaszcza w wysoko wykwalifikowanych rolach związanych z technologią precyzyjnego rolnictwa.

Przygotowanie do cyfrowej transformacji przemysłu paszowego wiąże się z inwestowaniem w programy edukacyjne i szkoleniowe. Firmy takie jak Ever.Ag i Partners for Production Agriculture oferują rozwiązania oprogramowania i wsparcie, umożliwiając przemysłowi rolno-spożywczemu adaptację do zmian. Przyjęcie zróżnicowanej siły roboczej stworzy bardziej elastyczny zespół, który skutecznie poradzi sobie z technologicznymi perturbacjami.

Podsumowując, przemysł paszowy musi zaakceptować cyfrową rewolucję, aby pokonać swoje problemy i osiągnąć nowe poziomy produktywności i sukcesu. Technologia, takie jak roboty, IoT i AI, oferuje rozwiązania dla pilnych problemów w rolnictwie. Branża musi być przygotowana na adaptację do postępu technologicznego poprzez inwestowanie w talenty i rozwijanie odpowiednich umiejętności. Dzięki temu firmy mogą prosperować w procesie technologicznym i zrealizować korzyści transformacji cyfrowej.

Źródła:
– Źródło artykułu: [Wstaw oryginalne źródło]
– BinSentry: [Wstaw źródło]
– Distynct: [Wstaw źródło]
– Ever.Ag: [Wstaw źródło]
– Partners for Production Agriculture: [Wstaw źródło]
– Badanie McKinsey: [Wstaw źródło]
– Publikacje Kincannon & Reed: [Wstaw źródło]

All Rights Reserved 2021.
| .