Wpływ rodzicielskiego technoference na zdrowie psychiczne i zachowanie młodzieży

Wpływ rodzicielskiego technoference na zdrowie psychiczne i zachowanie młodzieży

Niedawne badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Bangorze i Public Health Wales rzuciło światło na szkodliwe skutki rodzicielskiego technoference na zdrowie psychiczne i zachowanie młodzieży. Badanie, zatytułowane „Rodzicielski technoference a zdrowie psychiczne i agresywne zachowania młodzieży: przegląd skopiowania”, podkreśla, jak korzystanie z technologii przez rodziców może zakłócić relację rodzic-młodzież i wpływać negatywnie na młodzież.

Technoference odnosi się do negatywnego wpływu urządzeń cyfrowych, takich jak smartfony i komputery, na interakcje twarzą w twarz i ogólny dobrostan. Obejmuje zachowania takie jak priorytet korzystania z urządzeń nad spędzaniem czasu z innymi, ciągłe sprawdzanie telefonu podczas rozmów i rozpraszanie się przez powiadomienia i media społecznościowe podczas obecności przyjaciół lub rodziny.

Przegląd wykazał, że młodzież rozpoznaje technoference jako powszechną część środowiska cyfrowego, w którym żyjemy. Jednak gdy rodzice przejawiają wysoki poziom technoference, wiąże się to ze zwiększonym prawdopodobieństwem, że młodzież będzie angażować się w agresywne zachowania, takie jak cyberprzemoc, oraz doświadczanie gorszych rezultatów zdrowia psychicznego, w tym depresji i lęku.

Czynniki kontekstowe, takie jak częstotliwość i długość korzystania z urządzeń, odgrywają istotną rolę w wpływie techniferycji na młodzież. Badanie podkreśla również wpływ ciepła rodzicielskiego i osobistych czynników psychologicznych na ryzyko młodzieży doświadczania gorszego zdrowia psychicznego.

Donna Dixon, wykładowca pedagogiki, studiów dziecięcych i młodzieżowych na Uniwersytecie w Bangorze, podkreśla znaczenie podejmowania działań zapobiegawczych w rozwiązywaniu tego problemu. Rodzice powinni krytycznie przyjrzeć się swojemu korzystaniu z ekranów w obecności dzieci, aby zminimalizować rozpraszacze i dawać pozytywny przykład dla przyszłych pokoleń.

Dr Catherine Sharp, jedna z autorek artykułu, podkreśla potrzebę informowanego podejścia do korzystania z technologii w środowisku rodzinnym. Istotne jest, aby dorośli byli świadomi wskazówek przekazywanych przez głównych lekarzy medycyny w Wielkiej Brytanii i stosowali strategie promujące zdrowsze nawyki cyfrowe dla dobrobytu wszystkich członków rodziny.

Ogólnie rzecz biorąc, to badanie podkreśla znaczący wpływ rodzicielskiego technoference na zdrowie psychiczne i zachowanie młodzieży. Poprzez zrozumienie tych skutków i podejmowanie działań zapobiegawczych, rodzice mogą stworzyć zdrowsze środowisko cyfrowe dla swoich dzieci.

Często zadawane pytania (FAQ)

All Rights Reserved 2021.
| .