Wpływ HPV na raka szyjki macicy i wyzwania, przed którymi stoją czarne kobiety w RPA

Wpływ HPV na raka szyjki macicy i wyzwania, przed którymi stoją czarne kobiety w RPA

Ten artykuł omawia wpływ ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV) na raka szyjki macicy oraz wyzwania, przed którymi stoją czarne kobiety w RPA. Szyjka macicy składa się z trzech warstw, a zakażenie HPV może prowadzić do zmian w DNA szyjki macicy, co ostatecznie powoduje nieprawidłowy wzrost komórek i potencjalnie prowadzi do raka. Szacuje się, że 99% przypadków raka szyjki macicy jest spowodowane przez HPV.

Czarne kobiety w RPA są nierówno dotknięte przez HPV i raka szyjki macicy. Jest to spowodowane kombinacją czynników, takich jak bieda, brak dostępu do odpowiedniego pożywienia oraz wysokie wskaźniki zakażeń HIV. Zdrowy układ odpornościowy jest kluczowy w zwalczaniu wirusa HPV, ale większość kobiet w RPA nie ma zdrowego układu odpornościowego z powodu wymienionych czynników.

Dodatkowo, system opieki zdrowotnej w RPA przyczynia się do wyzwań, przed którymi stoją czarne kobiety. Dla wielu kobiet, zwłaszcza czarnoskórych, trudny jest dostęp do działań profilaktycznych, takich jak badania przesiewowe i szczepienia. Kobiety często napotykają opóźnienia w otrzymywaniu wyników cytologii lub mają trudności w znalezieniu dostępnych specjalistów medycznych. Obecnie rządowy system zaleca wykonanie cytologii raz na 10 lat, podczas gdy w sektorze prywatnym badania te są przeprowadzane rocznie.

Szczepienie jest ważnym środkiem zapobiegawczym przeciwko HPV. Przygotowuje ono układ odpornościowy do walki z HPV i może pomóc zwiększyć liczbę osób, które mogą zwalczyć wirusa. Kraje takie jak Nowa Zelandia i Australia prawie całkowicie wyeliminowały raka szyjki macicy dzięki masowemu szczepieniu.

Warto również zauważyć, że chłopcy i mężczyźni mogą przenosić HPV. Chociaż przypadki raka prącia są rzadkie, chłopcy, którzy angażują się w pewne zachowania seksualne, mogą być narażeni na rozwinięcie raka odbytu lub gardła. Szczepienie chłopców i mężczyzn przeciwko HPV powinno być rozważane, aby zapobiec przenoszeniu wirusa na dziewczęta i kobiety.

Artykuł kończy się podkreśleniem konieczności politycznej woli w celu rozwiązania problemu raka szyjki macicy. Gdyby rak szyjki macicy dotykał głównie mężczyzn, prawdopodobnie szczepienia byłyby bardziej powszechne. Rządowe szpitale w RPA oferują opcje leczenia raka szyjki macicy, takie jak operacje, chemioterapia i radioterapia, w zależności od stadium choroby.

Podsumowując, HPV ma istotny wpływ na raka szyjki macicy, zwłaszcza wśród czarnych kobiet w RPA. Redukcja obciążenia rakiem szyjki macicy w kraju wymaga rozwiązania wyzwań, z którymi borykają się te kobiety, włączając w to biedę i brak dostępu do opieki zdrowotnej.

Źródła:
– Artykuł źródłowy: Langanani Mbodi, „Lack of political will means cervical cancer is preventable yet killing women in South Africa,” The Daily Maverick
– Definicje: HPV – Human papillomavirus

All Rights Reserved 2021.
| .