Walgreens Reaches Settlement After Vermont Investigation

Walgreens Osiąga Porozumienie po Śledztwie w Vermont

Walgreens zgodził się zapłacić karę w wysokości 275 000 dolarów w porozumieniu z władzami stanu Vermont w związku z zarzutami naruszeń różnych przepisów podczas pandemii COVID-19. Vermont Board of Pharmacy zatwierdził karę jako część porozumienia między Walgreens a stanowym Urzędem Regulacji Zawodowej (OPR).

W trakcie 18-miesięcznego śledztwa OPR otrzymał 70 skarg dotyczących warunków pracy i błędów popełnianych w 32 sklepach Walgreens w całym Vermont. Zarzuty obejmowały tymczasowe zamknięcia bez ostrzeżenia, trudne warunki pracy dla farmaceutów oraz błędy w podawaniu leków i szczepionek.

Podczas gdy Walgreens oświadczył, że kwestionuje dokładność zarzutów postawionych przez stan i nie przyznaje się do winy, firma wyraziła zadowolenie z osiągniętego porozumienia. W oświadczeniu Walgreens stwierdził, że jest zadowolony z zakończenia sprawy.

W ramach porozumienia Walgreens zobowiązał się podjąć kilka kroków w celu poprawy swojej działalności w Vermont. Środki te obejmują aktualizację i standaryzację polityk i procedur dotyczących niespodziewanych zamknięć aptek, umożliwienie pacjentom realizacji recept w alternatywnych miejscach w przypadku zamknięć oraz zapewnienie szkoleń szczepionkowych dla nowych i obecnych pracowników aptek.

To porozumienie jest uważane za znaczące zwycięstwo dla konsumentów w Vermont, jak stwierdziła sekretarz stanu Sarah Copeland Hanzas. Podkreśliła ona znaczenie pociągania Walgreens do odpowiedzialności i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu aptek. Nałożona na narodową sieć aptek grzywna stanowi przypomnienie dla wszystkich firm, aby priorytetem było dobro pracowników i klientów, zwłaszcza w trudnych czasach, takich jak pandemia koronawirusa.

Ogólnie rzecz biorąc, to porozumienie stanowi krok w kierunku poprawy praktyk aptekarskich i świadczenia lepszych usług mieszkańcom Vermontu. Pokazuje skuteczność organów regulacyjnych w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez konsumentów i pociąganiu firm do odpowiedzialności za ewentualne występki.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) dotyczące Porozumienia Walgreens z Stanem Vermont

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact