Usprawnienie postawy i chodu u pacjentów z chorobą Parkinsona dzięki zestawowi do rzeczywistości rozszerzonej

Usprawnienie postawy i chodu u pacjentów z chorobą Parkinsona dzięki zestawowi do rzeczywistości rozszerzonej

Ostatnie badania przeprowadzone przez Kliniki Cleveland wykazały, że zestaw do rzeczywistości rozszerzonej może być skutecznym narzędziem w poprawie postawy i chodu u osób z chorobą Parkinsona. Wyniki zostały opublikowane w Neurorehabilitation and Neural Repair.

Rzeczywistość rozszerzona (AR) pozwala użytkownikom na interakcję z programami cyfrowymi wyświetlanymi w ich otoczeniu. Badanie wykorzystało program „Dual-task augmented Reality Treatment” (DART), który polegał na użyciu zestawu AR Microsoft HoloLens2 do prowadzenia terapii podwójnego zadania (DTT). DTT to seria zadań zaprojektowanych tak, aby jednocześnie stymulować mózg i ciało.

DTT ma na celu poprawę równowagi i stabilności, które są często występującymi deficytami u osób z chorobą Parkinsona, mogącymi prowadzić do upadków i trudności w poruszaniu się. Terapia polega na wykonywaniu czynności wymagających jednoczesnej aktywności mózgu i ciała, takich jak chodzenie podczas słuchania audiobooka lub rozmowy podczas zakupów spożywczych.

W ramach badania program DART zastąpił potrzebę obecności terapeuty przez cyfrowego awatara o imieniu Donna. Pacjenci noszący zestaw AR widzieli Donnę w swoim polu widzenia i otrzymywali od niej instrukcje i wskazówki. Zestaw śledził ich ruchy i reakcje, zbierając dane, które klinicyści mogli przejrzeć i wykorzystać w przyszłych sesjach.

Ta platforma cyfrowa, która może nawet mierzyć drobne zmiany w kroku pacjenta, ma potencjał do standaryzacji i rozszerzenia stosowania DTT. Badanie wykazało, że zarówno zestaw AR, jak i terapia DTT prowadzona przez terapeutę osiągały podobne poprawy w chodzie i stabilności postawy.

Przykłady czynności wykonywanych w ramach DTT obejmują krok do przodu na liczbach parzystych, krok do tyłu na liczbach nieparzystych, machanie ręką gdy zapali się zielone światło i schylanie się gdy jest czerwone. Pacjenci angażowali się również w zadania polegające na zapamiętywaniu liczb podczas chodzenia lub nawigowania po cyfrowym torze przeszkód.

W badaniu wzięło udział nieco mniej niż 50 uczestników, porównano wyniki osób, które otrzymywały terapię od terapeuty osobiście z osobami korzystającymi z platformy DART. Obie grupy wykazały podobną i klinicznie istotną poprawę, przy wysokich wskaźnikach utrzymania efektów terapii w obu grupach.

Celem DART nie jest zastąpienie terapeutów fizycznych, ale umożliwienie większej liczbie osób z chorobą Parkinsona dostępu do terapii DTT. Ta technologia ma na celu usunięcie przeszkód i ułatwienie pacjentom poprawy ich codziennych życiów poprzez włączenie terapii DTT do ich planu leczenia.
Źródła:
– Kliniki Cleveland
– Neurorehabilitation and Neural Repair

All Rights Reserved 2021.
| .