Tysiące dzieci na ryzyku w Sudanie z powodu kryzysu zdrowotnego i konfliktu

Tysiące dzieci na ryzyku w Sudanie z powodu kryzysu zdrowotnego i konfliktu

Według agencji ONZ ds. uchodźców (UNCHR) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Sudanie tysiące dzieci jest zagrożonych z powodu kryzysu zdrowotnego i trwającego konfliktu. Te dzieci żyją w dziewięciu obozach dla uchodźców w stanie Nile Białe w Sudanie, a ich życie jest zagrożone przez wybuchy chorób takich jak odra, cholera, denga i malaria.

Szef uchodźców ONZ, Filippo Grandi, podkreślił, że świat ma środki i pieniądze, aby zapobiec tym śmierciom. Wzywał do natychmiastowego zaprzestania walki i większego wsparcia finansowego dla reagowania na sytuacje awaryjne w Sudanie. Obecnie plan Humanitarnego Reagowania w Sudanie ONZ na rok 2023 jest finansowany tylko w 30%.

Sytuacja w dziedzinie opieki zdrowotnej w Sudanie jest katastrofalna. UNHCR zgłosiło ponad 3100 podejrzanych przypadków odry i ponad 500 przypadków podejrzeń cholery w okresie od maja do września. Wystąpiły również wybuchy dengi i malarii. Dr Allen Maina, szef zdrowia publicznego w UNHCR, stwierdził, że system opieki zdrowotnej w kraju został doprowadzony do ruiny.

WHO szacuje, że 11 milionów ludzi w Sudanie wymaga pomocy zdrowotnej. Dr Ilham Nour, lider zespołu operacji zdrowotnych WHO w Sudanie, poinformował, że 3,4 miliona dzieci poniżej piątego roku życia jest aktywnie niedożywionych, a miliony ludzi wymagają opieki w przypadku chorób przewlekłych. Dodatkowo, aż 80% szpitali w dotkniętych konfliktem stanach nie funkcjonuje.

Brak dostępu do leczenia i ataki na usługi zdrowotne i żywieniowe budzą obawy o życie noworodków w Sudanie. UNICEF przewiduje, że do końca roku w Sudanie może umrzeć „wielu tysięcy noworodków”. Rzecznik UNICEF, James Elder, podkreślił pilną opiekę potrzebną dla 333,000 dzieci, które mają się urodzić między październikiem a grudniem.

Kryzys edukacyjny w Sudanie również się pogarsza, gdy 12 milionów dzieci czeka na ponowne otwarcie szkół. Pan Elder podkreślił poświęcenie i odwagę pracowników służby publicznej na froncie w Sudanie, którzy od miesięcy nie otrzymywali wynagrodzenia i stawiają czoła galopującej inflacji.

Sytuacja w Sudanie wymaga natychmiastowych działań i wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, aby zapobiec dalszej utracie życia i zagwarantować dobrobyt dzieci i osób znajdujących się w sytuacji podatnej.

Źródła:
– Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNCHR)
– Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
– Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)

All Rights Reserved 2021.
| .