Ropes & Gray Represents HilleVax on Exclusive License Agreement for Norovirus Vaccine Candidate

Tłumaczenie: Ropes & Gray reprezentuje HilleVax w Umowie o wyłączną licencję na kandydata na szczepionkę przeciwko norowirusowi

Ropes & Gray, wiodąca międzynarodowa firma prawnicza, niedawno doradzala HilleVax, Inc. w wyłącznej umowie licencyjnej z Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. (Kangh) w zakresie nabycia praw do kandydata na szczepionkę przeciwko norowirusowi związanego z sześcioma walentami cząstek podobnych do wirusa (VLP), poza Wielką Chińską. Umowa ta stanowi znaczący kamień milowy w misji HilleVax polegającej na zwalczaniu globalnego obciążenia związanego z norowirusem.

Na mocy umowy Kangh dostarczy HilleVax kandydata na szczepionkę VLP do przeprowadzenia nadchodzących prób klinicznych, w tym próby fazy 1, która rozpocznie się w 2024 roku. HilleVax z kolei wnosza wstępną płatność w wysokości 15 milionów dolarów na rzecz Kangha, z możliwością dodatkowych płatności do wysokości 255,5 miliona dolarów, uzależnionych od osiągnięcia określonych etapów rozwojowych i sprzedażowych. Ponadto Kangh będzie uprawniony do otrzymywania stopniowego wynagrodzenia licencyjnego od sprzedaży netto poza Wielką Chińską.

Norowirus, wysoce zaraźliwy wirus powodujący ostre zapalenie żołądka i jelit, odpowiada rocznie za około 700 milionów przypadków umiarkowanych do ciężkich zachorowań oraz 200 000 zgonów na całym świecie. Wirus stanowi znaczne obciążenie ekonomiczne, a bezpośrednie koszty systemu zdrowia przekraczają 4 miliardy dolarów, a koszty społeczne wynoszą łącznie 60 miliardów dolarów rocznie.

Zespół Ropes & Gray, pod kierownictwem partnera ds. transakcji własności intelektualnej Geoffrey’ego Lina i asystenta Daniele Freshmana, zapewnił kompleksowe doradztwo prawne i strategiczne przez cały proces negocjacji i zawarcia umowy licencyjnej. Ich wiedza z zakresu własności intelektualnej i licencjonowania odegrała kluczową rolę w ułatwianiu współpracy między HilleVax i Kangh, otwierając drogę do rozwoju i potencjalnej komercjalizacji innowacyjnej szczepionki przeciwko norowirusowi.

To partnerstwo stanowi znaczący postęp w dziedzinie rozwoju szczepionek i daje nadzieję na zmniejszenie globalnego wpływu norowirusa. Zaangażowanie HilleVax w rozwiązanie tego pilnego problemu zdrowia publicznego, w połączeniu z rewolucyjnym kandydatem na szczepionkę VLP Kangha, stanowi istotny krok naprzód w ochronie zdrowia publicznego i poprawie życia milionów ludzi dotkniętych norowirusem każdego roku.

FAQ

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact