Szpital społecznościowy poprawia efektywność dzięki aplikacjom chmurowym Infor

Szpital społecznościowy poprawia efektywność dzięki aplikacjom chmurowym Infor

Wayne HealthCare, znany szpital opieki zdrowotnej w stanie Ohio, pomyślnie wdrożył aplikacje chmurowe Infor w celu poprawy finansów oraz zdolności interoperacyjnych. We współpracy z partnerem Infor, GForce, Wayne HealthCare przeniósł kluczowe aplikacje zaplecza do chmury, umożliwiając elastyczność dla stałego wzrostu przy jednoczesnym zapewnianiu wysokiej jakości opieki pacjentom.

Poprzez eliminację rozproszonych platform, Infor pomógł usprawnić procesy w czasie rzeczywistym, co przyczyniło się do wzrostu akceptacji, zgodności i produktywności. Aplikacje Finansowe i Zarządzanie Dostawami (FSM) nowej generacji dostarczane przez Infor są oparte na danych, inspirowane oczekiwaniami klientów i umożliwiają korzystanie z urządzeń mobilnych. Dzięki nim zespoły w Wayne HealthCare lepiej rozumieją kluczowe czynniki wpływające na rozwój biznesu i mogą wizualizować zmiany sprzyjające wzrostowi.

Dzięki nowoczesnym narzędziom w chmurze, kierownictwo ma teraz dostęp do informacji, które są niezbędne do zrozumienia ryzyka, ogólnego wydajności biznesowej i wpływu decyzji podejmowanych w całym systemie. Pozwala to podejmować bardziej świadome wybory i zapewniać lepsze wyniki dla społeczności.

Oprócz uaktualnienia finansów, Wayne HealthCare wdrożył Infor Clinical Bridge, który eliminuje różnice między systemami klinicznymi a biznesowymi. Proces ten usprawnia operacje, redukuje koszty dostaw i maksymalizuje produktywność personelu. Clinical Bridge, zasilany przez silnik integracyjny Infor Cloverleaf, nawiązuje bezpieczne połączenie między elektronicznym systemem zdrowia (EHR) a aplikacjami biznesowymi, minimalizując błędy, usprawniając przepływy pracy i redukując ręczne wprowadzanie danych.

Travis Hatmaker, starszy wiceprezes branżowy i strategii rozwiązań w Infor, podkreśla znaczenie umożliwiania zespołom medycznym eliminacji obciążeń administracyjnych i powtarzających się zadań. Infor dąży do usunięcia izolacji danych i umożliwienia efektywnego udostępniania informacji, co w rezultacie zwiększa satysfakcję pacjentów i pomaga organizacjom opieki zdrowotnej robić więcej, wykorzystując mniej.

Podsumowując, wdrożenie aplikacji chmurowych Infor przez Wayne HealthCare poprawiło efektywność, zmniejszyło koszty i zwiększyło zdolności szpitala do świadczenia wyjątkowej opieki pacjentom w społeczności.

Źródło:
– Infor: https://www.infor.com/industries/healthcare

All Rights Reserved 2021.
| .