Strategiczna współpraca w dziedzinie innowacji w obrazowaniu medycznym i teranostyce: Mayo Clinic i GE HealthCare

Strategiczna współpraca w dziedzinie innowacji w obrazowaniu medycznym i teranostyce: Mayo Clinic i GE HealthCare

Mayo Clinic i GE HealthCare nawiązały strategiczną współpracę mającą na celu rozwijanie innowacji w dziedzinie obrazowania medycznego i teranostyki. Współpraca ta gromadzi naukowców, twórców technologii, lekarzy i inne osoby zajmujące się opieką zdrowotną, aby poprawić diagnozowanie i leczenie różnych schorzeń medycznych. Ostatecznym celem jest personalizacja doświadczenia pacjenta na całym jego ścieżce opieki, poprzez wykorzystanie nowatorskich technologii i podejść.

Współpraca między Mayo Clinic a GE HealthCare ma na celu przyspieszenie klinicznej translacji i adopcji zaawansowanych technologii w opiece zdrowotnej. Technologia szybko się rozwija i niezwykle istotne jest wykorzystanie tych postępów do rozwoju możliwości medycyny. Poprzez połączenie badań naukowych z ekspertyzą kliniczną, współpraca ta dąży do przyspieszenia przeniesienia badań naukowych do opieki nad pacjentami, co ostatecznie wpłynie na cały świat.

Strategiczne partnerstwo między Mayo Clinic a GE HealthCare skupia się na czterech głównych obszarach. Obejmują one rozwój i kliniczną translację zaawansowanych technologii i technik rezonansu magnetycznego (RM), wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w celu transformacji opieki pacjenta, począwszy od zlecenia aż po raport. Współpraca ma również na celu transformację opieki onkologicznej poprzez precyzyjne obrazowanie i dawkowanie wybranej teranostycznej substancji, umożliwiając szerszy dostęp przez bardziej efektywną produkcję radioizotopów.

Dodatkowo, partnerstwo dąży do uczynienia diagnozowania i interwencyjnej ultrasonografii łatwiejszymi i szybszymi w użyciu oraz odczytaniu, jednocześnie rozwijając automatyzację i ilościową ocenę. Przyczyni się to do poprawy dostępności pacjentów, jednolitości opieki oraz doświadczenia lekarza. Ponadto, współpraca ma na celu poprawę doświadczenia pacjenta w zakresie obrazowania na całej ścieżce opieki poprzez wykorzystanie wielomodalnych danych, AI i platform zdrowia cyfrowego. Technologie te usprawnią funkcjonowanie kliniczne oraz wspierają bardziej spersonalizowaną diagnozę i terapię.

Współpraca między Mayo Clinic a GE HealthCare połączy badania kliniczne, rozwój produktów, zastosowanie nowych klinicznych zastosowań i technik oraz zwiększy dostęp pacjentów. Sojusz usprawni współpracę zespołów badawczych z działami medycznymi, które polegają na danych radiologicznych, obejmujących różne dziedziny, w tym kardiologię, onkologię, neurologię i urologię. Działania współpracy i badania będą prowadzone na kampusie Mayo Clinic w Rochester, w stanie Minnesota.

Ta strategiczna współpraca między Mayo Clinic a GE HealthCare ostatecznie przyspieszy innowacje w dziedzinie obrazowania medycznego i teranostyki. Poprzez połączenie swojej wiedzy i zasobów, obie organizacje mają na celu przyspieszenie adopcji zaawansowanych technologii w opiece zdrowotnej, co poprawi opiekę nad pacjentami i wyniki leczenia.

Definicje:
– Teranostyka: Połączenie terapii i diagnostyki, polegające na wykorzystaniu obrazowania diagnostycznego do wyboru odpowiedniej terapii i monitorowania jej skuteczności.
– Sztuczna inteligencja (AI): Symulacja ludzkiej inteligencji w maszynach, które są programowane do myślenia i uczenia się jak ludzie.
– Radioizotop: Izotop, który jest radioaktywny, powszechnie stosowany w obrazowaniu medycznym i terapii.
– Wielomodalne dane: Dane otrzymane z różnych źródeł lub metod, takie jak połączenie różnych modalności obrazowania lub rodzajów testów diagnostycznych.

Źródła:
– Mayo Clinic
– GE HealthCare

All Rights Reserved 2021.
| .