Sprawdzenie faktów: CDC nie stwierdziło, że zaszczepione osoby są bardziej podatne na wariant BA.2.86

Sprawdzenie faktów: CDC nie stwierdziło, że zaszczepione osoby są bardziej podatne na wariant BA.2.86

Ostatnie błędne interpretacje dokumentu, pochodzącego od Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), doprowadziły do fałszywych twierdzeń, że zaszczepione osoby są bardziej podatne na wariant BA.2.86 wirusa COVID-19. Ta błędna interpretacja wynika z artykułu opublikowanego przez The People’s Voice, który nieprawidłowo przedstawił pierwotną ocenę ryzyka CDC.

Artykuł fałszywie twierdzi, że cotygodniowe aktualizacje odnośnie wirusów oddechowych potwierdziły, że zaszczepione osoby są bardziej narażone na zakażenie nowymi wariantami w porównaniu do niezaszczepionej populacji. Jednak po zapoznaniu się z dokumentem CDC, jasno wynika, że to twierdzenie jest bezpodstawne.

Dokument CDC rozpoczyna się od podkreślenia, że wariant BA.2.86 wirusa ma kilka różnic genetycznych w porównaniu do poprzednich wersji SARS-CoV-2. W sekcji „Bieżąca ocena ryzyka” przyznaje się, że ten wariant może być bardziej zdolny do wywołania zakażenia u osób, które wcześniej miały COVID-19 lub które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19. Choć to zdanie może podlegać różnym interpretacjom, istotne jest uwzględnienie pełnego kontekstu.

W kolejnej sekcji dokumentu, zatytułowanej „Wpływy odporności”, CDC wyraża obawy dotyczące potencjału wariantu BA.2.86 do unikania istniejącej odporności wynikającej z wakcynacji i wcześniejszych zakażeń. Jednak późniejsza cotygodniowa aktualizacja CDC potwierdza, że istniejące przeciwciała, nabyte poprzez zakażenie i szczepienia, wciąż działają przeciwko wariantowi BA.2.86.

Kate Grusich, specjalistka ds. spraw publicznych w CDC, podkreśliła, że wczesne dane wskazują, iż istniejące przeciwciała są skuteczne przeciwko temu wariantowi. Szczepienia nadal zapewniają najlepszą ochronę przed hospitalizacją i śmiercią.

Podsumowując, CDC nie stwierdziło w sierpniowym komunikacie, że zaszczepione osoby są bardziej podatne na wariant BA.2.86. Twierdzenia sugerujące coś przeciwnego są fałszywe i wynikają z błędnych interpretacji. Szczepienia pozostają kluczowym narzędziem zapobiegającym ciężkim chorobom i zmniejszającym rozprzestrzenianie się wirusa.

Źródła:
– Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC)
– The People’s Voice
– Zespół ds. Sprawdzania faktów Reuters

All Rights Reserved 2021.
| .