Experts Call for Inclusion of Potassium-Enriched Salt in Hypertension Treatment Guidelines

Specjaliści wzywają do uwzględnienia soli wzbogaconej potasem w wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia

Grupa międzynarodowych ekspertów przedstawia przekonujące argumenty na rzecz uwzględnienia w wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia zaleceń dotyczących niskosodowej soli wzbogaconej potasem. Wysokie spożycie sodu i niski poziom potasu zostały zidentyfikowane jako czynniki przyczyniające się do wysokiego ciśnienia krwi oraz zwiększonego ryzyka udaru, choroby serca i przedwczesnej śmierci. Poprzez zastosowanie substytutu soli, który zastępuje część chlorku sodu chlorkiem potasu, można jednocześnie rozwiązać te problemy.

Profesor Alta Schutte z The George Institute for Global Health i UNSW Sydney podkreśla, że pomimo dowodów z randomizowanych badań kontrolowanych, które ukazują korzyści zdrowotne wzbogaconej potasem i obniżonej zawartości sodu w substytutach soli, nie są one szeroko wykorzystywane. Twierdzi, że obecne wytyczne kliniczne są niekompletne i niejednoznaczne co do zaleceń dotyczących stosowania tych substytutów soli. Biorąc pod uwagę przytłaczające dowody, istotne jest uwzględnienie substytutów soli w wytycznych dotyczących leczenia, aby łagodzić rosnące wskaźniki niekontrolowanego wysokiego ciśnienia krwi i zmniejszyć liczbę zapobiegalnych zgonów na całym świecie.

Sól wzbogacona potasem może służyć jako bezpośrednia zamiennik dla zwykłej soli (chlorek sodu) przy przyprawianiu, konserwowaniu lub produkcji żywności. Co ważne, w przeciwieństwie do innych strategii zmniejszania zawartości soli, które wpływają na smak, przejście na sól wzbogaconą potasem jest prawie niezauważalne dla większości osób.

Dr Tom Frieden, prezes i dyrektor generalny Resolve to Save Lives, zauważa, że przez ostatnie trzy dekady liczba osób z nadciśnieniem podwoiła się, osiągając około 1,3 miliarda. Z ponad dziesięciu milionów zgonów rocznie spowodowanych wysokim ciśnieniem krwi, spożywanie nadmiernych ilości soli jest uważane za głównego sprawcę tych zgonów. Dowody jednoznacznie potwierdzają potrzebę ograniczenia ogólnego spożycia soli u większości pacjentów z nadciśnieniem i ich rodzin.

Zmierzenie się z barierą smaku, która utrudniała dotychczas próby zmniejszenia spożycia soli, włączenie soli wzbogaconej potasem do wytycznych dotyczących leczenia może okazać się przełomem. Ta globalna współpraca badaczy z różnych krajów podkreśla znaczenie spójnych i wszechstronnych wytycznych, które obejmują zarówno redukcję spożycia sodu, jak i zwiększenie spożycia potasu. Poprzez włączenie tych zaleceń specjaliści ds. opieki zdrowotnej mogą znacznie przyczynić się do zmniejszenia obciążenia wynikającego z nadciśnienia i związanego z nim ryzyka zdrowotnego.

Sekcja z pytaniami i odpowiedziami oparta na głównych tematach i informacjach przedstawionych w artykule:

1. Jakie jest główne zalecenie eksperckie?
Międzynarodowi eksperci zalecają uwzględnienie zaleceń dotyczących niskosodowej soli wzbogaconej potasem w wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia. Argumentują, że stosowanie substytutów soli, które zastępują część chlorku sodu chlorkiem potasu, może rozwiązać problemy związane z wysokim ciśnieniem krwi oraz zwiększonym ryzykiem udaru, choroby serca i przedwczesnej śmierci.

2. Dlaczego poziomy sodu i potasu są ważne w kontekście ciśnienia krwi?
Wysokie spożycie sodu i niskie spożycie potasu zostały zidentyfikowane jako czynniki przyczyniające się do wysokiego ciśnienia krwi. Poprzez zmniejszenie spożycia sodu i zwiększenie spożycia potasu możliwe jest lepsze kontrolowanie ciśnienia krwi, co ogranicza ryzyko związane z problemami zdrowotnymi.

3. Czy substytuty soli są szeroko stosowane, pomimo dowodów na ich korzyści zdrowotne?
Nie, pomimo dowodów z randomizowanych badań kontrolowanych, które ukazują korzyści zdrowotne wzbogaconej potasem i obniżonej zawartości sodu w substytutach soli, nie są one szeroko wykorzystywane. Eksperci argumentują, że obecne wytyczne kliniczne są niekompletne i niejednoznaczne co do zaleceń dotyczących stosowania tych substytutów soli.

4. Czy zmiana na sól wzbogaconą potasem jest zauważalna pod względem smaku?
Nie, zmiana na sól wzbogaconą potasem jest prawie niezauważalna dla większości osób. W przeciwieństwie do innych strategii zmniejszania zawartości soli, które wpływają na smak, zastosowanie soli wzbogaconej potasem jako bezpośredniej zamiennika dla zwykłej soli przy przyprawianiu, konserwowaniu lub produkcji żywności nie wpływa na smak.

5. Jak duży jest problem nadciśnienia na całym świecie?
Liczba osób z nadciśnieniem podwoiła się, osiągając około 1,3 miliarda w ciągu ostatnich trzech dekad. Z ponad dziesięciu milionów zgonów rocznie spowodowanych wysokim ciśnieniem krwi, nadmierne spożycie soli jest uważane za główny czynnik przyczyniający się do tych zgonów. Eksperci twierdzą, że istnieje pilna potrzeba zmniejszenia ogólnego spożycia soli u pacjentów z nadciśnieniem i ich rodzin.

Definicje kluczowych terminów lub żargonu użytego w artykule:

1. Nadciśnienie: Wysokie ciśnienie krwi, które może zwiększać ryzyko udaru, choroby serca i przedwczesnej śmierci.
2. Sól wzbogacona potasem: Substytut soli, który zastępuje część chlorku sodu chlorkiem potasu. Może być stosowana jako bezpośrednia zamiennik dla zwykłej soli przy przyprawianiu, konserwowaniu lub produkcji żywności.
3. Chlorek sodu: Nazywany również solą kuchenną, jest najczęściej używanym rodzajem soli do przygotowywania i przyprawiania potraw.
4. Randomizowane badania kontrolowane: Badania naukowe, w których uczestnicy są losowo przydzielani do otrzymywania różnych interwencji lub leczenia, aby ocenić skutki i korzyści.
5. Wytyczne kliniczne: Rekomendacje lub zasady opracowane przez pracowników służby zdrowia w celu pomocy w podejmowaniu decyzji dotyczących odpowiedniej opieki zdrowotnej w określonych warunkach lub sytuacjach.

Sugerowane powiązane linki do głownej domeny:

The George Institute for Global Health – Oficjalna strona internetowa The George Institute for Global Health.

UNSW Sydney – Oficjalna strona internetowa UNSW Sydney.

Resolve to Save Lives – Oficjalna strona internetowa Resolve to Save Lives, organizacji działającej na rzecz zapobiegania epidemii i ratowania życia osób z chorobami serca.

Uwaga: Przed użyciem podanych adresów URL jako linków należy upewnić się co do ich poprawności.

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact