Skutki szkolnego prześladowania dla zdrowia psychicznego i żywieniowego

Skutki szkolnego prześladowania dla zdrowia psychicznego i żywieniowego

Szkolne prześladowanie, zwłaszcza cyberprześladowanie, ma poważne skutki dla zdrowia psychicznego i żywieniowego ofiar. Według badania, szkolne prześladowanie jest definiowane jako agresywne i celowe działanie, które może być przeprowadzane samodzielnie lub przez grupę, głównie online i może trwać przez długie okresy czasu. Ofiary prześladowania, często wybierane ze względu na swój wygląd i wagę, rozwijają różne zaburzenia żywieniowe i psychiatryczne.

Wśród obserwowanych konsekwencji znajduje się lęk przed przybieraniem na wadze, samoocena oparta wyłącznie na wadze oraz zaburzenia takie jak anoreksja psychiczna, bulimia oraz bulimia popołudniowa. Bulimia popołudniowa charakteryzuje się nawracającymi epizodami napadów obżarstwa bez kompensujących zachowań, co zazwyczaj prowadzi do nadwagi lub otyłości. Te zaburzenia żywieniowe mają wysoki wskaźnik śmiertelności, przy czym 5-6% przypadków diagnozowanych jako przewlekła anoreksja psychiczna u nastolatków kończy się śmiercią.

Ponadto, ofiary cyberprześladowania mogą rozwijać autoobiektywizację swojego ciała, traktując je jako przedmiot do modyfikacji, aby wpasować się w normę, co prowadzi do obniżonej samooceny i zwiększa ryzyko zaburzeń psychicznych, takich jak lęk czy depresja. Objawy te mogą występować już od 10. roku życia i mają długotrwały wpływ, a czasem nawet sprawiają, że byli ofiary stają się prześladowcami.

Warto zauważyć, że badanie wykazało również, że osoby prześladujące są bardziej dotknięte tymi zaburzeniami żywieniowymi niż same ofiary. Zachowania kompensacyjne są natomiast bardziej powszechne u ofiar prześladowania. Jednak prześladowanie wywołuje silniejszą obsesję na temat wagi i wyglądu u prześladowców, co również może prowadzić do zaburzeń psychicznych związanych z autoobiektywizacją.

Dlatego ważne jest zidentyfikowanie czynników, które przyczyniają się do ciężkości tych zaburzeń żywieniowych i interweniowanie już we wczesnym dzieciństwie, aby zapobiec prześladowaniu i wprowadzić metody radzenia sobie z nim. Ponadto, należy uwzględnić fakt, że cyberprześladowanie często wiąże się z „klasycznym” prześladowaniem i innymi formami przemocy.

Źródło: Niesprecyzowane źródło.

All Rights Reserved 2021.
| .