Government Begins Negotiating Medicare Drug Prices to Combat Soaring Costs

Rząd rozpoczyna negocjacje cen leków na receptę w ramach Medicare w celu zwalczania rosnących kosztów

Administracja Bidena podejmuje odważny krok w działaniach mających na celu obniżenie drastycznych kosztów leków na receptę, z którymi muszą się zmierzyć starsi dorośli korzystający z programu Medicare. W tym tygodniu rząd rozpocznie negocjacje w sprawie cen 10 najdroższych leków na receptę, które są refundowane przez Medicare. Negocjacje, nakazane przez Akt Redukcji Inflacji, potrwają do 1 sierpnia, a ostateczne ceny zostaną ogłoszone 1 września.

To nowa sytuacja dla Medicare, ponieważ nigdy wcześniej nie miała możliwości bezpośrednich negocjacji cen z producentami leków. Oczekuje się, że negocjacje będą zacięte, przy czym obie strony będą oczekiwały trudnych rozmów. Jednak wynik pozostaje niepewny, ze względu na toczące się pozwy skierowane przeciwko Aktowi Redukcji Inflacji, w których występują producenci leków, takie jak Merck, Johnson & Johnson i AstraZeneca, które dążą do zlikwidowania tego aktu.

Siły napędowe tych negocjacji stanowi zatrważająca różnica w cenach leków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Badania przeprowadzone przez Commonwealth Fund wykazały, że ceny detaliczne tych 10 leków w USA są trzy- do ośmiokrotnie wyższe niż w krajach o podobnej wielkości i bogactwie. Ta wyraźna różnica powoduje trudności dla starszych dorosłych objętych Medicare, z czego ponad jeden na siedem zgłasza problem z wypełnieniem recepty z powodu wysokich kosztów.

Podobnie jak konkretna wielkość obniżki cen pozostaje niepewna, Akt Redukcji Inflacji ustala minimalne zniżki w wysokości 25% dla leków, które mają od 9 do 12 lat. Starsze leki mogą mieć jeszcze wyższe minimalne zniżki, które mogą sięgnąć nawet 60%. Celem jest uzyskanie oszczędności dla rządu poprzez negocjowane ceny, które mogłyby przyczynić się do obniżenia kosztów ponoszonych przez starszych dorosłych na własny rachunek oraz do obniżenia miesięcznych składek.

W miarę jak negocjacje się rozwiązują, jest jasne, że stawkami są bardzo wysokie. Wynik tych rozmów będzie miał trwały wpływ na dostępność i dostępność cenową leków na receptę dla starszych dorosłych objętych Medicare. Administracja Bidena jest przygotowana na trudne zadanie, mając na celu zagwarantowanie, że najlepsze interesy pacjentów będą na pierwszym planie tych dyskusji dotyczących ustalania cen.

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące negocjacji cen leków na receptę w administracji Bidena:

P: Co administracja Bidena robi, aby obniżyć koszty leków na receptę dla starszych dorosłych objętych Medicare?
Odp .: Administracja Bidena rozpoczyna negocjacje w sprawie cen 10 najdroższych leków na receptę, które są refundowane przez Medicare.

P: Kiedy odbędą się te negocjacje i kiedy zostaną ogłoszone ostateczne ceny?
Odp .: Negocjacje potrwają do 1 sierpnia, a ostateczne ceny zostaną ogłoszone 1 września.

P: Czy Medicare kiedykolwiek negocjowało ceny leków z producentami przedtem?
Odp .: Nie, to jest pierwszy raz, gdy Medicare będzie miało możliwość bezpośrednich negocjacji cen z producentami leków.

P: Czy są jakieś toczące się sprawy sądowe dotyczące Aktu Redukcji Inflacji?
Odp .: Tak, toczą się pozwy skierowane przeciwko Aktowi Redukcji Inflacji wniesione przez producentów leków, takich jak Merck, Johnson & Johnson i AstraZeneca, które dążą do likwidacji tego aktu.

P: Co stanowi siłę napędową tych negocjacji?
Odp .: Zatrważająca różnica w cenach leków między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, gdzie ceny w USA są trzy- do ośmiokrotnie wyższe, jest siłą napędową tych negocjacji.

P: Jak różnica ta w cenach leków wpływa na starszych dorosłych objętych Medicare?
Odp .: Wysokie ceny leków powodują trudności dla starszych dorosłych objętych Medicare, z czego ponad jeden na siedem zgłasza problem z wypełnieniem recepty z powodu wysokich kosztów.

P: Jakie są minimalne zniżki ustalone przez Akt Redukcji Inflacji?
Odp .: Akt Redukcji Inflacji ustala minimalną zniżkę w wysokości 25% dla leków o wieku od 9 do 12 lat. Starsze leki mogą mieć jeszcze wyższe minimalne zniżki, które mogą sięgnąć nawet 60%.

P: Jakie potencjalne korzyści niesie ze sobą ustalanie cen dla starszych dorosłych?
Odp .: Mamy nadzieję, że ustalone ceny przyczynią się do oszczędności dla rządu, a te oszczędności mogą być przekazane starszym dorosłym poprzez obniżenie kosztów ponoszonych na własny rachunek oraz obniżenie miesięcznych składek Medicare.

P: Jaki jest ostateczny cel administracji Bidena w tych negocjacjach?
Odp .: Ostatecznym celem jest zagwarantowanie, że najlepsze interesy pacjentów znajdują się na pierwszym planie tych dyskusji cenowych, a także poprawa dostępności i dostępności cen leków na receptę dla starszych dorosłych objętych Medicare.

Definicje:
– Medicare: Federalny program ubezpieczenia zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych, głównie dla osób w wieku 65 lat i starszych.
– Akt Redukcji Inflacji: Odnosi się do ustawodawstwa, które nakazuje negocjacje cen leków refundowanych przez Medicare, umożliwiając Medicare bezpośrednie negocjacje cen z producentami leków.
– Leki na receptę: Leki, które można uzyskać tylko na podstawie recepty od pracownika służby zdrowia.

Sugerowane powiązane linki:
– Medicare.gov: Oficjalna strona Medicare, zawierająca informacje na temat objęcia ubezpieczeniem, korzyści i zasobów.
– Medicaid.gov: Oficjalna strona Medicaid, wspólnego programu federalnego i stanowego, który pomaga w pokrywaniu kosztów medycznych dla niektórych osób o niskich dochodach i zasobach.
– commonwealthfund.org: Strona internetowa Commonwealth Fund, prywatnej fundacji zajmującej się badaniami nad systemami opieki zdrowotnej i politykami na całym świecie.

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact