Revolutionizing Organ Transplants: Genetic Modifications Bridge the Gap

Rewolucjonizując przeszczepy narządów: Modyfikacje genetyczne likwidują przepaść

Przełomowe badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego Marnixa E. Heersinka w Birmingham w Alabamie wykazują znaczący postęp w dziedzinie ksenotransplantacji, co może mieć potencjalne implikacje dla rozwiązania trwającego kryzysu braku narządów. Ksenotransplantacja, czyli przeszczepianie narządów z jednego gatunku na drugi, ma potencjał w zmniejszeniu krytycznego niedoboru narządów dostępnych do przeszczepienia.

W badaniu przeszczepiono genetycznie zmodyfikowane nerki świń do trzech osób ze stwierdzonym zgonem mózgu i wykazano, że zabieg można przeprowadzić przy użyciu leków zatwierdzonych przez FDA, które są powszechnie stosowane w przeszczepach z człowieka na człowieka. Tradycyjnie osoby, które otrzymują przeszczepy narządów, wymagają leków hamujących ich system immunologiczny i zapobiegających odrzutowi narządu. W niektórych przypadkach konieczna jest dodatkowa terapia mająca na celu ochronę pacjentów przed infekcjami. Naukowcy porównywali wyniki dwóch pacjentów, którzy otrzymali nerki świń wraz z konwencjonalnymi lekami hamującymi układ immunologiczny i eculizumabem, lekiem zatwierdzonym przez FDA, do pacjenta, który otrzymał tylko leki hamujące układ immunologiczny. Połączenie tych leków wydawało się dawać najlepsze rezultaty.

Jednym z godnych uwagi wyników badania jest fakt, że proces przeszczepu nie wymagał specjalistycznych lub eksperymentalnych leków, co czyni go bardziej wykonalnym i lepiej nadającym się do przeprowadzenia w zatwierdzonych przez FDA badaniach na ludziach. Główny autor badania, dr Jayme Locke, podkreślił znaczenie utrzymania procesu jak najprostszego i najbardziej zbliżonego do standardowych procedur, aby zapewnić jego powszechność. Korzystając z leków, które są już stosowane przez przeszczepiających na całym świecie, możliwość skalowania całej procedury i zapewnienia jej większej liczbie osób staje się bardziej dostępna i atrakcyjna.

Mimo że badanie przeprowadzono w ograniczonym zakresie, z udziałem tylko trzech pacjentów, wyniki te stanowią znaczący postęp w dziedzinie ksenotransplantacji. Postęp ogólny w przeszczepach narządów nadal jest stopniowy, ale innowacyjna praca zespołu badawczego została uznana przez ekspertów w dziedzinie transplantologii. Dr Mandy Ford, dyrektor naukowy Centrum Przeszczepów Emory, podkreśliła krytyczną potrzebę narządów i uznała ksenotransplantację za potencjalne rewolucyjne rozwiązanie dla braku ich dostępności.

Dzięki wykorzystaniu modyfikacji genetycznych i leków zatwierdzonych przez FDA, to badanie przybliża nas o kolejny krok do uczynienia ksenotransplantacji rzeczywistością kliniczną. Perspektywa wykorzystania narządów od genetycznie zmodyfikowanych świń może mieć przełomowy wpływ na dziedzinę przeszczepów narządów, dając nadzieję tysiącom osób figurujących na listach oczekujących na przeszczepy, które desperacko potrzebują ratujących życie narządów. Kontynuowanie badań i rozwoju w tej dziedzinie daje nadzieję na przyszłość, w której niedobory narządów staną się przeszłością.

Ksenotransplantacja: Przeszczepianie narządów z jednego gatunku na drugi.

Kryzys braku narządów: Krytyczny niedobór narządów dostępnych do przeszczepienia.

Genetycznie zmodyfikowane nerki świń: Nerki ze świń genetycznie zmodyfikowanych do przeszczepu u ludzi.

Leki hamujące układ immunologiczny: Leki stosowane do hamowania układu immunologicznego w celu zapobieżenia odrzutowi narządu po przeszczepie.

Eculizumab: Zatwierdzona przez FDA terapia stosowana w celu zapobiegania infekcjom u pacjentów poddających się przeszczepom narządów.

Powszechność badań: Możliwość zastosowania wyników badania na większą populację lub grupę.

Stopniowy postęp: Postęp, który następuje stopniowo w czasie, w małych krokach.

Ksenotransplantacja jako potencjalne rewolucyjne rozwiązanie: Ksenotransplantacja jest postrzegana jako potencjalne przełomowe rozwiązanie kryzysu braku narządów.

Modyfikacje genetyczne i leki zatwierdzone przez FDA: Wykorzystanie modyfikacji genetycznych u świń i leków zatwierdzonych przez FDA zbliża ksenotransplantację do stania się rzeczywistością kliniczną.

Niedobory narządów: Brak narządów dostępnych do przeszczepienia.

Listy oczekujących na przeszczepy: Listy osób oczekujących na przeszczepy narządów.

Sugerowany powiązany link: University of Alabama-Birmingham’s Marnix E. Heersink School of Medicine

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact