Revolucyjne rozwiązanie dla terapii suchości jamy ustnej: środek smarujący na bazie wody oferuje niezrównaną ślizgawicę

Revolucyjne rozwiązanie dla terapii suchości jamy ustnej: środek smarujący na bazie wody oferuje niezrównaną ślizgawicę

Suchość jamy ustnej, znana również jako xerostomia, to powszechny problem dotykający znaczną część populacji dorosłej, zwłaszcza osób starszych. Ten stan nie tylko powoduje dyskomfort, ale także zwiększa ryzyko zakażeń zagrażających życiu i ma negatywny wpływ na stan odżywienia oraz ogólną jakość życia. Jednak pojawiło się przełomowe rozwiązanie w postaci opatentowanego środka smarującego na bazie wody, wzmocnionego mikrogelami i opartego na białkach zwierzęcych lub roślinnych.

Obszerne badania in vitro wykazały, że ten nowatorski środek smarujący na bazie wody oferuje znacznie zwiększoną ślizgawicę, porównywalną do prawdziwej ludzkiej śliny. W badaniu porównawczym z różnymi dostępnymi na rynku substytutami śliny, w tym cieczami, gęstymi płynami i żelami, środek smarujący na bazie wody z dodatkiem białek zwierzęcych okazał się najlepszy. Zapewniał 41-99% bardziej skuteczną smarowność graniczną, niezależnie od topografii testowanych powierzchni imitujących suchość jamy ustnej.

Ta niezwykła ślizgawica stworzonych środków smarujących wynika z ich ograniczonego odspajania z hydrofobowych powierzchni, w przeciwieństwie do produkowanych komercyjnie substytutów, które wykazywały wyższą szybkość odspajania. To kompleksowe badanie porównawcze otwiera nowe możliwości wykorzystania tych mikrogelowych formuł środków smarujących na bazie wody jako rewolucyjnej platformy w terapii suchości jamy ustnej.

FAQ

Czym jest xerostomia?
Xerostomia, znana powszechnie jako suchość jamy ustnej, odnosi się do subiektywnego uczucia suchości jamy ustnej. Jest ona spowodowana zmniejszeniem lub brakiem przepływu śliny, co prowadzi do tarcia i podrażnień w jamie ustnej.

Dlaczego suchość jamy ustnej stanowi istotne obciążenie dla opieki zdrowotnej?
Suchość jamy ustnej to powszechny problem dotykający dużą liczbę dorosłych, zwłaszcza osób starszych. Zwiększa ona ryzyko problemów z zębami, infekcji i niedożywienia, co prowadzi do obniżonej jakości życia jednostek. Powoduje również duże obciążenie zasobów opieki zdrowotnej i przyczynia się do obciążenia ekonomicznego.

Jakie są ograniczenia obecnych substytutów śliny?
Obecne substytuty śliny często nie radzą sobie skutecznie z łagodzeniem objawów suchości jamy ustnej. Przede wszystkim dostarczają one lepkiego filmu płynnego, ale brakuje im niezbędnej smarowności granicznej, która jest istotna w sytuacjach wymagających wysokich właściwości smarowniczych. Te substytuty zawierają zagęszczacze i żelujące środki, które utrudniają ich działanie.

Co sprawia, że mikrogelowy środek smarujący na bazie wody jest wyjątkowy?
Mikrogelowy środek smarujący na bazie hydrożelu oferuje zarówno smarowność graniczną, jak i hydrodynamiczną, co czyni go doskonałym rozwiązaniem w terapii suchości jamy ustnej. Jego skład, oparty na białkach zwierzęcych lub roślinnych, zapewnia niezrównaną ślizgawość, przewyższając dostępne na rynku substytuty w badaniach porównawczych. Ta innowacyjna formuła ma potencjał rewolucjonizacji leczenia suchości jamy ustnej.

All Rights Reserved 2021.
| .