Raport wskazuje na niepokojący wzrost liczby zgonów na odrę na całym świecie w związku ze spadającymi wskaźnikami szczepień

Raport wskazuje na niepokojący wzrost liczby zgonów na odrę na całym świecie w związku ze spadającymi wskaźnikami szczepień

Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ujawnił niepokojący wzrost liczby zgonów związanych z odrą na całym świecie, aż o 43% od 2021 do 2022 roku. Ten gwałtowny wzrost liczby ofiar śmiertelnych nastąpił po latach spadających wskaźników szczepień, co stanowi niebezpieczną sytuację dla zdrowia globalnego.

W 2022 roku w sumie 37 krajów doświadczyło znacznych wybuchów odry, w porównaniu do 22 krajów w poprzednim roku. Większość tych wybuchów wystąpiła w Regionie WHO dla Afryki, a następnie w Regionie Wschodniej Morza Śródziemnego, Azji Południowo-Wschodniej i Regionie Europejskim. Ten wykładniczy wzrost wybuchów i liczby zgonów nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę spadające wskaźniki szczepień, które obserwowane były w ciągu ostatnich kilku lat.

Odra, wysoce zaraźliwa choroba wirusowa, łatwo rozprzestrzenia się drogą powietrzną, gdy zarażona osoba kaszle, oddycha lub kicha. Bez odpowiedniej immunizacji może prowadzić do powikłań i nawet śmierci. Dobrą wiadomością jest to, że odra jest możliwa do zapobieżenia dzięki dwudawkowej terapii szczepionkowej. Jednak mimo skromnego wzrostu globalnej liczby szczepień od 2021 do 2022 roku, aż 33 miliony dzieci na całym świecie nie otrzymało swoich szczepionek przeciw odrze.

Kluczową kwestią podkreśloną w raporcie jest duże zaległość w globalnym pokryciu szczepieniami. Pierwsza dawka szczepionki osiągnęła zaledwie 83% pokrycia, podczas gdy druga dawka wyniosła zaledwie 74%. Oba wskaźniki znacznie odbiegają od minimalnego progu 95% wymaganego do ochrony społeczności przed wybuchami ospy. Ten deficyt jest szczególnie ostry w krajach o niskich dochodach, gdzie odra stwarza największe ryzyko śmiertelności. W tych krajach wskaźniki szczepień pozostają niepokojąco niskie, wynoszące zaledwie 66%.

Raport dodatkowo podkreśla niepokojącą sytuację, z którą borykało się 22 miliony dzieci, które nie otrzymały swojej początkowej dawki szczepionki przeciw odrze w 2022 roku. Co niepokojące, ponad połowa z tych dzieci pochodzi z dziesięciu krajów, w tym z Angoli, Brazylii, Demokratycznej Republiki Konga, Etiopii, Indii, Indonezji, Madagaskaru, Nigerii, Pakistanu i Filipin. Kate O’Brien, Dyrektor WHO ds. Szczepień, szczepionek i produktów biologicznych, trafnie nazywa odra „wirusem nierówności”, ponieważ dotyka nierównościowo tych, którzy nie mają dostępu do szczepień i pozostawia ich w podatności.

Poradzenie sobie z tymi nierównościami i zapewnienie kompleksowej ochrony przed odrą wymaga pilnych i ukierunkowanych działań. Współpraca globalna i wspólne wysiłki są niezbędne, aby zamknąć luki i chronić podatne populacje przed nierównościami w szczepieniach przeciw odrze. Wszystkie dzieci, bez względu na ich położenie geograficzne, zasługują na prawo do ochrony życia oferowanego przez szczepionkę przeciw odrze.

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

1. Jak znaczący był wzrost liczby zgonów na odrę od 2021 do 2022 roku?

Raport podkreśla zatrważający wzrost liczby zgonów na odrę na całym świecie w tym okresie. Statystyka ta podkreśla pilną potrzebę radzenia sobie ze spadającymi wskaźnikami szczepień.

2. Które regiony doświadczyły najwięcej wybuchów ospy w 2022 roku?

Większość wybuchów wystąpiła w Regionie WHO dla Afryki, a następnie w Regionie Wschodniej Morza Śródziemnego, Azji Południowo-Wschodniej i Regionie Europejskim.

3. Czy odra jest możliwa do zapobieżenia?

Tak, odrę można zapobiec dzięki dwudawkowej szczepionce. Jednak wymaga to wysokich wskaźników pokrycia szczepieniami w społecznościach, aby skutecznie chronić przed wybuchami.

4. Ile dzieci nie otrzymało swoich szczepionek przeciw odrze w 2022 roku?

Ok. 33 miliony dzieci na całym świecie nie otrzymało swoich szczepionek przeciw odrze w 2022 roku. Spośród nich około 22 miliony nie otrzymało swojej pierwszej dawki, a dodatkowe 11 milionów nie otrzymało drugiej dawki.

5. Które kraje szczególnie dotknięte są niskimi wskaźnikami szczepień przeciw odrze?

Dziesięć krajów o szczególnie niskich wskaźnikach szczepień przeciw odrze to Angola, Brazylia, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Indie, Indonezja, Madagaskar, Nigeria, Pakistan i Filipiny. Te kraje stanowią ponad połowę z 22 milionów dzieci, które nie otrzymały swojej początkowej dawki szczepionki przeciw odrze w 2022 roku.

All Rights Reserved 2021.
| .