Radykalny wzrost samookaleczeń i myśli samobójczych wśród kanadyjskich adolescentów podczas COVID-19

Radykalny wzrost samookaleczeń i myśli samobójczych wśród kanadyjskich adolescentów podczas COVID-19

Dwie nowe studia opublikowane w Canadian Medical Association Journal (CMAJ) ujawniają znaczny wzrost wizyt na oddziałach ratunkowych i hospitalizacji kanadyjskich adolescentów z powodu samookaleczeń i myśli samobójczych podczas pandemii COVID-19. Wzrost ten był szczególnie widoczny wśród nastoletnich dziewcząt i przed-adolescentek.

Według badań liczba dzieci w wieku od 10 do 18 lat, szukających pomocy medycznej w związku z kryzysami zdrowia psychicznego, przekroczyła oczekiwania w porównaniu do lat przedpandemicznych. Wyniki badań rzucają światło na szkodliwy wpływ pandemii na psychiczne samopoczucie młodzieży kanadyjskiej.

Wyniki tych badań podkreślają pilną potrzebę ukierunkowanych interwencji i usług wsparcia mających na celu rozwiązanie rosnącego kryzysu zdrowia psychicznego. Problemy zdrowia psychicznego młodzieży mogą mieć potencjalnie długotrwałe skutki dla jednostek, dlatego wczesna interwencja jest kluczowa.

Samookaleczenia i myśli samobójcze to skomplikowane i wieloaspektowe problemy, często wynikające z połączenia czynników genetycznych, psychologicznych i środowiskowych. Pandemia COVID-19 wystawiła wszechstronnym stresorom nastolatków, w tym izolacji społecznej, przerwaniu normalnych rutyn i zwiększonej niepewności co do przyszłości. Te stresory mogą pogorszyć istniejące już problemy zdrowia psychicznego lub wywołać nowe.

Niezwykle ważne jest, aby rodzice, edukatorzy i pracownicy służby zdrowia byli czujni w wykrywaniu oznak zaniepokojenia u adolescentów i oferowali odpowiednie wsparcie. Wczesna interwencja i dostęp do usług zdrowia psychicznego mogą pomóc zapobiec eskalacji kryzysów.

Badania podkreślają potrzebę dalszych badań i inicjatyw politycznych mających na celu rozwiązanie wpływu pandemii na zdrowie psychiczne młodzieży. Poprawa dostępu do zasobów zdrowia psychicznego, zwiększone wsparcie w szkołach i promowanie otwartych rozmów na temat dobrostanu psychicznego to strategie, które mogą przyczynić się do złagodzenia szkodliwych skutków pandemii dla kanadyjskiej młodzieży.

Definicje:
– CMAJ: Canadian Medical Association Journal.

Źródła:
– Canadian Medical Association Journal (CMAJ)

All Rights Reserved 2021.
| .