Dementia Cases on the Rise in Ontario, Highlighting Gaps in Care

Przypadki demencji rosną w Ontario, ujawniając luki w opiece

W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost liczby przypadków demencji w Ontario o 48% od 2010 roku, jak wynika z niedawnej analizy danych związanych z rachunkami OHIP. Ten wzrost przypadków świadczy o rosnącej luce w dostępnej opiece dla pacjentów z demencją, podkreślając pilną potrzebę lepszego wsparcia i wczesnego wykrywania.

Dr Andrew Park, prezes Ontario Medical Association (OMA), zwraca uwagę na ogromną różnicę w opiece nad pacjentami z demencją. Podczas gdy odbyło się 82,000 wizyt domowych, szacuje się, że potrzebne jest ponad dwa miliony takich wizyt, aby odpowiednio wesprzeć potrzeby tych pacjentów. Ta znaczna różnica pomiędzy podażą a popytem jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu przypadków demencji.

Brak dostępu do wczesnych diagnoz jest kolejnym istotnym problemem w systemie opieki zdrowotnej w Ontario. Wśród 2,3 miliona mieszkańców Ontario, którzy nie mają lekarza rodzinnego, istnieje ryzyko, że pacjenci nie zostaną właściwie zidentyfikowani na czas w przypadku takich chorób jak demencja. Dr Park zaznacza, że wczesne wykrycie jest istotne, ponieważ demencja nie zaczyna się w dniu diagnozy, lecz wiele lat wcześniej, nawet dziesięcioleci. Podjęcie proaktywnych działań w celu wczesnego zidentyfikowania choroby może mieć znaczący wpływ na jej nasilenie i skuteczność dostępnych leków.

Podczas gdy utrata pamięci jest często głównym objawem związanym z demencją, istnieje wiele innych oznak, na które powinni zwracać uwagę pacjenci i ich najbliższe osoby. Zmiany w mowie, zachowaniu, nastroju i funkcjonowaniu wykonawczym mogą być mylnie postrzegane jako objawy demencji. Istotne jest, aby ufać własnym instynktom i szukać pomocy medycznej, jeśli zaobserwowane zostaną jakiekolwiek nietypowe zmiany, nawet jeśli wydają się one niewielkie.

Rola opiekunów pacjentów z demencją jest ogromnie trudna, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Dave Spedding, którego matka została zdiagnozowana z demencją, podkreśla ciężar spoczywający na rodzinach oraz znaczenie organizacji wsparcia, takich jak Alzheimer’s Society of Toronto. Te organizacje zapewniają niezbędne zasoby, takie jak grupy wsparcia, sesje edukacyjne i pomoc w korzystaniu z partnerstw społecznościowych.

Patrząc w przyszłość, OMA podkreśla potrzebę strategicznego działania w celu przeciwdziałania nadchodzącej fali diagnoz demencji. Zalecają rządowi priorytetowe zadania w trzech kluczowych obszarach: zapewnienie dostępu do lekarzy rodzinnym dla wszystkich, poprawienie zasobów opieki społecznej i paliatywnej oraz ograniczenie obowiązków administracyjnych dla lekarzy. Podejmując proaktywne działania i tworząc system opieki zdrowotnej zdolny do wsparcia pacjentów z demencją, można złagodzić przewidywany kryzys w przyszłości. Ważne jest, aby dziś stawić czoła tym wyzwaniom, aby zapewnić bardziej sprawny i współczujący system opieki zdrowotnej jutro.

Najczęściej zadawane pytania – Opieka nad osobami z demencją w Ontario

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact