Przełom w dziedzinie ochrony zdrowia: Technopigułka monitorująca parametry życiowe bezpiecznie wewnątrz organizmu

Przełom w dziedzinie ochrony zdrowia: Technopigułka monitorująca parametry życiowe bezpiecznie wewnątrz organizmu

Innowacyjna „technopigułka” stała się przełomowym rozwiązaniem umożliwiającym monitorowanie parametrów życiowych człowieka wewnątrz jego własnego ciała. To nowatorskie urządzenie, znane jako pigułka monitorująca parametry życiowe (VM), wykorzystuje zaawansowaną technologię do śledzenia subtelnych drgań związanych z oddychaniem i biciem serca.

Potencjał tego rewolucyjnego urządzenia wykracza poza samo monitorowanie, gdyż jest w stanie wykryć, kiedy osoba przestaje oddychać, umożliwiając w czasie rzeczywistym odzyskiwanie informacji dla pacjentów z ryzykiem przedawkowania opioidów. Ostatnio opublikowana w czasopiśmie Device praca badawcza potwierdziła skuteczność VM Pill i wyraziła przekonanie co do jego transformacyjnego wpływu na dostęp do opieki zdrowotnej.

Giovanni Traverso, główny badacz, profesor w Wydziale Inżynierii Mechanicznej na Massachusetts Institute of Technology i gastroenterolog w Brigham and Women’s Hospital w Bostonie, stwierdził: „Możliwość ułatwienia diagnozy i monitorowania wielu schorzeń bez konieczności wizyty w szpitalu może zapewnić pacjentom łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej i wsparcia w leczeniu”.

Ta technopigułka wyróżnia się spośród innych wszczepialnych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, ponieważ eliminuje konieczność inwazyjnych procedur chirurgicznych. Urządzenia do połykania oferują użytkownikom znacznie prostszy sposób, jak podkreśla Benjamin Pless, współbadacz i założyciel Celero Systems, firmy zajmującej się rozwojem urządzeń medycznych z siedzibą w Massachusetts. Pless podkreślał, że „ludzie przyzwyczaili się do brania pigułek, a koszty korzystania z urządzeń do połykania są znacznie bardziej przystępne niż tradycyjne zabiegi medyczne”.

Istotnym kamieniem milowym w badaniach nad pigułką VM były eksperymenty na uśpionych świńach. Po podaniu dawki fentanylu w celu zatrzymania oddechu, przypominającej przedawkowanie opioidów u ludzi, badacze użyli pigułki do pomiaru częstości oddechu świń. Urządzenie skutecznie powiadomiło naukowców, którzy natychmiast odwrócili przedawkowanie.

Potwierdzając jej wiarygodność, pigułka VM przeszła do testów na ludziach, konkretnie na osobach badanych pod kątem bezdechu sennego. Pigułka była w stanie wykrywać przerwy w oddychaniu u 10 pacjentów z bezdechem sennym, który w swoich objawach przypomina niedrożność dróg oddechowych spowodowaną opioidami. Urządzenie osiągnęło dokładność pomiaru oddechu na poziomie 93% i minimalną dokładność pomiaru czynności serca na poziomie 96%. Ponadto uczestnicy bezpiecznie wydali pigułkę VM w ciągu kilku dni.

Ali Rezai, współbadacz, neurobiolog w Rockefeller Neuroscience Institute na West Virginia University, potwierdził doskonałość zapisów urządzenia, stwierdzając: „Dokładność i zgodność tych zapisów były doskonałe w porównaniu do standardów klinicznych przeprowadzanych w naszych laboratoriach do badania snu”.

Należy zauważyć, że VM Pill daje możliwość długoterminowego monitorowania po wprowadzeniu odpowiednich zmian, które pozwolą utrzymać go w organizmie przez dłuższy czas. Dodatkowo, urządzenie można zaktualizować w celu dostarczenia niezbędnych leków, co otwiera nowe możliwości leczenia przedawkowania opioidów oraz różnych schorzeń oddechowych i sercowych.

Dzięki swojej liczbie korzyści technopigułka ta umożliwia zdalne monitorowanie podstawowych sygnałów życiowych pacjentów, bez konieczności skomplikowanego prowadzenia przewodów, odniesień lub obecności techników medycznych. Monitorowanie pacjentów może wykraczać poza ograniczenia kliniczne czy szpitalne, prowadząc do bardziej dokładnych diagnoz i spersonalizowanych leczeń w naturalnych środowiskach.

FAQ

Czym jest pigułka VM?
Pigułka VM to urządzenie do połykania, które monitoruje parametry życiowe osoby poprzez wykrywanie drgań związanych z oddychaniem i biciem serca.

Jakie korzyści niesie pigułka VM dla pacjentów?
Pigułka VM umożliwia łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej poprzez ułatwianie diagnozy i zdalne monitorowanie różnych schorzeń, ograniczając potrzebę wizyt w szpitalu.

Jak dokładna jest pigułka VM?
W testach pigułka VM osiągnęła dokładność monitorowania oddechu na poziomie 93% oraz minimalną dokładność monitorowania akcji serca na poziomie 96%.

Czy pigułka VM może dostarczać leki?
Tak, pigułka VM ma potencjał do aktualizacji w celu dostarczania niezbędnych leków, otwierając nowe możliwości leczenia przedawkowania opioidów oraz innych schorzeń oddechowych i sercowych.

Czy pigułka VM jest wydalana z organizmu?
Pigułka VM jest zaprojektowana tak, aby przechodziła przez organizm w ciągu jednego lub dwóch dni i była bezpiecznie wydalana. Jednak przyszłe modyfikacje mogą umożliwić jej pozostanie w ciele dla długoterminowego monitorowania.

All Rights Reserved 2021.
| .