Protestujący zbierają się, gdy Planned Parenthood wznowił aborcję w Wisconsin

Protestujący zbierają się, gdy Planned Parenthood wznowił aborcję w Wisconsin

Protestujący z Misjonarzy dla Nienarodzonych zebrali się przed klinikami Planned Parenthood w Milwaukee i Madison, gdy organizacja wznowiła dokonywanie aborcji w poniedziałek. Protestujący niosli ze sobą transparenty z wiadomościami i zdjęciami poronionych płodów, starając się podkreślić swoje przekonanie, że nienarodzone dzieci zasługują na ochronę.

Hannah Horien, protestująca z Hartford, wyraziła nadzieję, że zdjęcia pokażą, że w łonie matki znajduje się dziecko, które jest ludzkim życiem zasługującym na ochronę. Około 50 osób, w tym dzieci i starsi ludzie, stanęło przy drodze przed klinikami, by dać się usłyszeć.

Jeden z protestujących wzmocnił swoją wiadomość na mikrofonie, starając się dotrzeć do osób wewnątrz placówki. Ofiarował pomoc kobietom, które zdecydowały się nie przeprowadzać aborcji, zapewniając im, że są ludzie chętni do udzielenia schronienia, jedzenia i innych potrzeb.

Brian Zysk, jedyny protestujący na rzecz wyboru, używał gwizdka, aby zagłuszyć przekaz protestujących przeciwko aborcji. Uważa, że aborcja to opieka zdrowotna i postrzega protestujących przeciwko aborcji jako osiłków, którzy nie potrafią zrozumieć woli stwórcy. Zysk wyraził zaniepokojenie emocjonalną wrażliwością kobiet szukających aborcji i uważa, że ich godność nie jest zachowana w tej sytuacji.

Usługi aborcyjne były niedostępne w Wisconsin przez ponad rok z powodu decyzji w sprawie Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organization z 2022 roku, która pozwoliła poszczególnym stanom regulować przepisy dotyczące aborcji. W zeszłym miesiącu sędzia orzekł, że prawo z 1849 roku, które zakazywało większości aborcji, w rzeczywistości nie istnieje, otwierając drogę dla wznowienia świadczenia usług przez Planned Parenthood.

Rebecca, długoletnia protestująca z Brookfield, podzieliła się swoim doświadczeniem udzielania pomocy i alternatyw kobietom przed klinikami. Opowiedziała historię kobiety, która początkowo rozważała aborcję, ale ostatecznie zdecydowała się urodzić dziecko po dowiedzeniu się o ośrodkach pomocy w ciąży. Rebecca wyraziła radość z powodu zamknięcia klinik i smutek z powodu ich ponownego otwarcia, kwestionując prawo do zakończenia ludzkiego życia.

Podczas gdy protestujący z Misjonarzy dla Nienarodzonych wyrazili swoje stanowisko, Brian Zysk bronił prawa kobiety do wyboru i zadeklarował, że będzie kontynuował walkę o to prawo, nawet jeśli będzie musiał to robić sam.

Podsumowując, protestujący zebrali się przed klinikami Planned Parenthood w Wisconsin, gdy organizacja wznowiła świadczenie usług aborcyjnych. Zarówno zwolennicy życia, jak i zwolennicy wyboru, wyrazili swoje przekonania i zamiary obrony swojej sprawy.

Źródła:
– Oryginalny artykuł: [insert source here]
– Definicje:
– Aborcja: Przerwanie ciąży przed tym, jak płód może przetrwać poza macicą.
– Pro-life: Popieranie przekonania, że nienarodzone dzieci mają prawo do życia i sprzeciw wobec aborcji.
– Pro-choice: Opowiadanie się za prawem osoby do decydowania, czy kontynuować czy przerwać ciążę.
– Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organization: Sprawa przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych, która pozwoliła stanom regulować przepisy dotyczące aborcji.

All Rights Reserved 2021.
| .