Potencjalny wpływ używania konopi na zdrowie sercowo-naczyniowe

Potencjalny wpływ używania konopi na zdrowie sercowo-naczyniowe

W niedawnej analizie przeprowadzonej przez Corroon i innych., stwierdzono, że osoby posiadające historię miesięcznego spożycia konopi, ale które nie spożywały ich ostatnio, miały znacznie większe ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego (MI) w porównaniu do bardziej aktualnych użytkowników. Ten zaskakujący wynik stawia pytania dotyczące możliwych skutków długotrwałego używania konopi i jego wpływu na zdrowie sercowo-naczyniowe.

Autorzy spekulują, że osoby z historią spożywania konopi mogły przestać ich używać z powodu obaw o zdrowie, co mogło przyczynić się do zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. To zjawisko jest podobne do „paradoksu palacza” obserwowanego w badaniach nad tytoniem, w którym byli palacze, którzy otrzymali interwencje medyczne w młodszym wieku, mają zazwyczaj lepsze wyniki niż obecni lub nigdy niepalący. Ten wynik zwraca uwagę na konieczność dalszych badań w celu lepszego zrozumienia związku między używaniem konopi, zaprzestaniem używania i ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Kristie M. Harris, psycholog zdrowia z Yale School of Medicine, dostarczyła dodatkowych informacji na temat potencjalnych skutków spożywania konopi na zdrowie sercowo-naczyniowe. Podkreśliła ona znaczenie badania wpływu konopi na zdrowie serca, biorąc pod uwagę rozpowszechnienie receptorów kannabinoidowych typu 1 w sercu i naczyniach krwionośnych. Ostry użytek konopi jest wiązany z procesami fizjologicznymi związanymi z ryzykiem sercowo-naczyniowym, takimi jak aktywacja współczulnego układu nerwowego, dysfunkcja śródbłonka i stres oksydacyjny. Jednak konieczne są dalsze badania, aby ustalić, jak te efekty przekładają się na ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego.

Harris podkreśliła potrzebę przeprowadzenia większej liczby badań klinicznych w celu zrozumienia długoterminowych konsekwencji używania konopi dla ogólnego zdrowia, zwłaszcza w kontekście coraz większej dostępności konopi w Stanach Zjednoczonych. Wspomniała również o wyzwaniach, przed którymi stają badacze, takich jak współużywanie tytoniu przez użytkowników konopi, co wymaga bardziej rygorystycznych i długoterminowych badań, które dokładnie odzwierciedlają aktualną sytuację na rynku produktów konopnych.

Podsumowując, choć konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć związek między używaniem konopi a zdrowiem sercowo-naczyniowym, te wyniki podkreślają znaczenie zrozumienia potencjalnych ryzyk związanych z długotrwałym spożywaniem konopi. W miarę poszerzania dostępu do produktów konopnych, staje się istotne odkrycie ewentualnych potencjalnie szkodliwych skutków dla układu sercowo-naczyniowego.

Źródła:
– Corroon, J., Phillips, J. A., & White, J. (2018). Badania przekrojowe wśród użytkowników kannabinoidów. Cardiology Research and Practice, 2018.
– Harris, K. M. (2018). Komentarz do badania Corroon i współautorów na temat konopi i zawału mięśnia sercowego. American Journal of Cardiology, 121(7), 886-887.

All Rights Reserved 2021.
| .