Porównanie technik pomiaru ciśnienia krwi: Badanie ukazuje znaczenie przestrzegania wytycznych

Porównanie technik pomiaru ciśnienia krwi: Badanie ukazuje znaczenie przestrzegania wytycznych

Niedawne badanie opublikowane w eClinicalMedicine badało różnice między rutynową opieką kliniczną a zalecaną przez American Heart Association (AHA) techniką pomiaru ciśnienia krwi (CK). Wyniki podkreślają znaczenie przestrzegania wytycznych AHA w celu uzyskania dokładnych odczytów CK i poprawy diagnozy, leczenia i zarządzania stanami chorobowymi, zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym (NT).

AHA określiło szczegółowe protokoły dotyczące uzyskiwania dokładnych odczytów CK, w tym stosowanie odpowiedniego rozmiaru mankietu, zajęcie pozycji siedzącej przez pacjenta z szeroko rozstawionymi stopami i podpórką pod plecami oraz umieszczenie mankietu na wysokości serca. AHA zaleca również niższe progi dla diagnozowania i leczenia NT w porównaniu do dotychczasowych norm klinicznych. Jednak w rutynowej opiece klinicznej pracownicy służby zdrowia często nie przestrzegają tych wytycznych, co może prowadzić do błędnej diagnozy NT.

W badaniu wzięło udział 150 uczestników, którzy zostali losowo przydzieleni do różnych grup badawczych. Odczyty CK uczestników były rejestrowane za pomocą różnych metod, w tym na stole do badania oraz na krześle do badania z regulowanym ustawieniem. Wyniki pokazały, że odczyty CK pobierane na stole były znacznie wyższe w porównaniu do tych pobieranych na krześle, niezależnie od kolejności wykonania pomiaru.

Ten wynik potwierdza wcześniejsze badania, które wykazują negatywne skutki niewłaściwego ustawienia podczas pomiaru CK. Przestrzeganie protokołu zalecanego przez AHA może zmniejszyć błędną diagnozę NT, co może uchronić pacjentów przed niepotrzebnym leczeniem farmakologicznym lub intensywnym śledzeniem klinicznym. Ma to również implikacje finansowe, ponieważ koszty opieki zdrowotnej dla dorosłych chorych na NT w Stanach Zjednoczonych są znacznie wyższe niż dla osób bez nadciśnienia.

Podsumowując, to badanie podkreśla znaczenie przestrzegania wytycznych AHA w celu uzyskania dokładnych odczytów CK. Przestrzeganie tych wytycznych może prowadzić do poprawy diagnozy, leczenia i zarządzania różnymi stanami zaburzeń, zwłaszcza NT. Wprowadzenie tych wytycznych to prosty i kosztowo skuteczny sposób, który może przynieść korzyści dla milionów pacjentów.

Źródło publikacji: eClinicalMedicine, „Porównanie wyników rutynowych technik pomiaru ciśnienia krwi z zalecaną przez American Heart Association techniką (CORRECT BP): badanie randomizowanej kohorty”

All Rights Reserved 2021.
| .