Porównanie dwóch metod leczenia ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dzieci

Porównanie dwóch metod leczenia ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dzieci

Niedawno przeprowadzone badanie przez King’s College London porównało skuteczność i bezpieczeństwo dwóch powszechnie stosowanych leków, cyklosporyny i metotreksatu, w leczeniu ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dzieci i młodzieży. Atopowe zapalenie skóry to bardzo uciążliwy stan skóry, który często występuje u dzieci.

Dotychczas brakowało solidnych dowodów klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa tych konwencjonalnych terapii systemowych u pacjentów pediatrycznych z atopowym zapaleniem skóry. Celem tego badania było uzupełnienie tej luki i ustalenie standardu leczenia przy użyciu tych terapii.

W badaniu wzięło udział 103 dzieci w wieku od 2 do 16 lat z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, z kilku ośrodków w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania metotreksatu lub cyklosporyny, a oceniano ich przez okres dziewięciu miesięcy leczenia oraz sześć miesięcy po zakończeniu leczenia.

Wyniki badania wykazały, że cyklosporyna wykazywała szybszą i bardziej znaczącą redukcję nasilenia choroby po 12 tygodniach leczenia. Jednak metotreksat okazał się znacznie tańszy i zapewniał lepszą kontrolę choroby zarówno w trakcie, jak i po leczeniu, z mniejszą liczbą zachorowań zgłaszanych przez uczestników. Ważne jest, że nie zaobserwowano żadnych niepokojących sygnałów bezpieczeństwa związanych z żadnym z tych leków.

Na podstawie tych wyników metotreksat jest uznawany za przydatną i bezpieczną opcję terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z ciężkim atopowym zapaleniem skóry. Może on służyć jako ekonomiczna alternatywa dla cyklosporyny, zwłaszcza w miejscach o ograniczonych zasobach opieki zdrowotnej.

To badanie jest największym dotychczasowym badaniem klinicznym dotyczącym stosowania konwencjonalnych terapii immunomodulujących w leczeniu ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dzieci. Jego wyniki mają potencjał istotnego wpływu na globalne podejście do leczenia tej choroby.

Źródła:
– Carsten Flohr et al, „Efficacy and safety of ciclosporin versus methotrexate in the treatment of severe atopic dermatitis in children and young people (TREAT): a multicentre, parallel group, assessor-blinded clinical trial,” British Journal of Dermatology (2023).
– King’s College London

All Rights Reserved 2021.
| .