Południowa Karolina zanotowała spadek przypadków grypy, niepewność utrzymuje się w przypadku COVID-19

Południowa Karolina zanotowała spadek przypadków grypy, niepewność utrzymuje się w przypadku COVID-19

Okres grypowy w Południowej Karolinie nadal maleje, ponieważ liczba osób cierpiących na symptomy grypowe jest nieustannie mniejsza. Dane Departamentu Zdrowia i Kontroli Środowiska Południowej Karoliny wskazują na 72-procentowy spadek liczby osób szukających leczenia z powodu objawów grypowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Hospitalizacje z powodu grypy również znacząco zmniejszyły się o 75 procent w tym samym okresie.

Jednak sytuacja dotycząca COVID-19 jest mniej klarowna w stanie. Niepewność wynika z zmiany w systemie raportowania ognisk choroby, zwłaszcza w domach opieki. Wcześniej, ognisko zostało zdefiniowane jako jedno lub więcej przypadków wśród mieszkańców lub trzech lub więcej członków personelu. Jednak od 18 stycznia definicja ogniska została zmieniona tak, aby obejmować dwa lub więcej przypadków wśród mieszkańców lub jednego mieszkańca i dwóch lub więcej członków personelu.

W wyniku tej zmiany liczba zgłoszonych ognisk COVID-19 w placówkach opieki długoterminowej spadła z średniej liczby 48 w ciągu poprzednich trzech tygodni do 26 w nowym raporcie. Ważne jest wiedzieć, że porównywanie nowych liczb z tymi dawnymi może nie zapewnić dokładnego obrazu sytuacji.

Podczas gdy spadek liczby przypadków grypy jest pozytywnym zjawiskiem, niepewność dotycząca systemu raportowania ognisk COVID-19 utrudnia ocenienie rzeczywistego zakresu sytuacji w Południowej Karolinie. Urzędnicy zdrowia publicznego i dostawcy opieki zdrowotnej śledzą dane w celu zapewnienia kompleksowego zrozumienia i skutecznej odpowiedzi na trwającą pandemię.

Sekcja FAQ:

P: Jak wyglądał sezon grypowy w Południowej Karolinie?
O: Sezon grypowy w Południowej Karolinie maleje, wystąpił znaczący spadek liczby osób szukających leczenia z powodu objawów grypowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Hospitalizacje z powodu grypy również znacznie się zmniejszyły.

P: Jaka jest sytuacja dotycząca COVID-19 w Południowej Karolinie?
O: Sytuacja dotycząca COVID-19 w Południowej Karolinie jest mniej klarowna. W systemie raportowania ognisk choroby, zwłaszcza w domach opieki, doszło do zmiany. Definicja ogniska została zmieniona tak, aby obejmować dwa lub więcej przypadków wśród mieszkańców lub jednego mieszkańca i dwóch lub więcej członków personelu.

P: Jak zmiana systemu raportowania wpłynęła na liczbę zgłoszonych ognisk COVID-19 w placówkach opieki długoterminowej?
O: Z powodu zmiany systemu raportowania liczba zgłoszonych ognisk COVID-19 w placówkach opieki długoterminowej spadła z średniej liczby 48 w ciągu poprzednich trzech tygodni do 26 w nowym raporcie. Jednak ważne jest zauważenie, że porównywanie nowych liczb z tymi dawnymi może nie zapewnić dokładnego obrazu sytuacji.

P: Dlaczego trudno ocenić rzeczywisty zakres sytuacji w Południowej Karolinie?
O: Niepewność dotycząca systemu raportowania ognisk COVID-19 utrudnia ocenienie rzeczywistego zakresu sytuacji w Południowej Karolinie. Urzędnicy zdrowia publicznego i dostawcy opieki zdrowotnej śledzą dane w celu zapewnienia kompleksowego zrozumienia i skutecznej odpowiedzi na trwającą pandemię.

Definicje:
– Sezon grypowy: Okres roku, w którym wirus grypy jest najbardziej aktywny i powoduje większą liczbę przypadków grypy.
– Ognisko: Wystąpienie większej liczby przypadków danego schorzenia w określonej społeczności, obszarze geograficznym lub populacji w określonym okresie.
– COVID-19: Skrót oznaczający chorobę wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, która objawia się jako choroba układu oddechowego.

Sugerowane powiązane linki:
– Departament Zdrowia i Kontroli Środowiska Południowej Karoliny
– Informacje o grypie CDC
– Informacje o COVID-19 CDC

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact