New Study Shows Alarming Number of Family Physicians Contemplating Leaving Alberta’s Health-Care System

Pokazuje nowe badanie – Poważna liczba lekarzy rodzinnych rozważa opuszczenie systemu opieki zdrowotnej w Albercie

Niedawny raport opublikowany przez ThinkHQ ujawnia, że znaczna większość lekarzy rodzinnych w Albercie rozważa opuszczenie systemu opieki zdrowotnej. Raport, zlecony przez Alberta Medical Association (AMA), wykazał, że ponad 60 procent lekarzy rodzinnych objętych badaniem wyraziło zamiar poszukiwania alternatywnych rozwiązań wobec obecnych praktyk.

Największe obawy zgłoszone przez badanych lekarzy dotyczyły stabilności finansowej ich praktyk, z około 91 procentami wyrażającymi zaniepokojenie w tym zakresie. Ponad połowa respondentów, a dokładniej 52 procent, oświadczyła, że bardzo martwi się o finansową wykonalność swoich praktyk. Ponadto, aż 57 procent określiło obecną kondycję finansową swoich praktyk medycznych jako „słabą”, podczas gdy tylko 8 procent zgłosiło, że ich praktyki mają dobrą kondycję finansową. Dodatkowo, 20 procent lekarzy rodzinnych uważało, że ich praktyki nie będą finansowo wykonalne przez kolejne sześć miesięcy.

Raport podkreślił, że największe trudności finansowe dotyczą lekarzy, których praktyki są częściowo lub całkowicie oparte na społeczności, co oznacza, że nie są zintegrowane z Alberta Health Services. To z kolei skłoniło około 61 procent lekarzy rodzinnych do rozważenia opuszczenia systemu opieki zdrowotnej w Albercie. Spośród tych, którzy rozważają odejście, 38 procent rozważa wczesną emeryturę, zwłaszcza starsi lekarze praktykujący ponad 25 lat. Raport ujawnił również, że 48 procent młodszych lekarzy, praktykujących mniej niż dziesięć lat, rozważa przeniesienie się poza Alberta.

Prezydent AMA, dr Paul Parks, ostrzegł, że te wyniki są oznaką większego problemu w całym systemie opieki zdrowotnej. Dr Parks podkreślił znaczenie skupienia się na podstawowej opiece zdrowotnej jako fundamentu ogólnych ulepszeń w opiece szpitalnej, opiece ciągłej oraz opiece w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień.

Poważna liczba lekarzy rodzinnych rozważających opuszczenie systemu pojawia się po uprzednim raporcie, który wykazał znaczny wzrost liczby mieszkańców Albercie potrzebujących lekarza rodzinne. W okresie od kwietnia 2022 roku do marca 2023 roku, 923 542 osoby odwiedziły stronę internetową Alberta Find a Doctor, co stanowi wzrost o 29 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Rosnące zapotrzebowanie na lekarzy rodzinnych jest jednocześnie związane z malejącą liczbą lekarzy w Albercie przyjmujących nowych pacjentów.

AMA zaproponowała nowy model wynagrodzeń dla rządu Albercie, mający na celu znalezienie rozwiązania obecnej sytuacji. Dzięki wprowadzeniu modelu opieki kompleksowej opartej na panelu, podobnego do tych stosowanych w innych prowincjach, AMA wierzy, że można osiągnąć lepsze wyniki w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli rząd nie wprowadzi tych zmian, konsekwencje będą poważne, prowadząc do zatłoczonych szpitali i ograniczonego dostępu do opieki dla mieszkańców Alberci.

Minister Zdrowia Alberci, LaGrange, odpowiedział na zgłoszone w raporcie obawy, przyznając trudności, z jakimi boryka się system opieki zdrowotnej i wyrażając zaangażowanie rządu w ich rozwiązanie. Jednak pilność sytuacji wymaga natychmiastowych działań w celu zapobieżenia dalszemu pogorszeniu się systemu opieki zdrowotnej w Albercie.

FAQ:

1. Jaki jest główny problem wyrażony przez lekarzy rodzinnych w Albercie?
Głównym problemem wyrażanym przez lekarzy rodzinnych w Albercie jest finansowa wykonalność ich praktyk. Około 91 procent badanych lekarzy wyraziło zaniepokojenie finansową zrównoważonością swoich praktyk.

2. Ile lekarzy rodzinnych rozważa opuszczenie systemu opieki zdrowotnej w Albercie?
Według raportu, około 61 procent lekarzy rodzinnych w Albercie rozważa opuszczenie systemu opieki zdrowotnej.

3. Jakie procent lekarzy rodzinnych uważa, że ich praktyki nie będą finansowo wykonalne przez najbliższe sześć miesięcy?
Raport wykazał, że 20 procent lekarzy rodzinnych uważa, że ich praktyki nie będą finansowo wykonalne przez najbliższe sześć miesięcy.

4. Jakie są proponowane rozwiązania obecnej sytuacji według Alberta Medical Association (AMA)?
AMA zaproponowała nowy model wynagrodzeń dla rządu Alberci. Sugerują, aby przyjąć model opieki kompleksowej opartej na panelu, używany w innych prowincjach, w celu poprawy podstawowej opieki zdrowotnej i rozwiązania problemów, z którymi borykają się lekarze rodzinny.

5. Jak minister zdrowia Alberci reaguje na zgłoszone w raporcie obawy?
Minister Zdrowia Alberci, LaGrange, odpowiedział na zgłoszone w raporcie obawy. Władze wyraziły swoje zobowiązanie do rozwiązania tych problemów, jednocześnie przyznając trudności, z jakimi boryka się system opieki zdrowotnej w Albercie.

Definicje:

– Alberta Medical Association (AMA): profesjonalne stowarzyszenie reprezentujące lekarzy w Albercie i działające na rzecz zawodu medycznego.

– Alberta Health Services: prowincjonalna organizacja dostarczająca usługi zdrowotne dla mieszkańców Alberci.

– Podstawowa opieka zdrowotna: pierwszy punkt kontaktu dla osób w systemie opieki zdrowotnej, najczęściej świadczony przez lekarzy rodzinnych i lekarzy ogólnych.

– Model wynagrodzeń: system określający wynagrodzenie lekarzy za świadczone usługi.

Sugerowane powiązane linki:

– Alberta Medical Association (AMA)
– Opieka zdrowotna w Albercie

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact