Pfizer i BioNTech zobowiązane do udostępnienia kluczowych informacji dla Moderna w sprawie naruszenia patentu

Pfizer i BioNTech zobowiązane do udostępnienia kluczowych informacji dla Moderna w sprawie naruszenia patentu

W trwającym procesie o naruszenie patentu sędzia zobowiązał firmę Pfizer Inc. oraz BioNTech SE do udostępnienia kluczowych informacji dla ModernaTX Inc. dotyczących formuły szczepionki mRNA. Decyzja sędziego wymaga od Pfizer i BioNTech ujawnienia, czego się dowiedzieli i kiedy, odnośnie kluczowych szczegółów technologii Moderny, która odegrała kluczową rolę w opracowaniu szczepionki przeciwko Covid-19.

Moderna wytoczyła proces o naruszenie patentu przeciwko Pfizerowi i BioNTech, zarzucając tym firmom naruszenie trzech jej patentów dotyczących technologii szczepionki mRNA, tej samej technologii, z której korzystają wszystkie trzy firmy w tworzeniu szczepionek przeciwko Covid-19. Zarówno Pfizer/BioNTech, jak i Moderna twierdzą, że samodzielnie opracowali tę technologię.

Decyzja sędziego jest nowym etapem w trwającej batalii sądowej między tymi firmami. Pfizer i BioNTech skierowali przeciwko Modernie kontrarozbieg, zaprzeczając zarzutom naruszenia patentu i twierdząc, że opracowali swoją technologię szczepionki mRNA nie odwołując się do pracy Moderny. Jednak Moderna utrzymuje, że Pfizer i BioNTech wykorzystali i czerpali korzyści z jej opatentowanej technologii.

W wyniku tej decyzji zarówno Pfizer, jak i BioNTech mają obowiązek dostarczenia szczegółowych informacji dla Moderny do końca miesiąca. Informacje te są niezbędne dla sprawy Moderny, ponieważ ma na celu ustalenie harmonogramu rozwoju technologii szczepionki mRNA oraz wykazanie swojego własnego wkładu w to pole.

Wynik tego procesu o naruszenie patentu może mieć znaczące konsekwencje dla zaangażowanych firm, a także dla szerszego sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego. Ustali on właścicielstwo i prawa do technologii szczepionki mRNA, przełomowej innowacji, która odegrała kluczową rolę w zwalczaniu pandemii Covid-19.

Źródła:
[1] *Należy zauważyć, że źródłowy artykuł nie zawiera konkretnych adresów URL ani odniesień*

All Rights Reserved 2021.
| .