Scientists Discover New Method for Tracking Brain Cell Inhibition

Odkrycie naukowców – nowa metoda śledzenia hamowania komórek mózgowych

Naukowcy z Scripps Research dokonali przełomu w zrozumieniu wzorców aktywności komórek mózgowych, opracowując nową metodę śledzenia momentu, w którym neurony zostają wyłączone. Ten proces, znany jako hamowanie, jest kluczowy dla badania normalnego funkcjonowania mózgu oraz zbadania, jak może on się zmieniać w różnych chorobach i zaburzeniach.

Tradycyjnie naukowcy skupiali się na obserwacji, kiedy różne grupy komórek mózgowych zostają włączone, aby zrozumieć wzorce aktywności. Jednak równie ważne jest zrozumienie momentu i sposobu wyłączania neuronów. Zespół z Scripps Research znalazł teraz sposób na bardziej skuteczne badanie tego procesu.

Opatentowana technika, opublikowana w czasopiśmie Neuron, wykorzystuje metodę optogenetyki, polegającą na kontroli aktywności komórek za pomocą światła. Poprzez wielokrotne aktywowanie i hamowanie komórek mózgowych, naukowcy byli w stanie zmierzyć poziomy i charakterystykę różnych białek oraz ich modyfikacji. Odkryli, że białko o nazwie dehydrogenaza pirogronianowa (PDH) ulega szybkim zmianom bezpośrednio po wyłączeniu komórek mózgowych.

PDH bierze udział w produkcji energii, gdy neurony są aktywne, ale mózg oszczędza energię, szybko wyłączając to białko, gdy komórki są gotowe. Naukowcy stwierdzili, że komórki dodają do PDH cząsteczki zwane grupami fosforanowymi, aby je dezaktywować. Udało im się zidentyfikować przeciwciała, które specyficznie rozpoznają tę nieaktywną, fosforylowaną formę PDH (pPDH).

To odkrycie otwiera nowe możliwości badania hamowania komórek mózgowych i jego roli w różnych stanach neurologicznych, takich jak depresja, zespół stresu pourazowego i choroba Alzheimera. Poprzez zrozumienie, jak „wyłączniki” mózgu funkcjonują nieprawidłowo w tych schorzeniach, badacze mogą opracować ukierunkowane interwencje i leczenie.

Ogólnie rzecz biorąc, ta nowatorska metoda dostarcza cennych informacji na temat funkcjonowania mózgu i otwiera drogę do dalszych badań nad skomplikowanymi procesami hamowania i aktywacji komórek mózgowych.

FAQ

1. Jakie osiągnięcie dokonali naukowcy z Scripps Research?
Naukowcy z Scripps Research dokonali przełomu w zrozumieniu wzorców aktywności komórek mózgowych, opracowując nową metodę śledzenia momentu, w którym neurony zostają wyłączone.

2. Dlaczego proces wyłączania neuronów jest ważny?
Proces wyłączania neuronów, znany jako hamowanie, jest kluczowy dla badania normalnego funkcjonowania mózgu oraz zbadania, jak może on się zmieniać w różnych chorobach i zaburzeniach.

3. Jaką metodę naukowcy wykorzystali do śledzenia wyłączania neuronów?
Naukowcy wykorzystali metodę optogenetyki, która polega na kontrolowaniu aktywności komórek za pomocą światła.

4. Jakie białko ulega szybkim zmianom podczas wyłączania komórek mózgowych?
Białko o nazwie dehydrogenaza pirogronianowa (PDH) ulega szybkim zmianom bezpośrednio po wyłączeniu komórek mózgowych.

5. W jaki sposób mózg oszczędza energię?
Mózg oszczędza energię poprzez szybkie wyłączanie białka PDH, gdy komórki przestają być aktywne.

6. Jakie cząsteczki są dodawane do PDH, aby je dezaktywować?
Do PDH dodawane są cząsteczki zwane grupami fosforanowymi, aby je dezaktywować.

7. Jakie stany neurologiczne można badać za pomocą tej nowej techniki?
To odkrycie otwiera nowe możliwości badania hamowania komórek mózgowych i jego roli w różnych stanach neurologicznych, takich jak depresja, zespół stresu pourazowego i choroba Alzheimera.

8. Jak ta badania mogą wpłynąć na przyszłość leczenia?
Poprzez zrozumienie, jak „wyłączniki” mózgu funkcjonują nieprawidłowo w zaburzeniach neurologicznych, badacze mogą opracować ukierunkowane interwencje i leczenie.

Definicje:
– Hamowanie: Proces wyłączania neuronów.
– Optogenetyka: Metoda kontrolowania aktywności komórek za pomocą światła.
– Dehydrogenaza pirogronianowa (PDH): Białko biorące udział w produkcji energii w neuronach.

Zalecane powiązane linki:
– Scripps Research

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact