Odeskryminalizowanie Fałszywych Twierdzeń: Brak Dowodów na 30 zgonów z powodu szczepionek COVID-19 w klinice w Nowej Zelandii

Odeskryminalizowanie Fałszywych Twierdzeń: Brak Dowodów na 30 zgonów z powodu szczepionek COVID-19 w klinice w Nowej Zelandii

Fałszywe twierdzenia, które krążą na Facebooku, sugerują, że w jednej klinice w Nowej Zelandii 30 osób zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19 i później zmarło. Jednak twierdzenia te nie są poparte oficjalnymi danymi. Według danych z listopada 2022 roku, potwierdzone lub podejrzane zgony związane ze szczepionką przeciwko COVID-19 w Nowej Zelandii wyniosły zaledwie cztery osoby. Ważne jest, aby polegać na dokładnych informacjach przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia medycznego w celu uniknięcia potencjalnych szkód.

Rozpowszechnianie dezinformacji na temat COVID-19 i szczepionek jest problemem powracającym. Fałszywe twierdzenia mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu publicznemu, dlatego niezwykle istotne jest, aby z nimi się uporać, dostarczając dokładne informacje. Niniejszy artykuł ma na celu zapewnienie jasności faktów i obalenie bezpodstawnych twierdzeń dotyczących szczepionki przeciwko COVID-19.

Źródłem tych fałszywych twierdzeń jest artykuł z Exposé, który odwołuje się do filmu z udziałem Liz Gunn, nowozelandzkiej działaczki i kandydatki politycznej. Gunn twierdzi, że istnieją dowody na dziesiątki tysięcy zgonów związanych ze szczepieniami, w szczególności zaznaczając incydent w klinice, gdzie miało rzekomo miejsce 30 zgonów. Jednak Gunn ani żadne inne wiarygodne źródło nie przedstawiły dowodów ani danych potwierdzających te twierdzenia.

Agencja ds. Produktów Leczniczych i Opieki Zdrowotnej (MHRA) podkreśla, że korzyści ze szczepionek przeciwko COVID-19 przeważają nad ryzykiem dla większości osób. Medsafe, odpowiednik tej agencji w Nowej Zelandii, potwierdza to, odpowiadając, że korzyści ochronne wynikające ze szczepień przeciwko COVID-19 dalece przewyższają potencjalne ryzyko.

Choć prawdą jest, że po szczepieniu przeciwko COVID-19 zgłoszono niewielką liczbę zgonów, ważne jest zauważenie, że nie ustalono przyczynowości. Urząd Statystyki Krajowej (ONS) informuje o 56 zgonach w Anglii i Walii z powodu działań niepożądanych spowodowanych szczepionkami COVID-19 do lipca 2023 roku. Jednak w tych przypadkach konieczne jest dalsze zbadanie, aby ustalić, czy szczepionki były podłożem przyczynowym.

Dane Medsafe pokazują, że według danych z listopada 2022 roku tylko dwa potwierdzone zgony w Nowej Zelandii były bezpośrednio związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19. Dodatkowy zgon był bardzo prawdopodobnie spowodowany miokarditisem indukowanym przez szczepionkę, a w jednym przypadku nie ustalono klarownego związku.

Niezwykle istotne jest poleganie na wiarygodnych źródłach i oficjalnych danych przy ocenie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19. Pomimo zgłaszanych przypadków zgonów po szczepieniu, ogromna większość osób korzysta ze szczepień bez doświadczania poważnych działań niepożądanych. Szczepionki odegrały kluczową rolę w zapobieganiu tysiącom zgonów na całym świecie.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

P: Czy potwierdzono, że w jednej klinice w Nowej Zelandii zmarło 30 osób po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19?
O: Nie, nie ma dowodów potwierdzających to twierdzenie. Oficjalne dane z Nowej Zelandii pokazują, że tylko cztery zgony zostały potwierdzone lub podejrzewane o związek ze szczepionką przeciwko COVID-19 do listopada 2022 roku.

P: Czy korzyści płynące ze szczepionek przeciwko COVID-19 przeważają nad ryzykiem?
O: Według agencji regulacyjnych i władz zdrowotnych, takich jak MHRA i Medsafe, korzyści ze szczepionek przeciwko COVID-19 przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla większości osób. Szczepienie zapewnia znaczącą ochronę przed COVID-19 i jego poważnymi skutkami.

P: Czy zgony zgłaszane po szczepieniu zawsze są spowodowane szczepionką?
O: Nie, zgony zgłaszane po szczepieniu często nie są bezpośrednio spowodowane przez szczepionkę. Działania niepożądane mogą wystąpić po szczepieniu, ale ważne jest dokładne zbadanie każdego przypadku w celu dokładnego ustalenia przyczyny.

P: Jak wpływają fałszywe twierdzenia na temat szczepionek na zdrowie publiczne?
O: Dezinformacja na temat szczepionek może prowadzić do sceptycyzmu i niechęci do szczepień. Może to utrudniać wysiłki mające na celu kontrolę rozprzestrzeniania się COVID-19 i ochronę osób przed ciężką chorobą i śmiercią.

All Rights Reserved 2021.
| .