Ocena skuteczności cyfrowego badania przesiewowego w wykrywaniu upośledzenia poznawczego i demencji

Ocena skuteczności cyfrowego badania przesiewowego w wykrywaniu upośledzenia poznawczego i demencji

W niedawno opublikowanym badaniu w czasopiśmie JAMA Network Open badacze przeanalizowali skuteczność elektronicznego wskaźnika klinicznego demencji (eCDR) jako narzędzia do badania upośledzenia poznawczego i demencji u starszych osób. Choroba Alzheimera nadal stanowi poważne zagrożenie zdrowia dla osób starszych, a związany z nią spadek funkcji poznawczych znacząco wpływa na jakość życia i śmiertelność.

Celem badania było ocenienie wiarygodności eCDR w porównaniu z klinicznym wskaźnikiem demencji (CDR), powszechnie akceptowanym punktem odniesienia do określenia stadium demencji. CDR jest skuteczny, ale wymaga przeprowadzenia długich wywiadów osobiście przez badaczy, co utrudnia monitorowanie zmian poznawczych w długim okresie czasu.

eCDR z kolei to cyfrowa metoda oceny, która może być wykonywana zdalnie za pomocą kwestionariuszy online. Nie wymaga obecności badacza i może być przeprowadzana na dowolnym osobistym urządzeniu cyfrowym. Uczestnicy badania zostali rekrutowani z różnych ośrodków badawczych i rejestrów w Stanach Zjednoczonych, przy uwzględnieniu kryteriów takich jak wiek powyżej 55 lat, biegła znajomość języka angielskiego oraz posiadanie partnera badawczego i dostępu do internetu.

Wyniki badania wykazały wysoką zgodność między zdalnie przeprowadzanym eCDR a osobistym CDR, co sugeruje, że eCDR jest ważnym narzędziem do badania i oceny funkcjonalnego i poznawczego spadku związanego z chorobą Alzheimera. Korelacje między wynikami eCDR a ocenami neuropsychologicznymi były również podobne do korelacji między wynikami CDR a tymi samymi testami.

Jednak badacze podkreślili konieczność dalszej walidacji i dostosowania treści eCDR do różnych populacji. Dodatkowo zaznaczyli oni ważność testowania zdolności eCDR do zdalnego i długotrwałego monitorowania funkcji poznawczych i umiejętności.

Podsumowując, wyniki tego badania wskazują, że eCDR ma potencjał do efektywnej cyfrowej metody oceny do badania i długoterminowego monitorowania demencji i upośledzenia poznawczego u osób starszych. Jednak konieczna jest dalsza ocena i dopracowanie treści eCDR przed jego powszechnym zastosowaniem w różnorodnych populacjach.

Źródło: JAMA Network Open

All Rights Reserved 2021.
| .