Obecność w żłobku i ruch komunikacyjny powiązane z zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu oddechowego u dzieci

Obecność w żłobku i ruch komunikacyjny powiązane z zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu oddechowego u dzieci

Według niedawnego badania obecność w żłobku wiąże się z zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu oddechowego u dzieci. Badanie wykazało również, że wilgotne środowisko i duży ruch komunikacyjny są powiązane z wyższym wskaźnikiem świstów, przepisów na inhalatory i zapalenia oskrzeli. Z drugiej strony, karmienie piersią zmniejsza ryzyko zapalenia oskrzeli, zapalenia ucha i świstów.

Badanie o nazwie GO-CHILD było wieloośrodkowym prospektywnym badaniem kohorty badającym różne czynniki ryzyka zdrowotnego i objawów układu oddechowego u dzieci. Pod przywództwem Toma Rufflesa i jego zespołu z University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust, badanie miało na celu dostarczenie pracownikom służby zdrowia najnowszych danych naukowych dotyczących środowiskowych czynników ryzyka zakażeń układu oddechowego i świstów u małych dzieci.

W badaniu wzięło udział 2312 kobiet w ciąży oraz ich dzieci, które były obserwowane w wieku 12 i 24 miesiące. Kwestionariusze pocztowe zostały wykorzystane do zebrania informacji dotyczących zakażeń, objawów układu oddechowego oraz wyników pacjentów. Kwestionariusze zawierały także dane dotyczące warunków domowych, takich jak karmienie piersią, obecność w żłobku, gęstość ruchu drogowego, wilgotność i ekspozycja na dym tytoniowy.

Wyniki badania wykazały, że obecność w żłobku wiązała się z większym prawdopodobieństwem rozwoju zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, zapalenia ucha i wizyt w szpitalnym oddziale ratunkowym z powodu świstów. Karmienie piersią przez ponad 6 miesięcy zmniejszało prawdopodobieństwo zapalenia oskrzeli i zapalenia ucha. Posiadanie rodzeństwa w domu zwiększało ryzyko zapalenia oskrzeli i potrzeby przepisów na inhalatory. Wilgotność w domu była powiązana z wyższym ryzykiem wystąpienia świstów, konieczności korzystania z inhalatorów i przepisów na kortykosteroidy. Ekspozycja na dym tytoniowy w środowisku i duży ruch komunikacyjny w pobliżu domów dzieci również zwiększały ryzyko problemów układu oddechowego.

Badacze doszli do wniosku, że potrzebne są większe badania w celu potwierdzenia tych wyników w innych populacjach oraz aby wytyczyć przyszłe interwencje zdrowotne publiczne. Badanie podkreśla również znaczenie uwzględniania czynników środowiskowych w zapobieganiu i leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci.

Bibliografia:
1. Ruffles, T, Inglis, SK, Memon, A, i inni. Czynniki środowiskowe ryzyka zakażeń układu oddechowego i świstów u małych dzieci: wieloośrodkowe prospektywne badanie kohorty. Pediatr Pulmonol. 2023; 1-12. doi:10.1002/ppul.26664.
2. Vissing NH, Chawes BL, Rasmussen MA, Bisgaard H. Epidemiologia i czynniki ryzyka zakażeń we wczesnym dzieciństwie. Pediatr Pulmonol. 2018;141(6):e20170933.

All Rights Reserved 2021.
| .