Nowoczesny projekt pilotażowy w celu poprawy diagnozowania i leczenia grypy

Nowoczesny projekt pilotażowy w celu poprawy diagnozowania i leczenia grypy

W celu rozwiązania problemów związanych z sezonową grypą, firma Roche Diagnostics UK i Ireland przeprowadziła projekt pilotażowy mający na celu bardziej skuteczne testowanie i leczenie pacjentów z grypą. Celem było wczesne diagnozowanie grypy i stosowanie odpowiednich interwencji terapeutycznych w celu zmniejszenia obciążenia dla ogólnej praktyki lekarskiej i oddziałów ratunkowych szpitali.

Dzięki współpracy między Innovation Agency, Academic Health Science Network (AHSN) dla North West Coast, York and Humber AHSN, Unity Insights, Health Call i Roche Products, stworzono ścieżkę społecznościową dla testowania i leczenia grypy. Projekt pilotażowy odbył się w różnych lokalizacjach w Yorkshire i na terenie North West of England w okresie zimowym.

Około 43 000 pacjentów z podwyższonym ryzykiem klinicznym zostało zaproszonych do przeprowadzenia testu na grypę po wystąpieniu objawów przypominających grypę. Wyniki projektu pilotażowego były obiecujące, gdyż 33 na 250 osób o podwyższonym ryzyku uzyskało pozytywny wynik testu na grypę. Spośród nich, 23 osobom przepisano leki przeciwwirusowe, a sześciu osobom przepisano antybiotyki. Dzięki temu projektowi udało się uniknąć szacunkowo 17 hospitalizacji, czterech zgonów oraz jednego przyjęcia do oddziału intensywnej terapii, bazując na ogólnokrajowych danych dotyczących monitorowania grypy. Ponadto, potencjalne oszczędności związane z uniknięciem hospitalizacji oraz przyjęcia do oddziału intensywnej terapii wyniosły odpowiednio £37 000 i £1 000, opierając się na danych dotyczących kosztów NHS.

Sukces szybkich testów na COVID-19 podczas pandemii stanowił dowód koncepcji wartości testów punktowych. Ten projekt pilotażowy dotyczący grypy dalszo pokazuje, że współpraca między przemysłem, NHS (National Health Service) i rządem może być skuteczna w radzeniu sobie z istotnymi wyzwaniami zdrowotnymi.

Chociaż tego rodzaju partnerstwa mają swoje wyzwania, takie jak zapewnienie wystarczającej liczby pracowników NHS do wsparcia innowacji, rośnie konsensus, że diagnostyka może odgrywać kluczową rolę w zdrowiu populacji. Przechodzenie od reaktywnego modelu do proaktywnego, który umożliwia wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom, jest kluczem do zmniejszenia presji na system opieki zdrowotnej na krótką, średnią i długą metę.

Podsumowując, projekt pilotażowy przeprowadzony przez Roche Diagnostics UK i Ireland pokazuje obiecujące wyniki w zakresie poprawy diagnozowania i leczenia grypy. Poprzez wczesną diagnozę grypy i dostarczanie odpowiedniego leczenia, obciążenie zasobów opieki zdrowotnej może zostać zmniejszone, co ostatecznie korzystnie wpływa na pacjentów i cały system opieki zdrowotnej.

Źródło:
– Dr Ashton Harper, kierownik spraw medycznych, Roche Diagnostics UK i Ireland

All Rights Reserved 2021.
| .