Nowe wyzwania i transformacje dla CVS Health Corporation

Nowe wyzwania i transformacje dla CVS Health Corporation

CVS Health Corporation, znana jako największa sieć aptek w Stanach Zjednoczonych, stoi przed nowymi wyzwaniami i przechodzi przez transformacyjne zmiany. Pomimo imponującej sieci ponad 9 000 aptek na terenie całego kraju, firma ma trudności z wygenerowaniem znaczących zysków, nawet pomimo znacznego wzrostu w segmencie sprzedaży detalicznej aptek w ostatnich latach. W rezultacie CVS, podobnie jak inne apteki, skupia się na kontrolowaniu kosztów, co powoduje obawy farmaceutów dotyczące braków kadrowych i wypalenia zawodowego.

W zeszłym roku cała branża aptek detalicznych odnotowała imponujący wzrost o 17 procent, generując przychody w wysokości 106,6 miliarda dolarów. Ten wzrost był wynikiem wzrostu o 16,8 procent w sprzedaży aptek, opiewającej na 82 miliardy dolarów, oraz wzrostu o 15,9 procent w sprzedaży towarów ogólnego użytku, przynoszącej przychody w wysokości 22,8 miliarda dolarów. Niemniej jednak, mimo tych pozytywnych danych, zyski w tym segmencie spadły o 33 procent, osiągając tylko 3,8 miliarda dolarów.

Detaliczny biznes CVS zmaga się z zaciętą konkurencją ze strony gigantów handlowych, takich jak Walmart, Target i sieci supermarketów. W celu zdobycia udziałów w rynku, ci konkurenci oferują częste rabaty i promocje, co obniża ceny i ma następnie wpływ na zyski. Ponadto, inflacja spowodowała wzrost płac pracowników i kosztów świadczeń socjalnych, dalsze pogarszając wyzwania związane z rentownością, z którymi boryka się CVS i inne apteki. Dodatkowo, apteki takie jak CVS i Walgreens ponoszą również duże straty z powodu kradzieży i odwracania produktów.

Po stronie aptek, CVS nadal wypełnia coraz większą liczbę recept. Jednakże, w ostatnich latach znacznie zmniejszyły się federalne środki refundacyjne, co prowadzi do trudności finansowych dla aptek. Menadżerowie korzyści związanych z aptekami (PBM), wpływowe podmioty, korzystają z ich siły negocjacyjnej, aby wynegocjować niższe ceny leków z aptekami, dalszoekując wpływ na ich rentowność.

W odpowiedzi na te czynniki, CVS zamyka apteki i zmniejsza godziny otwarcia jako część przekształcenia w bardziej skoncentrowane przedsiębiorstwo opieki zdrowotnej. Niemniej jednak, apteki detaliczne pozostają istotnym elementem, stanowiącym około jednej trzeciej całego biznesu CVS. Podczas gdy firma stara się odchodzić od swojej zależności od aptek detalicznych, najprawdopodobniej napotka na swojej drodze trudności.

Zmieniający się krajobraz branży farmaceutycznej wymaga adaptacji i strategii transformacyjnych ze strony CVS. Poprzez radzenie sobie z tymi wyzwaniami i dążenie do podejścia skoncentrowanego na opiece zdrowotnej, CVS może pozycjonować się w celu przyjęcia przyszłości i zapewnienia trwałego sukcesu.

Źródła: [URL domeny]

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czy CVS jest największą siecią aptek w Stanach Zjednoczonych?
Tak, CVS Health Corporation jest największą siecią aptek w Stanach Zjednoczonych, posiadającą ponad 9 000 aptek na terenie całego kraju.

2. Dlaczego CVS ma trudności z generowaniem zysków?
CVS ma trudności w generowaniu zysków z powodu wzrastającej konkurencji ze strony gigantów handlowych, takich jak Walmart i Target, którzy oferują rabaty i promocje, prowadząc do obniżenia cen. Dodatkowo, wzrost płac pracowników i kosztów świadczeń, a także straty z tytułu kradzieży, wpływają negatywnie na rentowność.

3. Jakie czynniki przyczyniają się do spadku zysków w segmencie aptek?
Spadek zysków w segmencie aptek może być przypisany do gwałtownego spadku federalnych środków refundacyjnych oraz wpływu zarządców korzyści aptecznych (PBM), którzy negocjują niższe ceny leków z aptekami.

4. Jak CVS transformuje swoją działalność?
CVS zamyka apteki i zmniejsza godziny otwarcia jako część przekształcania w bardziej opiekuńczą działalność gospodarczą, zmierzając do zmniejszenia zależności od aptek detalicznych.

5. Jak duży udział w biznesie CVS stanowi apteka detaliczna?
Apteka detaliczna stanowi około jednej trzeciej całkowitej działalności CVS, co czyni ją istotnym elementem pomimo strategicznego przesunięcia firmy w kierunku opieki zdrowotnej.

All Rights Reserved 2021.
| .