Nowe szczepy ptasiej grypy znalezione u dzikich ssaków: Implikacje dla transmisji chorób dzikiej przyrody

Nowe szczepy ptasiej grypy znalezione u dzikich ssaków: Implikacje dla transmisji chorób dzikiej przyrody

Nowe badania przeprowadzone przez Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) wykazały wiele przypadków wysoko zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wirusa A(H5N1) linii euroazjatyckiej linii H5 klady 2.3.4.4b u dzikich ssaków lądowych w Stanach Zjednoczonych. To przełomowe odkrycie wzbogaca rosnącą ilość dowodów, które podkreślają podatność różnych gatunków ssaków na HPAI.

Badanie wykazało, że wśród dotkniętych ssaków znalazły się rude lisy, skunksy cętkowane, szopy, ryśki, oposy wirginijskie, kojoty, tchórze i rude lisy. Środowiska miejskie i podmiejskie, gdzie znaleziono wiele czerwonych lisów, mogły przyczynić się do wzrostu liczby zgłoszeń publicznych ze względu na zwiększone zainteresowanie tymi zwierzętami ze strony ludzi.

Głównym sposobem transmisji dla ssaków wydaje się być spożycie ptaków zakażonych wirusem HPAI. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na transmisję między ssakami w tych przypadkach, nie można całkowicie wykluczyć możliwości poziomej transmisji.

Warto zauważyć, że zakażenia H5N1 u ludzi pozostają rzadkie, odnotowano jedynie jedenaście przypadków na całym świecie od grudnia 2021 roku. Jednak wykrycie nowych szczepów ptasiej grypy u dzikich ssaków podkreśla konieczność kontynuowania monitorowania i badań w celu lepszego zrozumienia dystrybucji i ewolucji tych wirusów w dzikiej przyrodzie.

Aby poradzić sobie z tymi obawami, CDC podkreśla znaczenie ciągłego monitorowania HPAI u dzikich ssaków. Będzie to nie tylko przyczyniać się do lepszego zrozumienia dystrybucji i ewolucji wirusów, ale także pomagać w identyfikacji potencjalnych zdarzeń przeniesienia zakażenia zakażonymi dzikimi ptakami.

Podsumowując, ta badania rzucają światło na podatność północnoamerykańskich ssaków na szczepy HPAI i podkreślają konieczność czujności w monitorowaniu chorób dzikich zwierząt. Poprzez zdobycie lepszej wiedzy na temat sposobu rozprzestrzeniania się i ewolucji tych wirusów, naukowcy mogą opracować bardziej skuteczne strategie zapobiegania i kontroli chorób.

FAQ

P: Co to jest wysoko zjadliwa grypa ptaków (HPAI)?
O: Wysoko zjadliwa grypa ptaków (HPAI) to szczep grypy ptaków, który może powodować poważne choroby i wysoką śmiertelność u zakażonych ptaków. HPAI ma różne podtypy, takie jak H5N1, który może zarażać ludzi.

P: Jak ssaki zostają zakażone HPAI?
O: Najprawdopodobniej ssaki, takie jak lisy i skunksy, są zarażane HPAI poprzez spożycie ptaków zakażonych wirusem. Chociaż nie potwierdzono transmisji między ssakami, nie można wykluczyć możliwości poziomej transmisji między nimi.

P: Czy zakażenia HPAI u ludzi są powszechne?
O: Nie, zakażenia HPAI u ludzi są rzadkie. Do grudnia 2023 roku odnotowano jedynie jedenaście przypadków na całym świecie od grudnia 2021 roku.

P: Dlaczego ważne jest monitorowanie HPAI u dzikich ssaków?
O: Monitorowanie HPAI u dzikich ssaków jest istotne dla zrozumienia dystrybucji i ewolucji tych wirusów w środowisku dzikim. Może pomóc w identyfikacji potencjalnych zdarzeń przeniesienia zakażeń i wspomagać strategie zapobiegania chorobom.

P: Co można zrobić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się HPAI?
O: Środki zapobiegawcze obejmują monitorowanie dzikich ptaków i ssaków, stosowanie środków bioasekuracji w fermach drobiu oraz promowanie świadomości i edukacji na temat ptasiej grypy wśród społeczeństwa i personelu medycznego.

All Rights Reserved 2021.
| .