Cambodia Reports New Avian Flu Cases: Take Precautions to Protect Yourself

Nowe przypadki ptasiej grypy w Kambodży: Podjęcie środków ostrożności w celu ochrony siebie

Ministerstwo Zdrowia Kambodży niedawno potwierdziło dwa nowe przypadki ludzkiej grypy H5N1 u ptaków. Pacjenci, pochodzący z różnych prowincji, byli narażeni na chore ptaki przed wystąpieniem objawów. Te przypadki są pierwszymi zgłoszonymi przypadkami w 2024 roku, co zwiększa łączną liczbę przypadków w Kambodży od początku 2023 roku do ośmiu.

Podczas gdy wyniki sekwencjonowania genetycznego wirusów, które zainfekowały pacjentów, nie zostały jeszcze ogłoszone, wcześniejsze przypadki były powiązane z szczepem H5N1 klady 2.3.2.1c. Ten starszy szczep krążył w regionie od ponad dekady, odróżniając go od klady 2.3.4.4b, która obecnie występuje u dzikich ptaków i drobiu.

W 2023 roku Kambodża zgłosiła sześć przypadków ludzkiej grypy H5N1, z czego cztery zakończyły się zgonem. Pozostałe dwa przypadki miały łagodne choroby, a pacjenci wyzdrowieli. Te statystyki podkreślają poważny charakter ptasiej grypy i ważność podejmowania działań zapobiegawczych.

Pierwszy zgłoszony w tym roku przypadek dotyczy 3-letniego chłopca z prowincji Prey Veng, który obecnie jest leczony w oddziale intensywnej terapii. Badania wykazały, że przed wystąpieniem objawów w okolicy domu chłopca, znaleziono martwe kurczaki.

Wczoraj ministerstwo zdrowia ogłosiło drugi przypadek. Dotyczy to 69-letniego mężczyzny z prowincji Siem Reap, który również jest hospitalizowany w oddziale intensywnej terapii. Mężczyzna, który hoduje kurczaki w domu, odnotował zgony wśród drobiu w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Ten najnowszy wybuch służy jako przypomnienie o konieczności zachowania czujności i podjęcia środków ostrożności w celu ochrony siebie i naszych społeczności. Ważne jest praktykowanie dobrej higieny, takiej jak częste mycie rąk, szczególnie po kontakcie z drobiem lub odwiedzaniu targów żywych ptaków. Dodatkowo, właściwe obchodzenie się i gotowanie produktów drobiowych są kluczowe w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy.

Pozostając dobrze poinformowanym i przestrzegając tych środków zapobiegawczych, możemy zminimalizować ryzyko transmisji ptasiej grypy i chronić nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

FAQ:

1. Jakie są ostatnie przypadki ptasiej grypy w Kambodży?
– Ministerstwo Zdrowia Kambodży niedawno potwierdziło dwa nowe przypadki ludzkiej grypy H5N1 u ptaków. Pacjenci, pochodzący z różnych prowincji, byli narażeni na chore ptaki przed wystąpieniem objawów.

2. Ile przypadków ptasiej grypy zgłoszono w Kambodży od początku 2023 roku?
– Te ostatnie przypadki są pierwszymi zgłoszonymi przypadkami w 2024 roku, co zwiększa łączną liczbę przypadków w Kambodży od początku 2023 roku do ośmiu.

3. Jaki szczep H5N1 został zidentyfikowany w poprzednich przypadkach?
– Wcześniejsze przypadki były powiązane ze szczepem H5N1 klady 2.3.2.1c, który krążył w regionie od ponad dekady.

4. Jak starszy szczep (klada 2.3.2.1c) różni się od obecnie występującego szczepu (klada 2.3.4.4b)?
– Starszy szczep (klada 2.3.2.1c) krążył w regionie od ponad dekady, podczas gdy obecnie występujący szczep (klada 2.3.4.4b) występuje u dzikich ptaków i drobiu.

5. Ile przypadków ludzkiej grypy H5N1 zostało zgłoszonych w Kambodży w 2023 roku?
– W 2023 roku Kambodża zgłosiła sześć przypadków ludzkiej grypy H5N1, z czego cztery zakończyły się zgonem. Pozostałe dwa przypadki miały łagodne choroby, a pacjenci wyzdrowieli.

6. Kim są pacjenci w ostatnich przypadkach?
– Pierwszy przypadek zgłoszony w tym roku dotyczy 3-letniego chłopca z prowincji Prey Veng, który obecnie jest leczony w oddziale intensywnej terapii. Drugi przypadek dotyczy 69-letniego mężczyzny z prowincji Siem Reap, który również jest hospitalizowany w oddziale intensywnej terapii.

Definicje:
– Grypa ptaków H5N1: Wysoce zjadliwy wirus grypy ptaków, który głównie dotyka ptaki, ale może również zainfekować ludzi, powodując ciężkie choroby układu oddechowego.
– Klad: Genetyczna grupa organizmów pochodzących od wspólnego przodka.

Powiązane linki:
– Światowa Organizacja Zdrowia – Grypa ptaków
– CDC – Grypa ptaków
– Nature – Grypa ptaków

All Rights Reserved 2021
| .
Privacy policy
Contact