Nowe podejście potrzebne do rozwiązywania nierówności w dostępie do transpłciowych programów HIV/STI

Nowe podejście potrzebne do rozwiązywania nierówności w dostępie do transpłciowych programów HIV/STI

Osoby transpłciowe nadal napotykają znaczne przeszkody w dostępie do włączających programów zapobiegania HIV/STI oraz opieki nad nimi, zgodnie z niedawnym badaniem. Badanie to podkreśla wpływ cisseksizmu i strukturalnego rasizmu na poziomie zarówno społecznym, jak i instytucjonalnym, prowadząc do niekorzystnych wyników zdrowotnych i nierówności społeczno-ekonomicznych wśród społeczności transpłciowych.

Badanie obejmujące 41 kamieni milowych klinicznych badań HIV z ostatnich trzech dekad wykazało poważne wykluczenie uczestników transpłciowych. Spośród 171,062 uczestników badania, mniej niż 1% identyfikowało się jako osoby transpłciowe. To wykluczenie oznacza, że osoby transpłciowe nie mają równego dostępu do opartych na dowodach interwencji i nie są w stanie zgromadzić istotnych danych, które informowałyby o ich klinicznej opiece, inaczej niż osoby cisgenderowe.

Jeden z autorów badania, Brian Minalga, podkreślił znaczenie włączenia i uwzględnienia unikalnych problemów społeczności transpłciowej. Stwierdził, że obecnie stosowane projekty badawcze nie uwzględniają w wystarczającej mierze osób transpłciowych i tym samym utrudniają dostarczenie odpowiedzi na istotne pytania dotyczące wpływu leczenia i leków profilaktyki HIV na terapię hormonalną afirmującą płeć.

Dr Tordoff, kolejny współautor badania, podkreślił konieczność wprowadzenia badań intersekcjonalnych, które rozdzielają dane według płci, rasy i przynależności etnicznej. Zrozumienie różnorodności społeczności transpłciowych jest kluczowe do opracowywania bardziej skutecznych interwencji i poprawy ogólnego zdrowia i dobrostanu tych społeczności.

Aby to osiągnąć, konieczne jest uwzględnienie historycznie wykluczonych osób transpłciowych w badaniach. Definicję „MŚM” (mężczyzna uprawiający seks z mężczyzną) należy rozszerzyć, aby uwzględnić zarówno osoby cisgenderowe, jak i transpłciowe, które uprawiają seks z osobami cisgenderowymi i transpłciowymi. Takie podejście zapewni, że priorytety i potrzeby społeczności transpłciowej będą odpowiednio reprezentowane w inicjatywach badawczych dotyczących HIV.

Ponadto, badanie uznało za istotne współprace oparte na wspólnocie, takie jak rada doradcza STARS, w rozwiązywaniu nierówności w badaniach. Aktywne zaangażowanie społeczności transpłciowych i niemianujących się w interpretację danych przez te współprace zwiększa świadomość wyzwań związanych z opieką zdrowotną, przed którymi stoją osoby transpłciowe.

Podsumowując, wyniki badania podkreślają pilną potrzebę rozszerzenia dostępu do modelów HIV/STI uwzględniających osoby transpłciowe oraz dostarczania chemoprewencji PrEP. Poprzez likwidację barier wynikających z cisseksizmu i strukturalnego rasizmu, systemy opieki zdrowotnej mogą dążyć do rozwiązania nierówności, z jakimi boryka się społeczność transpłciowa.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Dlaczego osoby transpłciowe są wykluczane z większości badań klinicznych HIV?

Osoby transpłciowe od dawna były wykluczane z badań klinicznych HIV, co prowadzi do braku opartych na dowodach interwencji i ograniczonych danych do informowania o ich klinicznej opiece. To wykluczenie wynika z projektów badawczych, które nie uwzględniają w wystarczającej mierze osób transpłciowych.

2. Jak to wykluczenie wpływa na opiekę zdrowotną osób transpłciowych?

Wykluczenie osób transpłciowych z badań oznacza, że opiekunowie zdrowia często nie są w stanie odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące wpływu leczenia HIV i leków profilaktyki na terapię hormonalną afirmującą płeć. Brak informacji utrudnia odpowiednią i ukierunkowaną opiekę dla społeczności transpłciowej.

3. Jak badacze mogą lepiej dostosować badania HIV do potrzeb społeczności transpłciowej?

Aby lepiej obsłużyć społeczność transpłciową, badacze muszą przyjąć intersekcjonalne podejścia badawcze, które rozdzielają dane według płci, rasy i przynależności etnicznej. Ponadto, istotne jest rozszerzenie definicji „MŚM” o obejmowanie zarówno mężczyzn cisgenderowych, jak i transpłciowych, którzy uprawiają seks z osobami cisgenderowymi i transpłciowymi.

4. Jaką rolę odgrywają rady doradcze społecznościowe w rozwiązywaniu nierówności w opiece zdrowotnej?

Rady doradcze społecznościowe, takie jak wspomniana w badaniu rada doradcza STARS, odgrywają istotną rolę w rozwiązywaniu nierówności w badaniach. Zapewniają, że wyniki badań są interpretowane w sposób odzwierciedlający problemy i priorytety społeczności transgenderowych i niemianujących, zwiększając świadomość zagadnień zdrowotnych, z którymi się borykają.

All Rights Reserved 2021.
| .