Nowe podejście do leczenia agresywnego raka prostaty pokazuje obietnicę

Nowe podejście do leczenia agresywnego raka prostaty pokazuje obietnicę

Badacze z Centrum Onkologii University of Chicago Medicine dokonali znaczącego przełomu w leczeniu agresywnych postaci raka prostaty. W niedawno opublikowanym badaniu w Clinical Cancer Research udowodnili „dowód koncepcji” dla nowego podejścia terapeutycznego, które skutecznie kontrolowało guzy i poprawiło wskaźniki przeżycia w modelu mysim zaawansowanej raki prostaty.

Rak prostaty w stanie przerzutowym jest napędzany przez hormony i zazwyczaj leczony terapią odbierającą androgeny (ADT) w celu obniżenia poziomu testosteronu. Jednak wiele pacjentów rozwija oporność na terapię hormonalną, znaną jako rak prostaty oporny na kastrację (CRPC). Ta forma raka jest szczególnie trudna do leczenia, pozostawiając pacjentów z ograniczonymi opcjami.

Badacze skupili się na poprawie reakcji raka prostaty na immunoterapię. Odkryli, że patologiczne makrofagi towarzyszące guzowi wyrażające PD-1 (cząsteczkę kontrolującą reakcje immunologiczne przeciwnowotworowe) są rekrutowane do mikrośrodowiska guza, sprzyjając jego wzrostowi zamiast go tłumić.

Poprzednie badania zespołu wykazały, że jednoczesne ukierunkowanie szlaków PI3K i PD-1 wzmacniało efekty przeciwnowotworowe terapii ADT w przypadku raka prostaty z utratą białka PTEN. Jednak niektóre myszy pozostały oporne na terapię. Dalsze badania wykazały, że oporność wynikała z aktywacji szlaku Wnt/β-katenina, który przywracał produkcję mleczanu i właściwości sprzyjające wzrostowi guza u makrofagów.

Aby pokonać tę oporność, badacze jednocześnie ukierunkowali szlaki sygnalizacyjne PI3K i MEK, co skutkowało wskaźnikiem odpowiedzi wynoszącym 80%. Aby osiągnąć 100% wskaźnik odpowiedzi, przetestowano schemat leczenia, który obejmował trzy leki ukierunkowane na szlaki PI3K, MEK i Wnt/β-katenin.

Szczególnie obiecujące jest to, że badacze odkryli, że okresowe podawanie leków, a nie ciągła administracja, skutkowało kompletną kontrolą guza i wydłużonym przeżyciem bez toksyczności związanymi z długotrwałym stosowaniem konwencjonalnych kombinacji leków.

Ten przełom stanowi dowód koncepcji, że ukierunkowanie mleczanu jako punktu kontrolnego fagocytów makrofagów może skutecznie kontrolować wzrost agresywnego raka prostaty. Konieczne są dalsze badania kliniczne, aby potwierdzić te wyniki, a badacze planują opracować badanie kliniczne fazy 1, aby przetestować podejście okresowego podawania leków u ludzi.

To badanie otwiera nowe możliwości terapeutyczne i podkreśla potencjał wykorzystania układu immunologicznego do kontroli wzrostu nowotworów. Zamiast bezpośredniego zabijania komórek nowotworowych, strategia polega na aktywacji makrofagów do pochłaniania i kontrolowania komórek nowotworowych.

Źródło: University of Chicago Medicine Comprehensive Cancer Center, Clinical Cancer Research

Definicje:
– Choroba zależna od hormonów: Choroba, która jest pod wpływem hormonów i ich działania na różne układy ciała.
– Terapia odbierająca androgeny (ADT): Leczenie, którego celem jest obniżenie poziomu testosteronu w celu zwalczania wzrostu hormonozależnych nowotworów.
– Rak prostaty oporny na kastrację (CRPC): Rak prostaty, który nie reaguje na standardową terapię opartą na hormonach.
– Przerzutowy: Odwołujący się do raka, który rozprzestrzenił się z pierwotnego miejsca na inne części ciała.
– Immunoterapia: Rodzaj leczenia raka, którego celem jest wzmocnienie układu odpornościowego organizmu w walce i kontrolowaniu nowotworu.
– Makrofagi: Typ komórek odpornościowych, które pochłaniają i niszczą obce substancje, w tym komórki nowotworowe.
– Szlaki sygnalizacyjne PI3K i MEK: Szlaki komórkowe zaangażowane w wzrost, podział i przeżycie komórek. Hamowanie tych szlaków może mieć działanie przeciwnowotworowe.
– Szlak Wnt/β-katenin: Szlak komórkowy zaangażowany w różne procesy fizjologiczne, w tym wzrost i namnażanie komórek. Nieprawidłowe funkcjonowanie tego szlaku wiąże się z rozwojem i postępem choroby nowotworowej.

All Rights Reserved 2021.
| .