Nowe partnerstwo rozszerza dostęp do podstawowej opieki i profilaktyki zdrowotnej

Nowe partnerstwo rozszerza dostęp do podstawowej opieki i profilaktyki zdrowotnej

LifeQ, lider w dziedzinie biometrii z siedzibą w RPA, ogłosił nowe partnerstwo z firmą inwestycyjną AAIC Investment z Singapuru, która skupia się na firmach z sektora ochrony zdrowia w Afryce. Ta współpraca ma na celu rozwój opieki zdrowotnej w Afryce, jak również w innych regionach rozwijających się i rozwiniętych na świecie, poprzez zapewnienie lepszego dostępu do podstawowej opieki i profilaktyki zdrowotnej.

Pilna potrzeba dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki jest krytycznym problemem we współczesnym świecie. Wielu ludzi, zwłaszcza w regionach o niskich dochodach, nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. Brak dostępu przyczynia się do globalnej epidemii chorób przewlekłych, nadmiernej medykacji i niezdrowego stylu życia.

Dzięki temu partnerstwu, LifeQ wykorzysta swoją wiedzę na temat noszonych urządzeń do opracowania dostępnych rozwiązań opieki zdrowotnej w rzeczywistym świecie. Wykorzystując globalnie rozpoznawane marki zegarków, LifeQ generuje spersonalizowane i kliniczne dane na temat zdrowia, które mogą być wykorzystane zarówno w zastosowaniach konsumenckich, jak i klinicznych. Te rozwiązania mają potencjał, aby znacząco wpłynąć na opiekę zdrowotną w Afryce i poza nią.

Partner w tej współpracy, AAIC Investment, to firma inwestycyjna specjalizująca się w sektorze ochrony zdrowia w Afryce. Przyznają fundusze dedykowane inwestowaniu w innowacyjne firmy, które przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwiązywania problemów społecznych. LifeQ jest beneficjentem tych funduszy i już nawiązał współpracę z ważnymi japońskimi firmami dzięki wsparciu AAIC Investment.

Zespół LifeQ ma szerokie doświadczenie we współpracy z wiodącymi podmiotami światowymi oraz producentami półprzewodników w zakresie opracowywania narzędzi i oprogramowania do pomiaru biometrycznego. Dodatkowo opracowali nową aplikację mobilną, która dostarcza szczegółowe dane biometryczne, wykraczając poza to, co oferują tradycyjne smartwatche.

Dzięki unikalnemu wykorzystaniu obliczeniowej biologii systemowej, LifeQ przynosi do dziedziny opieki zdrowotnej modele predykcyjne oparte na wiedzy i związkach przyczynowo-skutkowych. Wpółpracują ściśle z ekspertami w dziedzinie opieki klinicznej i profilaktyki zdrowotnej, aby uzyskać użyteczne informacje dla różnych zainteresowanych stron.

Partnerstwo LifeQ z firmą AAIC Investment stanowi istotny krok w kierunku poprawy dostępu do opieki zdrowotnej i jej jakości na całym świecie. Połączenie noszonych urządzeń i zaawansowanych danych zdrowotnych ma potencjał do rewolucjonizowania dostarczania opieki zdrowotnej, wspierając jednostki w prowadzeniu zdrowszego i bardziej satysfakcjonującego życia.

Najczęściej zadawane pytania

All Rights Reserved 2021.
| .